1945 De Lanyard, Invasie-koord Fluitkoord

19 maart 1945, te Velde AFSCHRIFT BEVELHEBBER NEDERLANDSCHESTRIJDKRACHTENNo. 218 – GOnderwerp: Lanyard Stafkwartier, te Velde, 19 Maart 1945Naar aanleiding van de reeds eerder door mij aan U gegeven machtiging betreffende de lanyard van gevlochten Oranje en Nassau blauw zijden koord, doe ik U onderstaand de uitvoerings- bepalingen nopens het dragen toekomen. 1. De lanyard mag


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over