Wilhelm “Willy” Bos(ch)man, een Nederlandse veteraan uit de Eerste Wereldoorlog?

Aanleiding

Op het Stamboomforum was omstreeks 2018 de volgende oproep te vinden:

“Onze familie is op zoek naar een waarschijnlijke Wilhelm Johan Bosman, die, naar oude verhalen en herinneringen, in het franse vreemdelingenlegioen heeft gediend”

Er kwamen wat tips binnen maar tot een echte identificatie kwam het niet.

Daarmee leek deze zaak afgedaan,
totdat ik in 2020 een E-mail kreeg met als bijlage de volgende foto:

Foto met op de achterzijde met potlood geschreven:
“en dat is mijn man Bosman
26 October 1877″
De foto is gemaakt door:
SNEL-STUDIO Wagenstraat 130 a DEN HAAG
Advertentie “Snel Studio” uit 1936

Analyse van de foto

De onderscheidingen

Wat we zien op de foto is een man op leeftijd, die een aantal Franse onderscheidingen draagt. Hij draagt deze zoals de Fransen dat noemen “Attache à boules”, vrij vertaald bevestiging met of aan bolletjes.Het betreft een systeem van een hol metalen buisje dat eindigt met een metalen bolletje. Op dat buisje, afhankelijk van de lengte, kunnen éen of meerdere linten van medailles gestoken worden. In betreffende buisje kan dan weer een pinnetje gestoken worden dat ook eindigt met metalen bolletje. Zo wordt het lint of worden de linten opgesloten.
Met 2 lisjes waardoor de bolletjes gestoken worden wordt deze lintbevestiging dan weer op een tenue vastgezet.

Onze man draagt op bovenste rij 4 medailles naast elkaar die ieder een individuele bevestiging lijken te hebben.In de rij daaronder zie ik maar 3 onderscheidingen, waarvan de linten zoals gebruikelijk door de medailles uit de bovenste rij worden afgedekt.

Onze man draagt zijn medailles enigszins slordig omdat de eerste medaille uit de bovenste rij onder de eerste medaille uit de rij daaronder terecht lijkt te zijn gekomen. Gebaseerd op het lint en de gebruikelijke draagvolgorde zou het om de dapperheidsonderscheiding het “Croix de Guerre” kunnen handelen.

Ik twijfel een beetje omdat de derde medaille op de eerste rij ook een Croix de Guerre is. De tweede medaille van de bovenste rij is de Franse  herinneringsmedaille voor de Eerste Wereldoorlog. De derde medaille ook een croix de guerre, die zit formeel verkeerd. Deze zou eigenlijk voor de herinneringsmedaille geplaatst moeten zijn. De vierde medaille is het Croix de Combattant.


De eerste medaille uit de onderste rij is de Medaille Colonial met twee gespen.De tweede medaille uit de onderste rij is vermoedelijk de herinneringen medaille voor de campagne in Marokko, Er volgt dan een gat, waar gemakkelijk een medaille tussen zou kunnen passen, maar ik zie er geen. De laatste medaille is de overwinningsmedaille van de Eerste Wereldoorlog.

Wat zegt die nu over onze man?


De oudste medaille in de groep, is of de medaille colonial of de campagne medaille Marokko.Helaas zijn de gespen van de medaille colonial niet leesbaar. Ga ik uit van de campagne medaille Marokko betekent dit dat hij omstreeks 1907 in Franse Krijgsdienst moet zijn geweest. 
Als hij inderdaad in 1877 geboren  is, zou hij toen 30 jaar zijn geweest. De medailles uit de Eerste Wereldoorlog, het Croix de Guerre, of later verkregen voor dienst tijdens de Eerste Wereldoorlog wijzen erop dat hij ook in 1914-1918 gediend heeft. Hij was toen tussen de 37 en 41 jaar, redelijk oud voor een frontsoldaat maar niet ongebruikelijk.
De meest recente medaille is het Croix de Combattant, deze kwam pas beschikbaar in 1935. Dus op de foto is onze man zeker 58 jaar oud.

Oud-legionnaire uit het Franse Vreemdelingenlegioen ?

Kunnen we op basis van al deze onderscheidingen, de conclusie trekken dat deze man in het Vreemdelingenlegioen is geweest?
Helaas is nergens op de foto iets van een eenheidsembleem te zien.
Eigelijk niet, het enige wat echt duidelijk is, is dat hij in Franse krijgsdienst is geweest. Echter als hij daadwerkelijk Nederlander van geboorte was, zou hij om niet via het Legioen in Franse Krijgsdienst te komen het Franse Staatsburgerschap aangevraagd moeten hebben. Deze aanvragen zijn erg goed geregistreerd en ik kan een aanvraag op naam van Bosman of Boschman niet vinden.
Met hoge waarschijnlijkheid ga ik er dus vanuit dat hij in het Vreemdelingenlegioen heeft gediend. De medaille colonial en de campagne medaille Marokko duiden ook in die richting. Het lijkt er ook op dat hij lang in het Legioen heeft gediend minimaal 10 jaar, mits hij niet tijdens de Eerste Wereldoorlog als reservist is opgeroepen.
Dan echter zou hij lang in Frankrijk moeten zijn blijven wonen.

Maar ondanks al deze extra informatie is het helaas nog steeds niet gelukt de man te identificeren.

Reconstructie Medaille Groep Bosman

Categorie: Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over