1862 eene 30 jarige militaire loopbaan

Op 8 januari 1862 berichtte de “Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant” over een veteraan die terecht stond voor landlooperij. Dezer dagen stond voor de de regtbank te ‘s Hertogenbosch iemand ter zake van landlooperij teregt. Uit zijne opgaven bleek dat hij was geboren te Utrecht [ 1815 ],in 1830; op 15 jarigen leeftijd nam hij


1910 Barbaarsch, de affaire Weissrock

Deze affaire zou de kern vormen van een hardnekkige mythe dat het Vreemdelingenlegioen, legionnaires die het marstempo niet bij konden houden in de woestijn aan hun lot over liet.


“De stek van Marokko” herinneringen aan een Limburgse zwerver

“Marokko” heette eigenlijk Antoon van den Akker en was een bekend stadsfiguur in Venlo. “Marokko” leidde een avontuurlijk bestaan, zwierf veel door Europa maar kwam altijd weer in Venlo terug. Tijdens die omzwervingen en ook in Venlo verdiende hij met schoenlappen de kost. Voortdurend droeg hij een stok bij zich, waarop hij medailles en munten


Bernhard Friedland 1891 – 1917

1917, Een Joodse legionair sneuvelt aan het Salonikifront Door John M. Stienen Jeugd Op 12 september 1891 wordt in Oldenburg, in Duitsland, Bernhard Friedland geboren. Zijn beide ouders zijn Joods. Zijn moeder Doortje van der Rhoer is geboren in Den Ham, in Overijssel. In Duitsland noemt ze zich Dora. De beschikbare documenten geven geen uitsluitsel


1926 Isselburg, terugkeer van een legionnaire

Op 19 oktober 1926 berichte de “Aaltensche courant” in de rubriek Dinxperlo over de terugkeer van een in Isselburg woonachtige legionnaire: Te Isselburg is Joh. Heuning, die vijf jaar in het Fransche vreemdenlegioen in Algiers had gediend, in zijn woonplaats teruggekeerd. Vijf jaar geleden had hij vrijwillig dienst genomen in het Fransche vreemdenlegioen. Of Joh. Heuning een Nederlander of een


1907 De strijd tegen het vreemdelingenlegioen

Op 23 maart 1907 verscheen er in “Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië” een uitvoerig artikel over de oprichting in Duitsland van een anti-legioen vereniging.Kort werd er in het artikel ook verwezen naar “Hollandsche vreemdelingenlegioen” waarmee het KNIL bedoelt werd. Verder geldt echter alle aandacht het Franse Vreemdelingenlegioen. De korte referentie naar het KNIL


1884 Bij het Fransche vreemdelingenlegioen in Tonkin

Op 28 juni 1887 verscheen in het “Soerabaijasch handelsblad” onder de titel “Bij het Fransche vreemdelingenlegioen in Tonkin” het verhaal van “iemand, die bij het Fransche vreemdelingen-legioen in Tonkin” had gediend.Of het hier het verhaal van een Nederlanderse oud-legionnair betreft is, op basis van de informatie in het artikel, niet op de maken. Eerder zou


1886 – 1891 “Bij het Vreemdenlegioen”

In 1896 publiceerde de Haagse krant “De avondpost” een interessant verhaal van een Nederlander die diende in het Franse Vreemdelingenlegioen van 1886 tot 1891.
Het verhaal is in de voor die tijd typerende “Duitse” anti-legioen stijl geschreven.
De man ondertekende zijn verhaal helaas slechts met de letter X wat een identificatie zeer lastig maakt.


1860 Dragers van de Engelsche Krim-medaille

De ‘s Gravenhaagsche nieuwsbode publiceerde op 4 maart 1860 het volgende bericht met daarin o.a. de namen van soldaten van het koloniaal werfdepot die toestemming hadden gekregen tot het dragen van de Engelsche Krim-medaille. Onder hen een aantal oud-legionnairs. Door den kanselier der beide orden is vergunning verleend tot het dragen der St. Helena-medaille, aan


1851 Veldtogt van het Fransch-Afrikaansche leger tegen Klein-Kabylië

Aanleiding, Luitenant Gerardus Petrus Booms Al in 2016 attendeerde Erik Naberhuis, researcher op het gebied van militaire historie, mij op het feit dat de Nederlandse Luitenant Gerardus Petrus Booms deel had genomen aan de Franse veldtocht tegen Klein-Kabylië.Het lukte mij toen niet te achterhalen bij welke Franse eenheid Gerardus Booms destijds was ingedeeld.Een kleine 6


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over