9 mei 1915, Ervaringen (8 – 9) S. Bino

9 mei 1915 Intussen was het met vechten en nog eens vechten 9 Mei geworden, een gedenkwaardige dag voor het Vreemdenlegioen. Garibaldi was in een voorgevecht gewikkeld met 3 bataillons Duitschers. De Duitschers leden een verpletterende nederlaag. Drie duizend gevangenen vielen in zijn handen, eveneens 18 machinegeweren en twee kleine bergkanonnen. De nu volgende dagen


Sterfte door ziekte in het Franse Vreemdelingenlegioen, Algerije 1836-1845

“In Afrika zijn zij het voorwerp geweest der verachting van den Fransen krijgsman, in wiens vermoeienissen en gevaren zij gedeeld hebben; doch neen, zij hebben meer dan in hun gevaren gedeeld, want hen heeft men steeds aan de spits gesteld, ter bestrijding van den Afrikaan; bij schaarste van verpleging, zijn hun wonden onverbonden gebleven; wanneer


La musique du Regiment de Marche de la Legion Etrangere (1943 – 1945)

Origin and Unit Identification Following photo I could recently purchase via Delcampe.fr.It shows a military band which is easy to be identified as from the French Foreign Legion.More specific it is the band of the Regiment de Marche de la Legion Etrangere. The identification was easy because of the clearly visible letters R.M.L.E. on what


Janos Märcz

Jeugd Janos Märcz werd op 16 september 1929 in het Hongaarse Pécs geboren. Zijn ouders waren: Janos Märcz, geboren op 13 april 1897 in Hongarije en Therese Prucsi, geboren op 17 september 1897 in Liget, Hongarije. Zijn ouders waren op 18 mei 1918 getrouwd in Magyarszèk, Hongarije. Het echtpaar kreeg drie kinderen de allen werden


1939 – 1949 EVDG Edmond PRZIBILSKI

In de lijst van Nederlanders die als Oorlogsvrijwilliger voor de duur van de Oorlog dienst namen in het Franse Vreemdelingenlegioen staat de naam Edmond Przibilski. Edmond Przibilski zou op 16 september 1909 dan wel 1903 in Horn Nederland geboren zijn. Onderzoek De naam PRZIBILSKI komt in Nederlandse kranten slechts 1 keer voor.Daarentegen komt PRZIBILSKI geschreven


1858 “weder in Fransche dienst”

Op 7 maart 1858 berichtte de “Nieuwe Rotterdamsche courant” over een deserteur uit het Nederlandse leger die dienst had genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen. Mogelijk had hij daar zeker 9 jaar gediend. Terug in Nederland werd hij voor zijn desertie veroordeelt.Nadat zijn straf erop zat gaf hij aan weer in Franse dienst te willen. Dezer


1859 De bedelende Krim veteraan

Op 10 augustus 1859 berichtte de Rotterdamsche courant over een Nederlandse veteraan uit het Franse Vreemdelingenlegioen. De man had eerst in het Nederlandse leger gediend en mogelijk deelgenomen aan de tiendaagse veldtocht (1831). Daarna was hij gedeserteerd en had toen dienst genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen. Meer dan 25 jaar later, niet langer geschikt voor


1926 Deserteur aan boord van de Modjokerto

Op zaterdag 12 juni 1926 maakte het dagblad “Heldersche Courant” melding van de aankomt van een Nederlandse deserteur uit het Franse Vreemdelingenlegioen en tevens deserteur uit de Nederlandse Landmacht. Het stoomschip “Modjokerto” van den Rotterdamschen Lloyd is Woensdag aangekomen met drie verstoppers aan boord.Een van hen, een 27-jarig matroos uit Amsterdam, had zich te Marseille


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over