08-04-1844 Oproep Arnold Klomp

Fransche vreemde legioen


Volgende oproep aan een Nederlandse Oud-legionnaire werd aangetroffen in de “Utrechtsche provinciale en stads-courant” van 8 april 1844.

Arnold Klomp, gediend hebbende als soldaat bij het Fransche vreemde legioen, wordt in zijn belang uitgenoodigd, zich aan het Provinciaal Gouvernement van Utrecht, Afdeeling Algemeene Zaken, te vervoegen, of zijn tegenwoordig verblijf aan hetzelfde kenbaar te maken.

[ Utrechtsche provinciale en stads-courant : algemeen advertentieblad 08-04-1844 ]

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over