1921 Een moderne Kenau. Een jong meisje meldt zich aan voor het Vreemdelingenlegioen

In September 1921 verscheen in een groot aantal Nederlandse kranten het volgende korte berichtje, vaak met als kop “Een moderne Kenau”. Een moderne Kenau. Reuter seint uit Melilla: Een meisje van Hollandsche nationaliteit is zich komen aanmelden om dienst te nemen in het Vreemdelingenlegioen. Zij werd natuurlijk afgewezen. [ 02-09-1921 Dagblad van Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage


1904 Een 78 jaar oude, oud-legionair en oud-Sergeant kapelmeester bij de Nederlandse Marine en Landmacht.

Inleiding In een boek met de zeer uitvoerige titel: “Ter herinnering aan het 25-jarig bestaan der Koninklijke vereeniging van gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsche leger. (onderstand aan militairen, gepensionneerd vóór de wet van 1877, en hunne weduwen) Opgericht 28 Febr. 1879“ uit 1904, staat de volgende vermelding naar een oud-legionair: En dat die


Henderik de Haan, Vreemdelingenlegioen 1837-1841

Inleiding Zoekopdrachten in Delpher met als trefwoord Vreemdenlegioen of Vreemdelingenlegioen geven soms de meest verrassende resultaten.Zo trof ik militaire loopbaan van Henderik de Haan, geboren in Amsterdam omstreeks 1818, aan in het in 1843 verschenen medisch boek, getiteld Pathologische studiën, Deel 1 geschreven door de Officier van gezondheid 1e klasse C. Gobée. Henderik de Haan


1913 – 1918 De kindermoord te Princenhage. Gehoord, M. v. H. een gepensioneerd militair

Op 19 mei 1913 berichtte de “Bredasche Courant” over de moord op de 8-jarige Adrianus van den Broek uit Princenhage. Het nieuws over de “Moord te Princenhage” verspreidde zich via de kranten over heel Nederland en haar Koloniën. Gehoord in de zaak werd de gepensioneerde militair M.v.H. die ook in het Vreemdelingenlegioen gediend had.


1914 De kok uit het vreemdelingenlegioen aan boord van de “Ayesha”

Inleiding In de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog bracht een Duitse raider, de lichte kruiser Emden, het grootste deel van de geallieerde vrachtvaart in de Golf van Bengalen en de Indische Oceaan vrijwel tot stilstand. De Emden werd uiteindelijk vernietigd, maar een deel van haar bemanning ontsnapte in een zeilschoener, de Ayesha en keerde


1933 “DIE BEESTACHTIGE FRANSCHEN OOK!?

In 1933 verscheen in de Nationaal Socialistische krant “Westdeutsche Beobachter” een artikel over een antisemitische gebeurtenis beschreven die zich afspeelde in het Franse Vreemdelingenlegioen. Plaats van handeling was de Marokkaanse stad Beni Mellal. Het Nederlandse tijdschrift “Opvoeding en moraal”, het orgaan van “De Weezenkas” een vereniging op de grondslag van het beginsel opvoeding zonder geloofsdogma,


1939 “Het Vreemdelingenlegioen” artikel in De katholieke illustratie

Op 26 januari 1939 verscheen er in het weekblad “De katholieke illustratie” een artikel over het Franse Vreemdelingenlegioen. In deze periode, tussen de jaren 1930 en 1940, werd wel vaker zoals in dit artikel redelijk positief en genuanceerd over het Vreemdelingenlegioen geschreven. In de introductie werd een vergelijking gemaakt met het koloniale leger van Nederland. Hoewel deze legers onderling


1931 Wrakhout. De oude Kurassier

Inleiding Johannes Antonie Visscher (Asch, 30 maart 1876 – Groesbeek, 4 februari 1943), was een Nederlandse armoedebestrijder, predikant en auteur. In al deze hoedanigheden gaf hij blijk gaf een grote sociale bewogenheid.Hij was aanjager, oprichter en leider van diverse instellingen en initiatieven ter verbetering van het leven van met name de arme, agrarische bevolking. Als


1938 “Smirnoff vertelt” o.a over het Vreemdelingenlegioen

Iwan Smirnoff (Vladimir, 30 januari 1895 – Palma de Mallorca, 28 oktober 1956) was een Russisch-Nederlands verkeersvlieger bij de KLM in een periode waarin de KLM vele historische vluchten uitvoerde, waarvan de piloten een heldenstatus verkregen. Smirnoff is bekend geworden als de gezagvoerder van de beroemde kerstvlucht van de Pelikaan in 1933. Hij nam bij


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over