Götz van der Vet, Johan


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Götz van der Vet Johan Frederik 14-08-1887, Den Haag Götz van der Vet, Johan Hendrik Bordewijk, Hendrika Elisabeth

Legioen periode: 1914 - 1918

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
26834 1914 Parijs / Frankrijk 30-08-1918 / Overleden aan ziekte Parijs / Frankrijk

Biografie


Op vrijdag 30 augustus 1918 overleed in het Hôpital militaire Villemin bij Parijs aan “Gangrene Pulmonaire” Caporal Jean Frederic Gotz van der Vet.

Jeugd

Johan Frederik Götz van der Vet werd geboren op 14 augustus 1887 in Den Haag als zoon van Johan Hendrik Götz van der Vet en Hendrika Elisabeth Bordewijk.

Het gezin Götz van der Vet woonde o.a. in Amsterdam, Wijttenbachstraat 45 en Hilversum.

Advertentie uit 1903 van het Technische-Instituut van vader J.H. Götz van der Vet

1903 Failliet verklaard

Op basis van krantenberichten blijkt dat de vader van Johan Götz van der Vet diverse keren failliet werd verklaard.

De courant 23-12-1903

1906 België

In 1906 vertrok Johan Götz van der Vet, 19 jaar oud naar Brussel in België.

1907 Militieregister

Op 15 mei 1907 werd in het militieregister van Amsterdam geregistreerd dat Johan Götz van der Vet was vrijgesteld van militaire dienst wegens broederdienst. Als beroep was kok opgegeven.

1914

In 1914 nam Johan Götz van der Vet als oorlogsvrijwilliger dienst in het Franse leger en werd ingedeeld bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Zijn registratienummer bij het rekruteringsbureau in Parijs was LM 3008.

1915 Brief van de Gezant

Op 29 mei 1915 werd de naam van Johan Götz van der Vet genoemd als “Gotz van der Vet” in een brief van het Gezantschap der Nederlanden No. 2124/824 Parijs met als titel “Dienstneming door Nederlanders in het Fransche Leger“.

Johan Götz van der Vet diende op dat moment bij het:
2eme Compagnie, Bataillon C, 2e Régiment de Marche 1er Etranger.

Deze eenheid werd opgeheven waarna hij ingedeeld werd bij het RMLE.

Een loopgraaf in de winter
Une tranchée à Gernicourt (Aisne) 1917

1918

Registratie van het overlijden van Johan Götz van der Vet in het bevolkingsregister van Parijs.
Plaats van overlijden aangegeven als rue des Ricollets 8.

Legioen eenheden: 1914 - 1918

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
RMLELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Memoire des Hommes
[2] Haags Gemeentearchief te Den Haag, BS Geboorte Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, archief 335-01, inventaris­num­mer 371, 15-08-1887, Geboorteakten Den Haag, aktenummer 3276
[3] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893 Deel: 2320, Periode: 1874-1893, Amsterdam, archief 5000, 14 augustus 1887, Bevolkingsregister 1874-1893
[4] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Overgenomen delen Deel: 164, Periode: 1930, Amsterdam, archief 5416, inventaris­num­mer 164, 14 augustus 1887, Overgenomen delen
[5] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4381, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, inventaris­num­mer 4381, 14 augustus 1887, Militieregisters