1833 Legion-étrangère, eene zeer treurige schilderij

1833 LÉGION ÉTRANGÈRE
Algerie

Een goede pers heeft het Franse Vreemdelingenlegioen nooit echt gehad.
Berichten over slechte toestanden in het Vreemdelingenlegioen waren er al kort na de oprichting, 10 maart 1831, zoals blijkt uit dit krantenbericht van 24 november 1833.

[ Opregte Haarlemsche Courant 24-10-1833 ]

Men heeft dezer dagen een brief bekomen van een jongen Duitscher, die zich, even als zoo vele andere zijner landslieden, onder het Legion-étrangère, in fransche dienst, heeft laten aannemen, en met hetzelve naar Algiers is gevoerd. De schrijver hangt eene zeer treurige schilderij op van den toestand , in welken de militairen zich op de Africaansche-kust bevinden , en verzekert, dat reeds 1400 zijner landgenooten de slagtoffers zijn geworden van het ongezond klimaat; den slechten leeftogt en de gedurige vermoeienissen , aan welke de soldaat aldaar is blootgesteld.


Categorie: Uncategorized
© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over