1900 Louis Charles de Lisbois, 2e Régt étranger

Inleiding Via de zoekopdracht “Regt etranger” in Gallica vond ik in een boek deze verwijzing naar een in Nederland geboren legionnaire.Zijn naam was Louis Charles de Lisbois geboren op 29 augustus 1878 in Breda.Hij woonde in Nantes en was student. Zijn moeder was Jeanne de Libois woonachtig in Brussel. Deze informatie stond in het boek


1895, 20 octobre, L’Extrême-Orient, Nos Troupes

On the 20th of October 1895, the Ordre général No 61 by général Duchemin, le général commandant en chef les troupes de l’Indo-China was published in the newspaper L’Extrême-Orient.In this “Ordre général” 3 members of the French Foreign Legion were mentioned.They had performed deeds for which they received the félicitations of the général.Potentially this can


1916, 4 December, The New York herald, American Volunteers

Following news article titled “Response Made to Herald ” Appeal on Behalf of American Volunteers” appeared on the 4th of December 1916 in the New York herald.It was illustrated with a photograph of six American Volunteers who served in the French Foreign Legion.The history of the American Volunteers is well documented and as such the


1870 Een Graaf van Limburg-Stirum vrijwilliger bij het 5e Bataillon du Régiment Etranger

In het boek “Combat d’Orléans 11 Octobre 1870” door Auguste BOUCHER uit 1871 komt de naam van een adelijke Nederlander voor die vrijwillig, voor de duur van de oorlog, dienst nam in het Franse Vreemdelingenlegioen: Graaf van Limburg-Stirum. Het Vreemdelingenlegioen bestond begin 1870 uit, slechts, 4 bataillons, aangezien het tijdens de Campagne naar Mexico zware


1908, 16 mai Maroc, Combat de l’Oued Dalia, decorations

Journal militaire : contenant… les ordonnances… les nominations… l’annonce ou extrait des ouvrages… Direction de l’Infanterie; Bureau du Personnel. — N° 92. Notification d’inscriptions d’office au tableau de concours pour la Légion d’honneur, au titre des expéditions lointaines. Paris, le 9 août 1908. Par application des dispositions du paragraphe 4 de l’article 16 du décret


1894 The death of caporal MORAUX 2 Etr. 4 Bat. 2. Cie, Vietri Tonkin and the negligence of the colonial administration

On the 12th of August 1894 the French newspaper “L’Abeille des Vosges” published an article titled “Incurie de l’administration coloniale”, negligence of the colonial administration”.A father was informed about the death of his son who served in the French Foreign Legion in Tonkin, by the fact that a letter had written to his son, was


1887 Nederlandsche Liefdadigheidsfonds te Parijs, oud legionair kan terug naar zijn vaderland

Eind 1884 werd in Parijs besloten tot de oprichting van een Liefdadigheidsfonds. Een oud-legionair van Nederlandse herkomst werd er in het tweede verenigingsjaar 1886-1887 door geholpen zodat hij weer naar huis kon. Uit het Verslag der werkzaamheden van het Nederlandsche Liefdadigheidsfonds te Parijs,over het tweede vereenigingsjaar 1886-1887. Het bestuur verklaart zich dankbaar voor zich zelven


1861 Het Indische krijgswezen

In 1861 verscheen het vier deel van een verzameling Krijgs- en Geschiedkundige Geschriften van W.J. Knoop Generaal-Majoor bij het Nederlandse Leger.Een van die geschriften was getiteld “Het Indische krijgswezen”.Daarin wordt kort een vergelijk gemaakt tussen de mannen die dienden in het Nederlands Indisch leger en zij die dienden in het Franse Vreemdelingenlegioen. Gezien de zeer


1838 Vreemden Legioen in “De Afgestorvene in Afrika”

In 1838 verscheen bij de Haarlemse uitgeverij “Erven F. Bohr” een uit het Duits vertaald boek, dat in Nederland de titel “De Afgestorvene in Afrika” had gekregen. De auteur was de Duitser Hermann Ludwig Heinrich von Pückler-Muskau.Deze man had in de jaren ’30 van 19e eeuw een aantal lange reizen ondernomen o.a. naar Algerije.In zijn


1855 De Vreemden Legioenen

In het tijdschrift “Onze tijd” met de enorme ondertitel “Merkwaardige gebeurtenissen onzer dagen, op het gebied van staatkunde, geschiedenis, land- en volkenkunde, kunsten, wetenschappen, nijverheid, enz. Mitsgaders levens- en karakterschetsen van vermaarde tijdgenooten” uit 1855 verscheen een artikel over “Vreemden Legioenen”.Het Franse Vreemdelingenlegioen werd hierin ook beschreven. […]In Frankrijk dienden in 1776 acht Duitsche regimenten


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over