27 februari 1935, Schneider, Vraag en Aanbod

Op zoek naar correspondentievriend In Nederlandse kranten en tijdschriften waren ze zeldzaam, zeer zeldzaam, oproepen van Nederlandse legionnaires voor een correspondentievriend of vriendin. Deze oproep is uit de “Telegraaf” van 27 februari 1935. HollanderSedert 10 jaar in het Fransche Vreemdelingenlégioen zoekt corresp. Br. Met photo (terug op eereword) SCHNEIDER, 4968, C.M. 3, Agadir, MAROC 18-5814


23 september 1925. Bedelarij, S., Chr. J. J.

Op 23 september 1925, berichtten twee Limburgse dagbladen, het “Limburgsch dagblad” en de “Limburger koerier” van een bedelende oud-legionnaire. Het “Limburgsch dagblad” berichtte als volgt: MAASTRICHT. – Bedelarij. De 57-jarige kleermaker Ch. J. J. S. zonder bekende woonplaats, thans gedetineerd, had bij dhr. P. aan den Scharnerweg gebedeld. Bekl., die 12 jaar in Indië gediend heeft, daarna


31 oktober 1953. De Telegraaf over het Vreemdelingenlegioen

Op 31 oktober 1953 berichtte het dagblad “De Telegraaf” uitvoerig over het Franse Vreemdelingenlegioen onder de kop “Bezint eer gij begint”. Het kranten artikel was zoals veel artikelen over het Vreemdelingenlegioen in deze periode vooral bedoeld als een waarschuwing. De mythes van o.a. de ronselaars werden er weer eens in aangehaald eveneens de zware lijfstraffen


De nacht van 1 op 2 December 1947, desertie m.s. “Marchall Joffre”

Inleiding Op 19 oktober 2021 ontving ik van een bevriende historicus, Victor Laurentius, een dossier uit het Nationaal Archief [1] betreffende gedeserteerde legionnaires uit de periode eind 1947, begin 1948.Onder hen bevonden zich een aantal Nederlanders.Reden genoeg de zich in het dossier bevindende brieven en rapporten aan een nader onderzoek te onderwerpen en in een


5 november 1928, Voor het hekje bij den Politie-Rechter. Legioenair

Ja, zo kun je Legionair ook schrijven Legioenair. Maar het leverde in Delpher wel weer een aantal interessante kranten artikelen op zoals deze van 6 november 1928 uit het Dagblad van Noord-Brabant.Helaas geen enkele verwijzing naar welke Nederlandse Legionair het hier betreft. VOOR HET HEKJE BIJ DEN POLITIE-RECHTER. Legioenair.Zitting van 5 November 1928. Men zou


29 april 1958, Vader haalt zoon uit legioen

De meeste landelijke dagbladen in Nederland besteden er op 29 april 1958 aandacht aan, een vader die het gelukt was zijn zoon uit het Vreemdelingenlegioen te krijgen. De Telegraaf schreef in de koppen: Hagenaar presteerde ‘t onmogelijke. Vader haalt zoon uit het Legioen. Avontuur met gelukkig slot. De opmaak het artikel en de inhoud van


Harent van der Zee

Op zoek naar Z., H. Met slechts zijn initialen, H. Z. , staat een uit Harlingen afkomstige zeeman sinds april 2021 in de lijst van Nederlandse legionairs. Het gegeven dat H. Z. legionnaire zou zijn geweest is afkomstig uit een krantenartikel van 8 oktober 1964 verschenen in het “Nieuwsblad van het Noorden” Harlinger zwerver gebroken


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over