Collection des ordres généraux de l’armée d’Orient 1855

On the 17th of April 2021 I put online the biography of a Dutchman who served 25 years in total in the French Army of which at least 11 years in the French Foreign Legion. He participated in 44 campaigns and obtained 7 military decorations. His name was Cornelis van Leijen, though sometimes his last


Les hommes sans nom, but not for these two !

The unexpected identification of two Legionnaires on a postcard from around 1900 The French Foreign Legion in China in 1900 – 1901 ? During my many years of historical research I found that discoveries are either a matter of cheer luck or hard work, or a combination of both of them. When reconstructing the biography


10-06-1922 Postcard from Morocco

I obtained this postcard for just a few euro’s from an online auction in April 2021.Always looking for personal historical documents from the French Foreign Legion, this postcard also triggered a more personal emotion. On the front it depicts the “Ruines de VOLUBILIS”. It reminded me of the great journey I made with my youngest brother to Morocco.


Een bijzonder verhaal, de legionair en de muziektent in Bergen 1920

In 1909 werd in Bergen Noord Holland een gemeentelijke muziektent gebouwd voor openluchtconcerten aan de Eeuwigelaan, op de hoek met de Komlaan. Een bijzonder verhaal dateert uit 1920 toen veldwachter-politiechef Johan van der Klerk een inbreker betrapte die zijn bij welgestelde bewoners gestolen goederen had verstopt onder de muziektent. De crimineel Henk Bult, ex-soldaat van


Het legioen der verlorenen 1934

Uit “De Groene Amsterdammer” van 14 April 1934 No. 296 Door Albert Helman Militairen In Fez Het ontbreekt niet aan soldaten in onze stad. Behalve de Fransche militairen in soorten, die ik niet te onderscheiden weet, met blauwe, roode en khaki kepi’s, zijn er nog de andere, die even buiten de stad zijn ingekwartierd, hier


TOUNGOUSKOV, Nicolas

Several years ago I was in the position to buy 5 documents that had belonged to a former French Foreign Legionair who originated from Russia. His name was Nicolas TOUNGOUSKOV, born 6 December 1887 in Vaika, Russia.Even when taken into account the documents being more than 100 year old, they appeared more battered than usual.


Een 77 jaar oude deserteur

Op 18 oktober 1890 verscheen er in verschillende dagbladen waaronder “De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad” het volgende bijzondere bericht: Bij de militaire overheid te Maastricht heeft zich Maandag een deserteur van 77 jaren aangemeld. De man was vóór 50 jaren van het 7e reg. inf., waarbij hij als vrijwilliger diende, gedeserteerd, had bij het fransche


Nederlanders die in mei 1915 dienden in het 2eme Compagnie, Bataillon C, 2e Régiment de Marche 1er Etranger

In het voorjaar van 1915 kwamen bij de Nederlandse Gezant te Parijs de eerste verzoeken binnen van Nederlandse Legionairs om te bemiddelen bij ontslag uit dienst. De Gezant, mr. A.L.E. ridder de Stuers schreef daarop op 13 april 1915 aam jhr. dr. J. Loudon, minister van buitenlandse zaken te Den Haag: Ik meen te dezer


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over