1 RE 1841 – 1856

1er Régiment de la Légion Étrangère

Bij ordonnantie van 30 December [1840] is bepaald, dat het vreemden legioen voortaan in twee regimenten verdeeld zal zijn ieder zamengesteld uit een generalen staf, eene compagnie buiten rang en drie bataljons. Alle vreemdelingen, welke in deze regimenten worden opgenomen, zullen zich voor den tijd van vijf jaren moeten verbinden. [ Leydse courant 08-01-1841 ]

Men schrijft uit Algerie, dat het 2de regiment van het daar te lande aanwezige zoogenaamde Vreemden-legioen naar Gallipoli is vertrokken. [ Opregte Haarlemsche Courant 12-06-1854 ]

Achternaam Voornamen Geboorte datum Geboorte plaats Legioen periode
Andries Amandus Joannes 21-05-1823 Middelburg --1847
Geldeloos Gerrits Alberts 17-03-1814 Franeker --1855
Janssens Francois (a) 1825 Arnhem [-]-1849
Waagmeester Gerrit 20-03-1817 Alkmaar --1841