29 april 1958, Vader haalt zoon uit legioen

De meeste landelijke dagbladen in Nederland besteden er op 29 april 1958 aandacht aan, een vader die het gelukt was zijn zoon uit het Vreemdelingenlegioen te krijgen.

De Telegraaf schreef in de koppen: Hagenaar presteerde ‘t onmogelijke. Vader haalt zoon uit het Legioen. Avontuur met gelukkig slot.

De opmaak het artikel en de inhoud van het bericht was bij de andere kranten wat meer ingetogen.

Het Parool berichtte als volgt:

Vader haalt zoon uit legioen

(Van onze correspondent) NIJMEGEN, dinsdag. — ln samenwerking met de Nederlandse consul te Marseille is de ambtenaar L. K. W van de rijksgebouwendienst in Den Haag er in geslaagd zijn negentienjarige zoon L. W., die naar de Franse havenstad was gegaan om dienst te nemen in het vreemdelingenlegioen, terug te halen en weer naar Nederland te brengen. Onenigheid met zijn meisje leidde er toe, dat de jongeman, die te Nijmegen in militaire dienst is, op 12 april niet terugkeerde naar zijn onderdeel.
De marechaussee liet per radio een oproep uitzenden, doch de resultaten bleven uit. In plaats daarvan kwam van de verdwenen militair een kaartje uit Parijs later kwam er een uit Marseille, de stad waar aspirant-legionaires zich kunnen aanmelden.

Aspirant Legionnaires melden zich in Marseille
(Illustratie, periode eind jaren ’50)

De vader van de jongeman is toen in overleg met de marechaussee naar Marseille gereisd om zijn zoon daar op te sporen, daar men vermoedde dat hij zich daar bij het legioen zou aansluiten. De Nederlandse consul verleende hem hulp. De vader slaagde er in de jongeman te spreken te krijgen en hij mocht hem mee naar huis nemen. Zijn zoon was zo overspannen, dat ook de militaire autoriteiten te Marseille hem liever niet in het legioen opnamen.
Ze vertrokken daarna naar Nijmegen, waar de zoon zich aanmeldde bij de garnizoenscommandant, luitenant-kolonel H. W. J. Teunissen.
De jongeman is opgenomen in het militair hospitaal.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over