De R. , A.J.C.


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
De R A. J. C. [-], [-] [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1861 - 1862

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1861 [-] [-] / [-] 1862 / [-] [-] / [-]

Biografie


Op 3 januari 1862 verscheen in het “Algemeen Handelsblad” de volgende oproep:

‘S HERTOGENBOSCH, 1 Jan. Gisteren is bij trommelslag en aanplakking door een deurwaarder alhier ingedaagd de 1ste luit. der art. A. J. C. de R.., oud 25 jaren, om binnen 6 weken daarna te verschijnen voor den krijgsraad in Noord-Brabant, beschuldigd van desertie in tijd van vrede.
Genoemde luitenant heeft heimelijk zijn garnizoen verlaten en is spoorloos verdwenen.
Dit is alzo de tweede luitenant, die in de laatste maanden van het afgelopen jaar heimelijk de dienst verliet.

Op 15 februari 1862 verscheen in de Rotterdamsche courant volgende oproep:

Oproep 1sten luitenant van de 5de comp. 2de regiment vestingartillerie A.J.C. de R.

Op 25 juni 1862 verscheen in het Nieuw dagblad van ‘s Gravenhage het volgende bericht:

De 1ste luitenant der artillerie. A. J. C. de R, die in de maand Augustus 1861 zijn garnizoen Bergen op Zoom verliet, zonder kennisgeving waarheen, is 11. Vrijdag teruggekeerd en heeft zich vrijwillig als deserteur aangemeld.
Hij was naar Algiers geweest en had aldaar als soldaat bij het Fransche vreemdenlegioen gediend.

Een paar weken later berichten diverse kranten o.a. het Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage op 17 juli 1862 over het vonnis van de militaire krijgsraad:

‘s HERTOGENBOSCH, 14 Juli.
De 1ste luit. der art. d. R…, die, zoals men weet, in de maand Augustus 1861 uit het garnizoen te Bergen op Zoom deserteerde, eenigen tijd in Algiers als soldaat bij het vreemden-legioen diende en vervolgens, na vier herhaalde indagingen, zich vrijwillig in arrest begaf, is heden alhier door den militairen krijgsraad in de 1ste militaire afdeeling, bij vonnis, ter zake van desertie door een officier in tijd van vrede gepleegd, gecasseerd, verklaard eerloos en onbekwaam om voortaan eenige burgerlijke of militaire charge te bekleden-
Van deze uitspraak is hij onmiddellijk in appèl gekomen.
De zaak zal alsnu voor het hoog militair geregtshof dienen.

Legioen eenheden: 1861 - 1862

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen