Nederlanders in het Franse Vreemdelingenlegioen 1914 – 1918

Aantallen

Tijdens de Eerste Wereldoorlog dienen er ca. 200 Nederlanders in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Naast de Legionairs die al voor het uitbreken van de oorlog, op 1 augustus 1914, dienden in het Franse Vreemdelingenlegioen, was er een groot aantal oorlogsvrijwilligers die voor de duur van de oorlog ” engagé volontaire pour la durée de la guerre” (EVDG) tot het Vreemdelingenlegioen toetraden.

Nederlandse oorlogsvrijwilligers in Parijs 1914
Roger Viollet

Bronnen

De volgende twee bronnen geven waarschijnlijk het totaal aantal Nederlandse Legionairs:
215 Legionairs van Nederlandse afkomst [Kepi Blanc].
222, waarvan 7 Officieren, 17 Onderofficieren en 198 Legionairs
[Anonyme, Historique du Régiment de Marche de la Légion Etrangère (Parijs, 1926) 161.].

Of er daadwerkelijk Nederlanders als officier in het Vreemdelingenlegioen gediend hebben tijdens de Eerste Wereldoorlog kon tot op heden niet bevestigd worden.

Honderdtweeënzeventig (172) Nederlandse vrijwilligers worden vermeld in het rapport van Baron des Lyons de Feuchin, “Les volontaires étrangers en France” uit 1924.

Hieruit zou men af kunnen leiden dat er voor die datum ongeveer 50 Nederlanders al in het Vreemdelingenlegioen dienden.

Gesneuvelden


Van de totale groep Legionairs afkomstig uit Nederland zouden er 67 zijn gesneuveld:
7 Officieren,
17 Onderofficieren en
43 Legionairs

Van de vrijwilligers zouden er 38 zijn gesneuveld.

[Bron : Kepi Blanc].
Volgens deze gegevens zouden dus alle Nederlandse Officieren en Onderofficieren zijn omgekomen.
In de verlieslijsten van officieren van het Legioen komen echter geen Nederlanders voor.

Onderscheidingen


Vijftien (15) Nederlandse Legionairs zouden zijn onderscheiden met de Médaille militaire,
vijfendertig (35) met het Croix de guerre.

Groep veteranen van het Franse Vreemdelingenlegioen, 1916 of later.
[Begin 1916 werden pas de eerste khaki kleurige uniformen in Frankrijk geleverd aan het Legioen]
Ze zijn te herkennen aan hun onderscheidingen verkregen voor eerdere dienst in de Franse Koloniën.

Databases en bronnen

Gesneuvelden

In 2014 heeft de Franse Regering op hun website www.memoiredeshommes.sga.defense.gouv.fr de namen van meer dan 1,3 miljoen tijdens de Eerste Wereldoorlog gesneuvelde militairen vrij gegeven.
De database is goed toegankelijk en kan vanuit diverse invalshoeken doorzocht worden.
Voor deze website is de database doorzocht naar Legionairs van “Nederlandse” origine.
Letterlijk staat er “Pays de naissance”
In het totaal geeft dit 69 resultaten.
Bijgaande de lijst van namen van legionairs van “Nederlandse” origine, na een eerste analyse.

Registres matricules militaires

In de afgelopen jaren is er in de Archieven in Frankrijk veel werk verzet om wat wij in Nederland zouden omschrijven als Stamboeken of de Militie registers, van militairen in Franse dienst, digitaal toegankelijk te maken. Deze zijn niet altijd even eenvoudig te doorzoeken maar de eerste gegevens van militairen in Franse Dienst van Nederlandse herkomst konden onlangs, medio 2021 achterhaald worden.

Onderscheidingen

De toekenning van onderscheidingen aan Legionairs van Nederlandse herkomst, waarvan de naam bekent is, kon tot nu toe het beste achterhaald worden via de website https://gallica.bnf.fr/.

Jorge Groen “Great Dutch War”

Historicus en journalist Jorge Groen deed enkele jaren onderzoek Nederlanders die in ‘vreemde krijgsdienst’ tijdens de Eerste Wereldoorlog aan verschillende fronten streden. Hij publiceerde hierover o.a. het boek Nederlanders in de Grote Oorlog. Enige tijd had hij hierover ook een fraaie website www.greatdutchwar.nl die helaas sinds ongeveer 2016 niet meer bestaat. Gelukkig stelde hij een deel van zijn onderzoeksresultaten aan deze website ter beschikking.

Compilatie

De hier getoonde lijst is een compilatie van de gegevens, uit bovengenoemde bronnen, van Nederlanders die tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst deden in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Uiteindelijk is het de bedoeling voor al deze mannen een eigen individuele webpage te maken.

De achternamen staan in alfabetische volgorde, gevolgd door de voornamen, geboorte datum, geboorteplaats.
Indien al voor 1 augustus 1914 in dienst van het Legioen aangeven als EV, anders EVDG.
Verder de rang. Indien van toepassing is verder de datum waarop de betreffende Legionair sneuvelde dan wel vermist werd “disparu”.
Als laatste eventueel verkregen onderscheidingen: Medaille Militaire (MM). Croix de Guerre (CdG).

Opmerking

Bij onderzoek naar Nederlanders die tijdens de Eerste Wereldoorlog dienst deden in het Franse Vreemdelingenlegioen, werd ook veel informatie gevonden over Nederlanders die in het Vreemdelingenlegioen gediend hadden, maar tijdens de Eerste Wereldoorlog in andere Franse Eenheden dienden. Veelvuldig betrof het hier Nederlanders die de Franse Nationaliteit aangenomen hadden.
Deze mannen zijn niet in dit overzicht opgenomen.

A

Ariaans, Jean Hubert, 01-11-1893, Born (Limburg), EVDG, Caporal, CdG
Arnoldussen, Jan Karel, 12-07-1884, Renkum (Gelderland), EV, 2e classe, 4-7-1916, Disparu

B

Batta, Ludovicus Henricus Hubertus, 15-02-1881 Amby (Limburg), EVGD, 2e classe, 4-7-1916, Disparu
Bekkers, Jean Agerus Hubert, 27-09-1885, St Odilienberg (Limburg), EVDG, 2e classe.
Bellefroid, Henri Gerard, 06-01-1888 Utrecht (Utrecht), EV, Sergent, 14-9-1915, Gesneuveld, CdG
[ Mogelijk geen Nederlander ]
Bemelmans, Eberhard, 23-07-1889 Aken (Duitsland), EVGD, 1er classe, 09-07-1916, Gesneuveld, CdG
[ Mogelijk deserteur ]
Bijleveld, Martinus, 19-04-1895, Groningen, EVDG, [-].
Blits, Louis, 09-12-1878, Amsterdam, EVDG, [-].
Boonstra, Henri, 18-03-1884, Harlingen, EV, 2e classe, MM
Boosten, Pieter Hubert Joseph, 14-05-1867, Berg en Terblijt, EV, 1re classe, 04-07-1916, Gesneuveld, MM
Bouman, Jacques, 28-09-1863, Leeuwarden, EV, Sergent-Major, MM

C


Cohen, Maurice Léon, 20-10-1892, Amsterdam, EVDG, 1er classe, 31-05-1918, Gesneuveld.

D

De Baumgartner, Henri, 21-07-1894, Scheveningen, EVDG, 2e classe, 16-06-1915, Disparu.
De Boer, Michel, 26-07-1882, Amsterdam, EVDG, 1er classe, MM & CdG
De Boers, Marx, 10-03-1885, Amsterdam, EVDG, 2e classe, 09-05-1915, Gesneuveld
De Boers, Herman, 11-06-1886, Amsterdam, EVDG, 2e classe, 28-09-1915, Gesneuveld
De Boers, Jules, 13-07-1887, Amsterdam, EVDG, 2e classe, 09-05-1915, Gesneuveld
De Boers, Louis, 21-09-1889, Amsterdam, EVDG, 2e classe. Reforme
De Crauw, Theodorus Petrus Hubertus, 23-02-1894, Amsterdam, EV, 2e classe.
De Neve, Edouard, 07-06-1889, Tilburg, EVDG, 2e classe.
De Rooy, Raymond Jacob, 06-07-1886, Parijs, EVDG, 2e classe, 08-10-1915, Gesneuveld, CdG.
De Val, Paul René, 03-01-1893, Sambas Borneo, EVDG, 2e classe, 24-08-1917, Verongelukt.
Den Tex Bondt, Jan, 21-05-1886, Amsterdam, EVDG, 1re classe, MM & CdG.
Diefenthal, Alphonse Maurice,01-01-1881, Parijs, EVDG, 2e klasse, 09-05-1915, Gesneuveld.
Dinkhuysen, Johan, [-], Den Haag, EV, Caporal.
Dolleman, Bernardus, 20-04-1881, Arnhem, EV, 2e classe, 20-07-1918, Gesneuveld.

E


Engwerda, Frans, 16-12-1876, Jelsum, EV, 2e klasse.

F

Funcke, Josephus Joannès Maria, 01-07-1888 Utrecht, EV, 2e classe, CdG


Fryland, Bernard, [ Friedland, Bernhard ]12-09-1893 [1891 ], Rotterdam [ Oldenbrug, Duitsland ], EVDG, Sergent, 28-03-1917, overleden aan gevolgen verwondingen. [ Duitse Nationaliteit ]

G


Gomès, Albertis 07-07-1891, Den Helder, EVDG, 2e classe.
Götz van der Vet, Johan Frederik, 14-08-1887, Den Haag, EVDG, Caporal, 30-08-1918
Goudeket, Hartog, 07-01-1882, Amsterdam, EVDG
Goudeket, Willy, 27-07-1888, Parijs, EVDG
Goudeket, Maurice, 03-08-1889, Parijs, EVDG
Grey, Albert Henri Jacques, 22-10-1882, Rotterdam, EVDG, 2e classe, Reforme No 2.

H

Heijting, Karel, 01-05-1883 Koetoardjo (Nederlands-Indië), EVDG, 2e classe
Hendricks, Pierre Marie, 08-05-1891, Uden, EV, 08-02-1915, Overleden [ nam in 1913 dienst ]
Hillesum, Mozes, Abraham 13-10-1872, Amsterdam, EVDG
Huyge, Alphonse, 20-09-1888, Amsterdam, EVDG

J

Janssen, Gerardus, 29-08-1872, Amsterdam, EVDG, Caporal, CdG

K

Keyser, Jacques Mari Henri, 12-10-1885 Parijs, EVDG, 2e classe, reforme
Klaser, Karel, 26-05-1881, Rotterdam, EVDG, 2e classe, 09-05-1915, disparu
Knaap, Arthur, 02-06-1893, 03-06-1893, Soerabaja (Nederlands Indie), EVDG, 1re classe, CdG
Koekenbier, Gijsbertus Theodores, 16-03-1890 Baarn, EVDG
Koopman, Jacob 18-10-1886, Deventer, EVDG, 2e classe, 09-05-1915, disparu
Kriens, Martinus Christiaan Everardus, 27-02-1880, Amsterdam, EVDG, 2e classe, 12-12-1914, gesneuveld, CdG
Kuipers, Jan Willem, 09-05-1888, Wolvega, EV, 2e classe, 20-08-1915, gesneuveld, CdG
Kuypers, Jacob, 02-12-1875, Maastricht, EV, 2e classe, 20-12-1916, overleden aan verwondingen.

L


Laurent, Edouard Achille, 13-11-1882, Penang (Maleisië), EVDG, Sergent, 17-04-1917, gesneuveld.
Loobeck, Jean Joseph, 07-01-1873, Goes, EVDG, 2e classe.

M

Mastwijk, Theodore, 20-10-1875, Harmelen, EVDG, 2e classe, 04-04-1915, Passé par les armes.
Mater, Hendricus Engelbertus, 15-06-1884, Amsterdam, EVDG, Caporal, CdG
Moll, Francis, 17-12-1895, Parijs (Frankrijk), EVDG, 2e classe, 09-05-1915, gesneuveld, CdG


Muris, Johan Arthur, 03-01-1895, Den Haag, EVDG , 2e classe. [ Italiaanse Nationaliteit ]

N

Neuman, Johan Jakob, 01-11-1872, Willige Langerak
Nieuwensteed, Guillaume, 25-07-1872, Amsterdam, EVDG, Caporal, 31-05-1918, overleden aan ziekte.
Nink, Petrus, 23-06-1881, Groningen, EVDG, Sergent, MM
Notelaere, Henri, 02-04-1895, Groede, EVDG, 2e classe
Notelaer, Liborius, Johannes 24-07-1885, Groede, EVDG, CdG

O

Oostindie, Hendrikus, 21-07-1877, Monnikendam, EVDG, 2e classe, 29-02-1916, gesneuveld.
Overvoorde, Willem, 27-12-1884, Den Haag, EVDG, 2e classe, CdG
Oxenaar, Jan Pieter, 14-03-1879, Amsterdam, EVDG, 2e classe, MM

P

Patto, Benjamin, 15-02-1871, Amsterdam, EVDG, 2e classe

R

Ramaeckers, Johannes Louis, 12-02-1876, Maastricht, EV, Adjudant-Chef, 24-05-1917, gesneuveld, MM
Riessen, Théophile, 10-02-1890, Leeuwarden, EVDG, 2e classe, 28-09-1915, disparu
Riviere, Jan Gabriel, 17-06-1892, Zevenbergen, EVDG, 2e classe, 14-03-1915, gesneuveld
Romans, Pierre, 01-09-1890, Vlaardingen, EVDG, 2e classe, 16-06-1915, gesneuveld, CdG
Roukens, Joseph, 06-12-1881, Maastricht, EVDG, 2e classe, gewond, Réforme No 2. MM
Rutkens, Stephanos, 11-05-1881, Lethum, EVDG, 2e classe, 30-07-1916, gesneuveld, CdG

S

Sanders van Loo, Adriaan Herman Zeger, 03-07-1874, Amsterdam, EVDG, 2e classe, 04-07-1916, disparu, MM
Sanger, Henri, 09-11-1887, Amsterdam, EVDG, 2e classe, 09-05-1915, disparu.
Schneider, Jacob 06-08-1885 Amsterdam, EVDG, Caporal
Scholten, Charles Jean Henri, 28-10-1891, Middelburg, EVDG, 2e classe, 23-08-1915, overleden aan verwondingen.
Sinoo, Johannès, 17-08-1882, Gorinchem, EVDG, Sergent, 24-08-1917, gesneuveld, MM
Smit, Albert, 01-07-1892, Amsterdam, EVDG, CdG
Sol, Theodorus Nicolaas, 15-07-1871, Meester Cornelis (Nederlands Indie), EVDG, Sergent, 09-05-1915, gesneuveld, CdG
Spits, Jan Marinus, 30-08-1880, Amsterdam, EV & EVDG, 2e classe, 07-01-1915, gesneuveld, CdG
Sterk, Paulus Johannes, 15-05-1890, Rotterdam, EVDG, 2e classe.

V

Van Biene, Reginald Pieter, 6-12-1896 Genua (Italie), EVDG, Caporal
van Brederode, Jacobus Johannes, 26-09-1888, Haarlem, EVDG, 2e classe, 15-09-1918, gesneuveld, MM
van der Vlugt, Ebed, 04-11-1886, Olst, EVDG, Sous-Lieutenant [ niet zeker ]
van Lee, Herman, 18-11-1890, Amsterdam, EVDG, 2e classe, 12-01-1915, gesneuveld.
van Leeuwensteijn, Cornelis Wouter, 28-04-1883, Utrecht, EVDG, 2e classe, MM & CdG.
van Oppen, Francois, 25-08-1891, Soerabaja (Nederlands Indië), EVDG, 2e classe, MM & CdG.
Van Oss, Jean, 07-03-1897, Dordrecht, EVDG, 2e classe, 02-09-1918, gesneuveld.
Van Raay, Alfred, 30-11-1891, Amsterdam, EVDG, 2e classe, 04-11-1914, gesneuveld, CdG.
Van Vollenhoven, Arnoldus Johannus, 16-11-1880, Rotterdam, EVDG, 2e classe, CdG.
Van Vollenhoven, Jacob David 07-07-1876 Rotterdam, EVDG, 2e classe, 08-07-1917, gesneuveld.
Van Wanrooij, Dionijsius 09-03-1892, Tilburg, EVDG. Nam in 1915 dienst in het Leger van België.
Van Weegen, Jan, 27-07-1890, Delft, EVDG, 2e classe, 09-05-1915, disparu
Van Zuylen, Jaques, 06-10-1871, Alphen aan de Rijn, EVDG, 2e classe, 21-04-1917, gesneuveld.
Veen, Roelof Pieter 24-08-1897, Bordeaux, EVDG, 2e classe, CdG.
Vervorst, Hans Johan, 27-06-1883, Rotterdam, EVDG, Caporal, 19-07-1918, gesneuveld
Vogtschmidt, Gerardus Diederik Constantinus, 27-08-1875, Amsterdam, EV, 1er Classe, 19-08-1917, gesneuveld, CdG.

W

Waterman, Aron 12-12-1891, Amsterdam, EVDG, 2e classe, 26-04-1918, gesneuveld
Windhausen, Joseph Christoforus, 25-07-1893, Roermond, EV & EVDG, 2e classe, 14-09-1918, gesneuveld
Wins, Louis Leonard, 13-12-1890, Haarlem, EVDG, 2e classe

Z

Zeegers, Jean Joseph, 18-05-1894, Parijs, EVDG, 2e classe, 26-06-1915, gesneuveld, CdG
Zeegers, Emile Marie Gauthier, 27-02-1890, Parijs, EVDG, 2e classe, 09-05-1915, gesneuveld


[ In ontwikkeling, status 99 van 200 (49%) ]
[ EVDG 83 van de 172 (48%) ]
© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over