1862 eene 30 jarige militaire loopbaan

Op 8 januari 1862 berichtte de “Provinciale Geldersche en Nijmeegsche Courant” over een veteraan die terecht stond voor landlooperij. Dezer dagen stond voor de de regtbank te ‘s Hertogenbosch iemand ter zake van landlooperij teregt. Uit zijne opgaven bleek dat hij was geboren te Utrecht [ 1815 ],in 1830; op 15 jarigen leeftijd nam hij


19-01-1916. l’Inscription d’actions de guerre sur les pièces matricules

Cabinet du Ministre ; Bureau du Personnel des Officiers généraux, Décorations, Affaires diverses et d’ordre général. — No 6. Circulaire relative à l’inscription d’actions de guerre sur les pièces matricules. Classement à l’édition méthodique : Volume 10, page 115. Paris, le 19 janvier 1916. Les actions de guerre ci-après mentionnées seront inscrites sur les pièces


Categorie: Uncategorized

01-10-1918 Naricht omtrent J. v.d. Velde

Voor de Eerste Wereldoorlog publiceerde het dagblad het “Nieuwsblad van Friesland : Hepkema’s courant” brieven van de in het Franse Vreemdelingenlegioen dienende Nederlander J. v.d. Velde.Bijna aan het einde van de Eerste Wereldoorlog publiceerde het dagblad op 1 oktober 1918 het volgende bericht over J. v.d. Velde waarvan de redactie duidelijk al langer niets meer


9 december 1932 Brieven uit Duitschland. Blacke slaven.

Op 9 december 1932 publiceerde het Nieuwsblad van Friesland : Hepkema’s courant, het volgende artikel over de Duitsers in het Franse Vreemdelingenlegioen. Het artikel is geheel in stijl van destijds in Duitsland gevoerde anti-legioen campagnes, met veel onwaarheden en overdrijvingen. Het Nieuwsblad nam ze zonder commentaar over. Het artikel eindigt met een stereotypering van de


Categorie: Uncategorized
© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over