Een 77 jaar oude deserteur

Op 18 oktober 1890 verscheen er in verschillende dagbladen waaronder “De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad” het volgende bijzondere bericht:

Bij de militaire overheid te Maastricht heeft zich Maandag een deserteur van 77 jaren aangemeld. De man was vóór 50 jaren van het 7e reg. inf., waarbij hij als vrijwilliger diende, gedeserteerd,
had bij het fransche Vreemden-Legioen dienst genomen en
zich vervolgens in Frankrijk opgehouden.
Tot zijn grootte vreugde werd hem medegedeeld dat zijn vergrijp verjaard en hij alzoo daarvoor niet meer vervolgbaar was.

Militairen 7e regiment infanterie

Desertie 1840

Zijn desertie vond dus plaats voor 1840, toen de man 27 jaar of jonger was.

Op basis van deze summiere informatie is het helaas nog niet mogelijk geweest deze Nederlandse legionair te identificeren.

Desertie 1848, Dijkman, Krim veteraan

Op 3 juli 1855 berichtte o.a. de Leeuwarder courant eveneens over een deserteur uit het 7e regiment
infanterie:

Verleden donderdag werd alhier onder militair geleidde binnen gebracht zekere Dijkman, geboortig uit Zeeland.
In het jaar 1848 was bij uit Breda van het 4de bataillon 7de regiment infanterie (thans hier in garnizoen) gedeserteerd, om in Fransche dienst over te gaan.
Hij werd naar het vreemden-legioen in Algiers gezonden, maakte daar verscheidene veldtogten mede en vertrok vervolgens in het vorige jaar naar de Krim , vanwaar hij, na de veldslagen aan de Alma en bij Inkermann te hebben bijgewoond, dezer dagen werd gepasporteerd.
Bij zijne arrestatie, die in Zeeland, — waarheen hij zich, om zijne familie weder op te zoeken, had begeven, — plaats vond, was hij nog in Franschen uniform gekleed.


Leave a Reply

Your email address will not be published.

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over