Een 77 jaar oude deserteur

Op 18 oktober 1890 verscheen er in verschillende dagbladen waaronder “De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad” het volgende bijzondere bericht:

Bij de militaire overheid te Maastricht heeft zich Maandag een deserteur van 77 jaren aangemeld. De man was vóór 50 jaren van het 7e reg. inf., waarbij hij als vrijwilliger diende, gedeserteerd,
had bij het fransche Vreemden-Legioen dienst genomen en
zich vervolgens in Frankrijk opgehouden.
Tot zijn grootte vreugde werd hem medegedeeld dat zijn vergrijp verjaard en hij alzoo daarvoor niet meer vervolgbaar was.

Militairen 7e regiment infanterie

Desertie 1840

Zijn desertie vond dus plaats voor 1840, toen de man 27 jaar of jonger was.

Op basis van deze summiere informatie is het helaas nog niet mogelijk geweest deze Nederlandse legionair te identificeren.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over