01-10-1918 Naricht omtrent J. v.d. Velde

Voor de Eerste Wereldoorlog publiceerde het dagblad het “Nieuwsblad van Friesland : Hepkema’s courant” brieven van de in het Franse Vreemdelingenlegioen dienende Nederlander J. v.d. Velde.
Bijna aan het einde van de Eerste Wereldoorlog publiceerde het dagblad op 1 oktober 1918 het volgende bericht over J. v.d. Velde waarvan de redactie duidelijk al langer niets meer vernomen had.
Een identificatie van J. v.d. Velde is tot nu toe nog niet gelukt.

Onze lezers zullen zich, den briefschrijver J. v.d. Velde nog herinneren, die, in dienst van het Franse Vreemdelingenlegioen, af en toe voor ons blad zulke romantische brieven schreef, eerst uit Marokko, later uit Indochina en allerlaatst van het Franse front.
6 Juli 1917 plaatsten we zijn laatsten brief. Daarna heeft hij niets meer van zich laten horen, en brieven om naricht aan zijn adres in Frankrijk kwamen als onbestelbaar terug.
We hebben ten slotte 2 Maart jl. [1918] ons gewend tot den Franse gezant in Den Haag, die ambtshalve informatiën heeft ingewonnen bij den Franse minister van Oorlog.
Uit deze informatiën, waarop pas heden bericht is ontvangen, vernemen we het volgende:
Omtrent J. v.d. Velde is ons bekend, dat hij is geboren 12 Januari 1887 te Calais.
Hij heeft den 25 Oktober 1913 voor den duur van vijf jaren gecontracteerd hij het Franse Vreemdelingenlegioen, is 26 April 1918 gewond geworden, 16 Mei daaropvolgende met het gemengde hospitaal 20 Juni teruggekeerd naar zijn regiment bij het Franse Vreemdelingenlegioen, na te Calais een verlof van 20 dagen te hebben gehad.

Maar dat kan toch moeilijk „onze” v.d. Velde zijn. Zijn eerste brief uit Marokko toch kwam reeds voor in ons blad van 5 Okt. 1912, waarmee niet klopt, dat hij pas 25 Okt. 1913 zijn verbintenis bij bet Franse Vreemdelingenlegioen zou hebben aangegaan. Ook hebben we nooit van hem vernomen, dat hij in Calais geboren was; wel, dat hij nooit in Friesland was geweest, terwijl juist vele lezers meenden, dat hij een Fries van herkomst was.
We zijn er dus nog niet van overtuigd, of bovenstaand officieel naricht, waarvan althans de contractdatum niet overeenstemt met de feiten, wel slaat op J. v.d. Velde, door ons bedoeld.
Is hij niet gesneuveld of niet zeer zwaar gewond, dan hopen we nog altijd dat hij vroeg of laat wel weer zal opduiken en opnieuw van zich zal laten horen.


Categorie: Uncategorized
© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over