10-12-1915 Uit Marokko J. v. d. Velde

De uit Nederland afkomstige légionniare J. van der Velde schreef van circa 1911 tot 1916 brieven aan o.a. het “Nieuwsblad van Friesland” die geplaatst werden als een soort feuilleton met de titel “Uit Marokko”.
Zijn vaak eenvoudig en zonder veel opsmuk geschreven berichten geven een bijzonder inzicht in het leven van een gewone legionnaire in deze periode.


08-08-1916 Van een Nederlander in den vreemde. J. v.d. Velde

Van een Nederlander in den vreemde Men kent hem nog wel, niet waar? den heer J. v. d. Velde, die jaren geleden op avontuur het land uit toog, in Frankrijk in de handen van een sluwen zielenronselaar viel, toen tegen zijn wil werd opgezonden naar en ingedeeld bij het Fransche Vreemdelingenlegioen in Marokko, waar hij


20-06-1914 Uit Marokko door J. v.d. Velde

Marokko. TUYEN QUANG (China), Mei 1914. Deze brief handelt wel over Marokko, maar komt niet uit Marokko. Schrijver dezes toch Is genoodzaakt geworden als Frans legionair naar het verre China te vertrekken. Maar ook hier hoop ik het verhaal mijner wederwaardigheden in Marokko’s binnenlanden zoveel mogelijk geregeld te blijven doorvertellen. Ziehier dan het vervolg op


1908 Vijftig deserteurs

LES DÉSERTEURS D’AIN-EL-HADJAR De vijftig deserteurs Onze Parijsche berichtgever schrijft: Met groote gretigheid verslindt het Parijsche publiek de krasse berichten over het optreden van de vijftig deserteurs uit het vreemdelingenlegioen, die het garnizoen van Aïn-el-Hadjar in Algerië ontvlucht zijn, een trein hebben aangehouden die naar Oran reed en, zonder verder de reizigers te molesteeren of


1957, A., M.L. legionnaire en matroos

Op vrijdag 29 november 1957 berichtte “Het Vrije Volk” over een rechtszaak tegen een 22 jarige matroos die aangaf ook in het Franse Vreemdelingenlegioen te hebben gediend. Matroos bestal twee gastheren Geld vervangen door papier: eis celstraf (Van een onzer verslaggevers) „Al heeft hij een ernstig delict gepleegd, ik wil deze jongeman niet meteen als


In het Legioen 1952 – 1953, op zoek naar Arnold Wessels

Op de Nationale feestdag van Frankrijk 2022, quatorze juillet, kreeg NLLegioen van B. Wessels een E-mail met de volgende vraag: Enige jaren geleden werd ik benaderd door een meneer Van Oort of Oord met de vraag of Arnold Wessels familie van mij was. Hij vertelde mij dat zij beiden in het Legioen gediend hadden maar


27 maart 1958, Oud-legionair als oplichter

Op 27 maart 1958, berichtte het “Limburgsch dagblad” onder de kop “Oud-legionair als oplichter” over een rechtszaak tegen een oud-legionair. Zijn initialen waren W., E. en hij woonde in Doetinchem. Hij zou als parachutist bij Dien Bien Phu zijn gedropt en daarna gedeserteerd. Oud-legionair als oplichter ROERMOND, 26 maart. (Eig. corr.) Met een schipperspet op


1845 – 1855 Deserteurs en oud-legionairs in het nieuws

Van de Nederlandse militairen, in de periode 1845 – 1855, die na hun desertie uit het Nederlandse leger dienst namen in het Franse Vreemdelingenlegioen verschenen zo af en toe berichten in de Nederlandse kranten.Zie ook: Een 77 jaar oude deserteur 1849 – 1853 Nederlandse deserteurs1852 Signalementen van deserteurs 1851 Dalfsen 23 Sept. Uit het Fransche


1869 Schetsen en Toonelen uit den Atlas en den Aöerès

In 1853 mocht de Nederlandse 1ste luitenant Cornelius Marius de Jong van Rodenburgh van het 4de regiment infanterie deelnemen aan de voorgenomen expeditie van de Fransen tegen de Kabylen in Algerije. De Nederlandse kranten berichten er als volgt over: Aan de op nieuw voorgenomen expeditie der Franschen troepen tegen de Kabylen in Algiers, zullen weder


1882 Naar het Vreemdelingenlegioen vanuit Ommerschans en Veenhuizen

Veel Nederlanders die in het Franse Vreemdelingenlegioen gediend hadden, konden na hun terugkomst in Nederland hun plaats in de maatschappij niet meer vinden, voor zover ze die al ooit hadden gehad. Als bedelaars en landlopers zwierven ze rond. Als ze werden opgepakt eindigde ze eind 1800 vaak in een van straf koloniën van de Maatschappij


© Copyright | NLLegioen | All Rights ReservedPowered by Crossing Over