1914 De kok uit het vreemdelingenlegioen aan boord van de “Ayesha”

Inleiding

In de eerste maanden van de Eerste Wereldoorlog bracht een Duitse raider, de lichte kruiser Emden, het grootste deel van de geallieerde vrachtvaart in de Golf van Bengalen en de Indische Oceaan vrijwel tot stilstand.
De Emden werd uiteindelijk vernietigd, maar een deel van haar bemanning ontsnapte in een zeilschoener, de Ayesha en keerde terug naar huis.
Het verhaal over heldendaden van Duitse zeevaarders, dat ook door de Britten publiekelijk werd erkend, werd in Duitsland gebruikt om het moreel van het Duitse volk op te krikken.
Hun legende groeide gestaag uit tot een permanent element van het Duitse collectieve geheugen en de militaire traditie.

Nederlandse pers

Ook in de Nederlandse pers was er veel aandacht voor het verhaal van de “Emden” en de “Ayesha”.
Deze boekaankondiging uit het Marineblad jrg 32, 1917/1918, vermeld hoe snel de vertaling van de boeken “Emden” en “Ayesha” Kapitein-luitenant V. Mücke in Nederland waren uitverkocht..

Nadat de Duitse sms Emden door de Australische Hms Sydney tot zinken was gebracht in WOI, veroverde een overgebleven deel van Duitse bemanning van de sms Emden, op de Cocos Eilanden, de Engelse Schoener Ayesha, met tal van avonturen en met o.a. contacten met de Hr.Ms. Lynx en de Zeven Provinciën, kwam de bemanning uiteindelijk na allerlei avonturen terug in Duitsland

„Emden” door Kapitein-luitenant V. MüCKE. Tweede druk.
„Ayesha” door Kapitein-luitenant V. MüCKE. Tweede druk.

Beide bovenstaande werkjes zijn uitgaven van de firma C. L. van Langenhuijsen—1917, Amsterdam—Rotterdam, terwijl ze vertaald zijn door mevr. L. Wille—vogel.

Dat de eerste drukken in zoo korten tijd uitgeput zijn, bewijst hoezeer de avontuurlijke tochten beider schepen gretige lezers vonden.


De kok uit het Vreemdelingenlegioen

In 1915 werd in “De Soldatencourant” van 21 mei al aandacht aan het verhaal van de “Emden” en de “Ayesha” besteed.
Daarin werd vermeld dat de kok van de “Ayesha” in het Vreemdelingenlegioen had gediend en schijnbaar uitstekend wist hoe met het tekort aan drinkwater aan boord om te gaan.

De avonturen van de bemanning van de „Emden”. Een verhaal van den kapitein-luitenant Von Mücke. Het „Berliner Tageblatt” bevat een uitvoerig verhaal, verteld door de kapitein van de „Ayesha”, het vaartuig, waarop een deel van de bemanning van de „Emden” was gevlucht.
Kapitein-luitenant Von Mücke is kortgeleden in Damaskus aangekomen en van wat hij vertelde, laten wij hier een en ander volgen:
„De „Ayesha”, vertelt de kapitein, „was een uitstekend schip en daar wij bijna geen instrumenten aan boord hadden, en windstilte ons belette, om vooruit te komen, op een manier zoals ons dat aangenaam zou zijn geweest, hadden wij voor de afstand van negentig mijlen, welke ons nog van Padang scheidden, achttien dagen nodig.

„Wij hadden een uitstekenden kok aan boord, die in het Vreemdenlegioen had gediend, maar op het water moesten we zuinig wezen, ieder kreeg drie glazen daags. Als het regende, werd alle vaatwerk buiten gezet en hot groote zeil spanden wij boven de kajuit om daarin het hemelwater op te vangen. De heele bemanning liep naakt rond om zoet water te besparen, even als kleding en wasgoed. De kleding, uit Koeling afkomstig, waren al heel gauw aan flarden.

Screenshot uit de film
“Die Männer der Emden”
Duitsland 2012
© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over