1936-1939 Psychiatrie “De instabielen”

Volgende verwijzing naar het Vreemdelingenlegioen kwam ik tegen in het boek “Psychiatrie, een handleiding voor juristen en maatschappelijke werkers” uitgeven in de periode 1936-1939.Auteur Hoeven, Henri van der (Jr ; 1879-1956) en Coauteur Hoeven, Henk van der (1912-1957). De verwijzing is onderdeel van een ordening van onevenwichtigen en defecten: In dit amalgama van onevenwichtigen en


1940 “De helsche patrouillle” door Edward Multon

Omstreeks 1940 verscheen bij uitgeverij “De Stuw” in Rotterdam de avonturenroman “De helsche patrouille” geschreven door Edward Multon. Edward Multon was een van de pseudoniemen van de Nederlandse schrijver Herman Nicolaas van der Voort (Rotterdam, 15 november 1900 – Rotterdam, 2 mei 1982).Avontuur, Romantiek en Techniek beloofde deze “Roman uit het Vreemdelingen-legioen”. Stereotype zijn de gekleurde illustratie op stofomslag


1935 “De verdwenen Christen” door Albert Helman

Inleiding Ik kwam de titel en een summiere beschrijving van dit korte verhaal van Albert Helman, tegen bij het zoeken naar artikelen over het Vreemdelingenlegioen geschreven door A. den Doolaard. Albert Helman is een pseudoniem van Lodewijk LichtveldEen korte verhaal van beide schrijver was in 1935 opgenomen in een bundel “De Korte Baan” waaraan op


1939 A. den Doolaard. De Volkerenbond der uitgeworpenen. Artikel 1

In 1936 maakte A. den Doolaard een reis door Noord-Afrika (Marokko), en in 1938 nogmaals, nu met zijn vrouw Erie. Zijn indrukken legde hij vast in een aantal artikelen in Het Volk en het weekblad Wij. Het artikel in het weekblad WIJ werd een week vooraf als volgt aangekondigd. A. den Doolaard schreef voor WIJ De volkerenbond der


1937 – 1938 A. den Doolaard HET VREEMDELINGENLEGIOEN IN LEGENDE EN WERKELIJKHEID

Introductie In dagblad Het Volk van 8 juli 1938, verscheen onder de koppen: “Drieste diefstal en vervalsing. Den Doolaard voorgesteld als medewerker van een nazi-blad. En zijn werk verminkt” het volgende artikel over, of beter door A. den Doolaard.A. den Doolaard had in 1937 een artikel geschreven over het Vreemdelingenlegioen. De titel was „Het Vreemdelingenlegioen


1914-1915 ” l’affaire de Nam-Nang” Duitse korporaal Kurth van het Vreemdelingenlegioen gefusilleerd

Inleiding De gebeurtenissen in Frans Indo-China aan het begin van de Eerste Wereldoorlog van wat de Fransen autoriteiten aldaar destijds aanduidde als “l’affaire de Nam-Nang” kwam ik op het spoor door een kort krantenartikel van 4 mei 1915 verschenen in het dagblad “De avondpost” onder de kop “Gevonnist”.De achternaam van de hoofdpersoon in dit verhaal


1870 Spionnenvrees

Als een bewijs der spionnenvrees in Frankrijk, wordt het volgende gemeld: Een Nederlander, op Celebes geboren , die in Zwitserland op kostschool had gelegen, werd op den boulevard te Parijs aangesproken. „Gij zijt vreemdeling?”— „Ja, mijnheer.”— „Wat zegt ge van de zaken?”— „Ik zeg niets, want ik ben vreemdeling; maar de Franschen hadden den oorlog


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over