Vreemde Krijgs- en Staatdienst

In nummer 1 van Jaargang 34 van het Tijdschrift “Mars et Historia” Januari/Maart 2000 publiceerde mr. C.J.M. Kramers een artikel onder de titel “Vreemde Krijgs- en Staatsdienst.Het artikel bevat veel relevante informatie om een beter begrip te krijgen waarom sommige Nederlanders die in Vreemde krijgsdienst gingen, waaronder het Franse Vreemdelingenlegioen, soms wel en soms ook


1952 Een reislustige kok, niet geschikt voor dienst in het Vreemdelingenlegioen

“Reislustige kok bedroog collega met pas” zo was de kop boven het volgende artikel uit het Dagblad “Het Binnenhof” van 17 juni 1952.Interessant is dat J.M. M. in 1952 staatloos was, wat er op zou kunnen wijzen dat hij al eerder dienst had gedaan in het Franse Vreemdelingenlegioen. In December van het vorig jaar bracht


1932 Op weinig betreden wegen in Algiers

Het volgende artikel, een “Reisbrief” werd geschreven door Eugen Federmann aan „De Vrijdagavond” en werd gepubliceerd in het Joodsch Weekblad op 2 september 1932. Het was de laatste uit een serie.Ter info: het land Algerije werd in deze tijd vrijwel altijd als Algiers aangeduid. (Slot).Naar de Bled Oran had mij voldoende opgeleverd. Ik wilde de


1946 Nederlanderschap verloren toch dienstplichtig? Militair-rechtelijk tijdschrift

Het was een vraag die mij al geruime tijd bezig hield, hoe het kwam dat sommige Nederlandse mannen die dienst hadden genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen en daardoor hun Nederlanderschap hadden verloren, na terugkomst in Nederland alsnog in militaire dienst moesten.In het Militair-rechtelijk tijdschrift Deel 39 uit 1946 vond ik het antwoord: Hoewel niet direct


1956 Het verhaal van een avonturier (1 v 4)

Het Franse vreemdelingenlegioen heeft een naam, die een wereld van geheimzinnigheid en avontuur verbergt. Bij velen wekt die naam alleen al weerzin. Een enkele jongere wordt soms als door een geheimzinnige macht getrokken naar een avontuur, waarvan hij eigenlijk niets af weet. Het is ook zo moeilijk iets te horen van het leven in het


1931 A.D. de Ruyter “Geronseld en geranseld in het Vreemdelingenlegioen”

Echt zeldzaam waren ze niet in Nederlandse kranten uit eerste helft van 20e eeuw, verhalen van Nederlandse mannen die dienst hadden gedaan in het Franse Vreemdelingenlegioen. Meestal waren het deserteurs die over hun, in het algemeen schijnbaar zeer negatieve, ervaringen in het Vreemdelingenlegioen vertelden. Bij dit soort artikelen werd meestal vermeld dat zij tot doel


1956 De affaire der Nederlandse matrozen Hoen en Mulderij. Huzarenstukje onder etenstijd

HUZARENSTUKJE-ONDER-ETENSTlJDTwee geronselde matrozen „goede legionnaires” Maar zij grepen hun kans en het touw van de parachutisten (Van onze speciale verslaggever) IK WAS (BIJNA) LéGlONNAIR. Dat kunnen nu de twee koopvaardij matrozen Gerrit Boudewijn Hoen (18) en Albert Mulderij (23) zeggen. Voorlopig doen ze er nog maar liever het zwijgen toe. De schrik zit dit avontuurlijke


John Maksen, Bir Hakeim, 13 DBLE

In het overzicht van “Les Français Libres, de juin 1940 à juillet 1943” staat de “Nederlander” John Maksen.John Maksen zou geboren zijn in Nederland en de Nederlandse nationaliteit hebben gehad.Hij had dienst genomen bij de Vrije Franse in Libanon, Juli 1941.Hij diende bij de landmacht van de Vrije Fransen in het Midden Oosten en was


1956 De affaire der Nederlandse matrozen Hoen en Mulderij. Kamervragen over het Legioen

25 januari 1956, Bayonne Op woensdag 25 januari 1956 gingen Albert Mulderij, 23 jaar oud, en Gerrit Boudewijn Hoen, 18 jaar oud, beide opvarende van de coaster Jean E, in de Franse havenstad Bayonne van boord om te gaan passagieren. Als de mannen niet aan boord terugkeren, worden o.a. de ouders geïnformeerd.Kapitein Schuiling, de gezagvoerder


21-04-1937 Een Moordaanslag in 1921, Nederlander ” De Vallesten” opgesloten

Op 21 april 1937 berichtte “De avondpost” over de arrestatie van de Nederlander “De Vallesten”.De uit Den Haag afkomstige “De Vallesten” omschreven als een “gesjeesd student”, zou in 1921 in Syrië een moordaanslag hebben gepleegd op generaal Gouraud, toen Haut Commissaire de la République Francaise en Syrie. In Frankrijk Op 10 Maart j.l. werd te


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over