1957, A., M.L. legionnaire en matroos

Op vrijdag 29 november 1957 berichtte “Het Vrije Volk” over een rechtszaak tegen een 22 jarige matroos die aangaf ook in het Franse Vreemdelingenlegioen te hebben gediend.

Matroos bestal twee gastheren
Geld vervangen door papier: eis celstraf


(Van een onzer verslaggevers)

„Al heeft hij een ernstig delict gepleegd, ik wil deze jongeman niet meteen als een zware misdadiger beschouwen,” zei de officier van Justitie mr. Van Buuren, donderdagmiddag in zijn requisitoir tegen de 22-jarige matroos M. L. A., die met behulp van een valse sleutel ƒ 990,— uit een geldkistje had gestolen.

De eis luidde: twaalf maanden gevangenisstraf met aftrek van het voorarrest; hiervan vier maanden voorwaardelijk met drie jaar proeftijd en toezicht door de protestants-christelijke reclassering.

Het was een diefstal onder ietwat ongewone omstandigheden geweest.
De jonge matroos, zonder thuis en tijdelijk ook zonder schip, had in een café kennis gemaakt met twee heren, die hem in hun gezamenlijke woning hadden opgenomen. Zij waren thans niet als getuigen gedagvaard.
In een geldkistje van een zijner gastheren vond A. honderd briefjes van tien gulden, keurig gebundeld. Hij nam het geld weg en legde er een even groot bundeltje schrijfpapier voor in de plaats, met ter camouflage één tientje er omheen gewikkeld.

Bewogen verleden
De president, mr. Enschedé, ging het veelbewogen verleden van verdachte na.
A. heeft een verblijf in verschillende jeugdtehuizen en een tuchtschool achter de rug; hij is in het Vreemdelingenlegioen geweest en bij smokkelzaken betrokken geraakt.

“U hebt zelfs een verhaal gedaan over het smokkelen van verdovende middelen en over een ondergrondse politieke beweging, is ‘t niet, verdachte?” “

„Nee, meneer, aan politiek doe ik niet en ik heb alleen sigaretten gesmokkeld.” „Misschien bedriegt uw geheugen u. En ontbreekt het ook niet aan zelfkennis?” „Zelfkennis is een moeilijk iets.” gaf verdachte toe.
„U wilt nu beroepsmilitair worden, maar dan zult u toch meer gevoel voor tucht moeten krijgen,” vond de president.

Tucht geleerd
„In het Legioen heb ik wel tucht geleerd!” verklaarde A. niet zonder trots.

„U doet een tikje opschepperig, maar dat is niet zo erg; daar zien wij wel doorheen,” zei de president vaderlijk.

De verdediger voerde aan, dat zijn cliënt in een sfeer van liefdeloosheid is opgevoed.
Hij was tien jaar, toen zijn ouders wegens hun lidmaatschap van de NSB werden geïnterneerd.

Pleiter noemde de diefstal juridisch eenvoudig, maar vroeg rekening te houden met het feit, dat verdachte door zijn beide gastheren met attenties is gepaaid „zoals twee kerels een meisje paaien”.
De rechtbank zal over veertien dagen uitspraak doen.

[ Het vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad 29-11-1957 ]

Discussie

M.L. A., werd geboren in 1935.
Zou hij 22 oud al 5 jaar in het vreemdelingenlegioen gediend hebben, moet hij hier op 17 jarige leeftijd dienst in genomen hebben, dus van 1952 – 1957.

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over