Met een Engelschen Hertog gevlucht uit het Vreemdelingenlegioen 16-03-1935

In de rubriek Provinciaal Nieuws, op bladzijde 6, verscheen in het “Eindhovensch dagblad” van 16 maart 1935 een kort artikel over een man die, volgens het artikel, gevlucht was uit het Franse Vreemdelingenlegioen Aan de Belgische grens onder Roosendaal werd door de douanebeambten een persoon uit Schiedam, zekere v. D. aangetroffen, die uit Frankrijk was


Een bijzonder verhaal, de legionair en de muziektent in Bergen 1920

In 1909 werd in Bergen Noord Holland een gemeentelijke muziektent gebouwd voor openluchtconcerten aan de Eeuwigelaan, op de hoek met de Komlaan. Een bijzonder verhaal dateert uit 1920 toen veldwachter-politiechef Johan van der Klerk een inbreker betrapte die zijn bij welgestelde bewoners gestolen goederen had verstopt onder de muziektent. De crimineel Henk Bult, ex-soldaat van


Drie Jaar in Algiers 1886

“Nieuw” Nederlandstalig boek uit 1886 over het Franse Vreemdelingenlegioen geschreven door de Nederlandse ex-legionair J.N. Susan ontdekt.


Het legioen der verlorenen 1934

Uit “De Groene Amsterdammer” van 14 April 1934 No. 296 Door Albert Helman Militairen In Fez Het ontbreekt niet aan soldaten in onze stad. Behalve de Fransche militairen in soorten, die ik niet te onderscheiden weet, met blauwe, roode en khaki kepi’s, zijn er nog de andere, die even buiten de stad zijn ingekwartierd, hier


TOUNGOUSKOV, Nicolas

Several years ago I was in the position to buy 5 documents that had belonged to a former French Foreign Legionair who originated from Russia. His name was Nicolas TOUNGOUSKOV, born 6 December 1887 in Vaika, Russia.Even when taken into account the documents being more than 100 year old, they appeared more battered than usual.


Een 77 jaar oude deserteur

Op 18 oktober 1890 verscheen er in verschillende dagbladen waaronder “De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad” het volgende bijzondere bericht: Bij de militaire overheid te Maastricht heeft zich Maandag een deserteur van 77 jaren aangemeld. De man was vóór 50 jaren van het 7e reg. inf., waarbij hij als vrijwilliger diende, gedeserteerd, had bij het fransche


Nederlanders die in mei 1915 dienden in het 2eme Compagnie, Bataillon C, 2e Régiment de Marche 1er Etranger

In het voorjaar van 1915 kwamen bij de Nederlandse Gezant te Parijs de eerste verzoeken binnen van Nederlandse Legionairs om te bemiddelen bij ontslag uit dienst. De Gezant, mr. A.L.E. ridder de Stuers schreef daarop op 13 april 1915 aan jhr. dr. J. Loudon, minister van buitenlandse zaken te Den Haag: Ik meen te dezer


Drie deserteurs vanuit Geertruidenberg op weg naar de Boerenoorlog (1901)

18 mei 1901 Op 12 juni 1901 verscheen in het “Dagblad van Noord-Brabant” het volgende korte bericht van de “vermissing” van drie Nederlandse militairen, de sergeant LE Rutte en de korporaals Baije en Simons: GEERTRUIDENBERG, 11 Juni. Sedert den 18den Mei jl. zijn alhier vermist de sergeant Le Rutte en de korporaals Baije en Simons


Van Hollanders die voor Frankrijk vechten (2)

RK dagblad het huisgezin 09-12-1915 Craonne Winter 1914 – 1915 Aan het vervolg van hetgeen de Hollandsche legioen-soldaat in de Maasb. vertelt, ontleenen wij het volgende : De patrouille-gevechtjes, die wij rond Craonne voerden, waren slechtst bewaarschoollessen in de vechtkunst. Wij leerden hoe langer hoe beter schieten, met de bajonet omgaan, prikkeldraad spannen en doorsnijden,


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over