De verroeste ketel van het Vreemdelingenlegioen

Op 7 maart 1939 verscheen er in “Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië” het volgende artikel over het museum van het Franse Vreemdelingenlegioen in Sidi bel Abbés: De verroeste Ketel van het Vreemdelingenlegioen.
Volgens de schrijver werd “de geschiedenis van deze theeketel tot nu toe nog niet neergeschreven”


08-04-1844 Oproep Arnold Klomp

Fransche vreemde legioen Volgende oproep aan een Nederlandse Oud-legionnaire werd aangetroffen in de “Utrechtsche provinciale en stads-courant” van 8 april 1844. Arnold Klomp, gediend hebbende als soldaat bij het Fransche vreemde legioen, wordt in zijn belang uitgenoodigd, zich aan het Provinciaal Gouvernement van Utrecht, Afdeeling Algemeene Zaken, te vervoegen, of zijn tegenwoordig verblijf aan hetzelfde


08-05-1840 Terugkeer der Manschappen van het Legion Etrangere

Op 8 mei 1840 publiceerde de Utrechtsche provinciale en stads-courant het volgende artikel over het Franse Vreemdelingenlegioen. Het legde er de nadruk op hoe de oud-legionnaires aan hun lot overgelaten werden en van de Fransen geen dank of hulp kunnen verwachten en geacht werden zo snel mogelijk het land te verlaten. TERUGKEER DER MANSCHAPPEN VAN


30-09-1897 Nederlandse deserteur neemt dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen

Eind September 1897 brachten diverse Franse kranten het verhaal van twee deserteurs afkomstig uit Borneo, een Nederlander en een Belg. Zeer waarschijnlijk waren dit deserteurs uit het KNIL. La Dépêche berichte er op 30 september 1897 als volgt over: COURRIER DU TONKIN […] il y a quelques jours, sont arrivas, venant de Bornéo, deux déserteurs,


Categorie: Uncategorized

15-03-1844 Combat de M’Schounesch

15 mars 1844 De rudes montagnards aurésiens tiennent ferme dans la partie méridionale du massif. 3000 d’entre eux se sont retranchés dans l’important contrefort de l’Ahmar Kraddou qui domine le canyon de l’oued Abiod. Au débouché de la gorge, ils ont transformé en forteresse le village de M’Chounech, à 20 kilomètres au nord-est de Biskra.Le


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over