1870 Spionnenvrees

Un sergent de la legion etrangere met
quatre-vingts hommes hors de combat.
Illustration for L’Armee de la Loire
Anecdotique de la Campagne de 1870-1871
Grenest (Garnier, 1893).

Als een bewijs der spionnenvrees in Frankrijk, wordt het volgende gemeld:
Een Nederlander, op Celebes geboren , die in Zwitserland op kostschool had gelegen, werd op den boulevard te Parijs aangesproken.
„Gij zijt vreemdeling?”—
„Ja, mijnheer.”—
„Wat zegt ge van de zaken?”—
„Ik zeg niets, want ik ben vreemdeling; maar de Franschen hadden den oorlog wel wat later kunnen beginnen.”—
De onbekende verwijderde zich, doch dadelijk daarop werd de Hollander door twee lieden opgenomen en, ondanks zijn verzet, naar ‘t politiebureau vervoerd en onder boeven opgesloten. Den eersten dag kreeg hij geen voedsel, den tweeden oneetbare soep en brood. De nachten waren vreesselijk. Men kwam hem in ‘t oor fluisteren :
„Neem dienst in ‘t vreemdenlegioen voor Algerie en ge zijt vrij.”
De Hollander bedankte.
Verscheiden personen heeft men op die wijze tot dienstnemen overgehaald.
De tusschenkomst van gezanten baatte niet.
Alleen door een advocaat te nemen is de Nederlander uit de klauwen van de Afrikaansche wervers gered.

[ Java-bode : nieuws, handels- en advertentieblad voor Nederlandsch-Indie, 06-10-1870]

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over