10-12-1915 Uit Marokko J. v. d. Velde

De uit Nederland afkomstige légionniare J. van der Velde schreef van circa 1911 tot 1916 brieven aan o.a. het “Nieuwsblad van Friesland” die geplaatst werden als een soort feuilleton met de titel “Uit Marokko”.
Zijn vaak eenvoudig en zonder veel opsmuk geschreven berichten geven een bijzonder inzicht in het leven van een gewone legionnaire in deze periode.


08-08-1916 Van een Nederlander in den vreemde. J. v.d. Velde

Van een Nederlander in den vreemde Men kent hem nog wel, niet waar? den heer J. v. d. Velde, die jaren geleden op avontuur het land uit toog, in Frankrijk in de handen van een sluwen zielenronselaar viel, toen tegen zijn wil werd opgezonden naar en ingedeeld bij het Fransche Vreemdelingenlegioen in Marokko, waar hij


20-06-1914 Uit Marokko door J. v.d. Velde

Marokko. TUYEN QUANG (China), Mei 1914. Deze brief handelt wel over Marokko, maar komt niet uit Marokko. Schrijver dezes toch Is genoodzaakt geworden als Frans legionair naar het verre China te vertrekken. Maar ook hier hoop ik het verhaal mijner wederwaardigheden in Marokko’s binnenlanden zoveel mogelijk geregeld te blijven doorvertellen. Ziehier dan het vervolg op


1908 Vijftig deserteurs

LES DÉSERTEURS D’AIN-EL-HADJAR De vijftig deserteurs Onze Parijsche berichtgever schrijft: Met groote gretigheid verslindt het Parijsche publiek de krasse berichten over het optreden van de vijftig deserteurs uit het vreemdelingenlegioen, die het garnizoen van Aïn-el-Hadjar in Algerië ontvlucht zijn, een trein hebben aangehouden die naar Oran reed en, zonder verder de reizigers te molesteeren of


1907 Een van het Vreemdenlegioen

Naar het Fransch van C. G. KEROUAN door HAJEM. In één gelid geschaard op de binnenplaats van de kazerne te Sidi-bel-Abbès, stonden de nieuw aangekomenen onbeweeglijk in hunne spiksplinternieuwe uniform: infanterie-tuniek met kraprooden kraag, rood- en- groene epauletten, kepi met té groote klep, knopen met de opgedrukte nietszeggende granaat. De loodrecht neervallende zonnestralen verschroeiden de


Categorie: Uncategorized

1833 Legion-étrangère, eene zeer treurige schilderij

Een goede pers heeft het Franse Vreemdelingenlegioen nooit echt gehad. Berichten over slechte toestanden in het Vreemdelingenlegioen waren er al kort na de oprichting, 10 maart 1831, zoals blijkt uit dit krantenbericht van 24 november 1833. Men heeft dezer dagen een brief bekomen van een jongen Duitscher, die zich, even als zoo vele andere zijner


Categorie: Uncategorized

1927 Vragenbus. Worden door Frankrijk nog legionaires aangenomen voor het Vreemdelingenlegioen

In 1927 schreef iemand, met mogelijk ambities om dienst te nemen in het Franse Vreemdelingenlegioen, een brief naar de Nieuwe Haarlemsche courant.Deze kwam op 10 maart 1927 terecht in de rubriek “Vragenbus” Het antwoord op de vraag was kort en eenvoudig: Antw. Wend u om inlichtingen tot het Fransche consulaat, Sarphatistraat 1 h, Amsterdam.


Categorie: Uncategorized

1957, A., M.L. legionnaire en matroos

Op vrijdag 29 november 1957 berichtte “Het Vrije Volk” over een rechtszaak tegen een 22 jarige matroos die aangaf ook in het Franse Vreemdelingenlegioen te hebben gediend. Matroos bestal twee gastheren Geld vervangen door papier: eis celstraf (Van een onzer verslaggevers) „Al heeft hij een ernstig delict gepleegd, ik wil deze jongeman niet meteen als


In het Legioen 1952 – 1953, op zoek naar Arnold Wessels

Op de Nationale feestdag van Frankrijk 2022, quatorze juillet, kreeg NLLegioen van B. Wessels een E-mail met de volgende vraag: Enige jaren geleden werd ik benaderd door een meneer Van Oort of Oord met de vraag of Arnold Wessels familie van mij was. Hij vertelde mij dat zij beiden in het Legioen gediend hadden maar


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over