1904 Een 78 jaar oude, oud-legionair en oud-Sergeant kapelmeester bij de Nederlandse Marine en Landmacht.

Inleiding

In een boek met de zeer uitvoerige titel:

Ter herinnering aan het 25-jarig bestaan der Koninklijke vereeniging van gepensioneerde onderofficieren en minderen van het Nederlandsche leger. (onderstand aan militairen, gepensionneerd vóór de wet van 1877, en hunne weduwen) Opgericht 28 Febr. 1879

uit 1904, staat de volgende vermelding naar een oud-legionair:

En dat die uitgereikte ondersteuning, beter gezegd bijslag op het „pensioen inderdaad noodig is. wil ik u door eenige voorbeelden nader „trachten aan te toonen en doe ik daartoe hier en daar een greep uit „de verslagen der afdeelingen en correspondentschappen. […]

„e. is 78 jaren oud ; hij was aanvankelijk bij het „Légion étrangère „armee d’Afrique”, waarbij hij volgens het aan hem uitgereikt „certificat „de bonne conduite” met honneur et fidélité heeft gediend ; hij ontving „zijn „congé” den 17 Februari 1843 en nam den 16e Maart d. a. v. „dienst bij de Nederlandsche Marine te Toulon aan boord van Zr. Ms. „fregat de Rijn : werd in 1853 aangesteld tot kapelmeester a/b van „Zr. Ms. fregat de Ruiter en na verschillende reizen en kruistochten in „1855 op zijn verzoek uit den zeedienst ontslagen.
„Een maand later engageerde hij zich als soldaat bij de Infanterie, „werd al spoedig sergeant-kapelmeester en in 1867 na 24 jarigen Nederlandschen dienst (behalve de campagne jaren), na een veel bewogen „en eervol verleden met / 173,— ‘s jaars gepensionneerd.
„Ook hier biedt onze Vereeniging kameraadschappelijk de hulpvaardige „hand.

Op basis van het uitgifte jaar van het boek 1904 en de vermeldde leeftijd 78 jaren, zou deze man omstreeks 1826. geboren moeten zijn. Mogelijk ook eerder indien het aangehaalde voorbeeld al van oudere datum was.
Als 1826 inderdaad zijn geboortejaar was, was hij toen hij uit dienst van Vreemdelingenlegioen ging wel erg jong, dat is 1843 – 1826 = 17 jaar oud.

Krantenberichten uit die 1843 laten wel mooi zien dat Zr. Ms. fregat “de Rijn” in Maart van dat jaar inderdaad in Toulon was.

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over