1929. In vreemden krijgsdienst en het verlies van de rang van officier. Een bijzondere zitting van de Krijgsraad te ’s-Hertogenbosch.

Militair-rechtelijk tijdschrift, 1929-1930, 1929Deel: 25 1929 Krijgsraad voor de Landmacht te ’s-Hertogenbosch. Vonnis van 3 September 1929.President: Pr. K. C. .1. M. Sassen (plv.) Leden: Kapiteins J. Doorman, H. C. van der Bijl, G. Stürm en J. H. Droste. Auditeur-Militair; Dr. ,T S. L. Aghina. Het als reserve-eerste-luitenant opzettelijk niet voldoen aan eene oproeping voor


1936 Waarschuwing Staatsblad

Uit : Bijvoegsel tot het Staatsblad van het Koningrijk der Nederlanden; inhoudende alle besluiten, resolutiën, dispositiën, decisiën, reglementen, enz. …, 1936 WAARSCHUWING. Het Ministerie van Buitenlandsche Zaken vestigt er de aandacht op dat, ondanks herhaalde waarschuwing van de zijde der Nederlandsche Regeering nog telkens blijkt, dat Nederlanders zich naar Frankrijk begeven met het doel aldaar


1941 Drie Nederlanders melden zich in Singapore voor dienstneming in het leger van de Gaulle

Inleiding Bij een zoektocht naar artikelen verschenen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlandse kranten over Generaal De Gaulle en het deel van het Franse Vreemdelingenlegioen dat meevocht met de Vrije Fransen, kwam ik het volgende artikel tegen in Soerabaijasch handelsblad van 16 augustus 1941.Het betreft een interview met François Baron, de vertegenwoordiger van De Gaulle


1942 De Avonturen van een Hollandsche Verpleegster

Inleiding Bij een zoektocht naar artikelen verschenen tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlandse kranten over Generaal De Gaulle en het deel van het Franse Vreemdelingenlegioen dat meevocht met de Vrije Fransen, kwam ik het volgende artikel tegen over een dappere Nederlandse verpleegster.In het artikel verschenen in “De West” op 20 februari 1942, duidde men haar


1903 Geen plaats voor een oud-legionair van Nederlandse herkomst.

Nieuwe Tilburgsche Courant, 14-05-1903 ASTEN, 12 Mei. Zondag-avond meldde zich aan de maréchaussée-kazerne alhier aan een Fransche soldaat in uniform om nachtverblijf, welke 15 jaar had gediend bij het Vreemdelingen-legioen te Algiers, Afrika, en nu als zodanig was ontslagen. Daar hij geboren Nederlander was, wilde hij alhier zijn geluk komen beproeven, doch na den nacht


Landlopers en Legionairs

Westlandsche courant, 13 april 1912 KETHEL EN SPALAND, 11 April. Aan den Groenen Hilledijk onder Rotterdam, heeft de politie aangehouden twee landlopers, op het ogenblik, dat zij langs den weg zaten en bezig waren hun potje te koken, waarin zij een konijn gedaan hadden, onder deze gemeente met andere konijnen gestolen. Een van deze landlopers,


1922, De slag bij Camerone in de Nederlandse Pers

Op 10 juni 1922 verscheen het volgende verhaal in de Nederlandse krant “De Courant”, over de slag bij Camerone Mexico. Ik vond dit verhaal toen ik in plaatst van de zoekterm “Vreemdelingenlegioen”, “regiment vreemdelingen” gebruikte. De titel van het verhaal was “Heldenmoed nu en vroeger”.Het duurt trouwens even voordat Camerone aan bod komt. Een groepje


1939. Dienstname in Fransch Leger

Het nieuws van den dag voor Nederlandsch-Indië Inleiding Op 1 September 1939 besloot Frankrijk tot volledige mobilisatie en werd de staat van beleg afgekondigd.Op 3 September 1939 verklaarde Frankrijk de oorlog met Duitsland.De toestroom van buitenlandse vrijwilligers om dienst te nemen in het Franse leger was in die dagen, net als bij het uitbreken van


QUERRUAU, Jean, lieutenant in the French Foreign Legion 1932 – 1935

On the 4th of November 1932, the French newspaper “Le Petit Comtois” published that Querruau J. lieutenant du 60e R.I. (volontaire) was put at the disposition of the général commandant supérieur des troupes du Maroc and was assigned to the 1er rég. étranger d’infanterie (dépot de Sidi-bel-Abbes. Two months later the French state journal published


3e R.E.I. 01-01-1943 au 19-01-1943

DIVISION DE MARCHE CAROCAINE3e Régiment EtrangerN° 3 / S. RAPPORT Du Lt-Colonel LAMBERTPendant la période du 1er au 19 Janvier 1943Carte au 1/50.000 Feuille N° 61/62 Du 1er au 19 Janvier 1943 les éléments suivants du 3e R.E.I. E.M. C.R. III/3 R.E., II/3 R.E. ainsi que le I/ 1 R.E. aux ordres du Lt-Colonel BOUCHER,


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over