13 DBLE 1940 – 1945

Journaux de Marche
13e demi-brigade de Légion étrangère 
1940-1945

De aanleiding

Op 30 november 1939 waren Sovjetstrijdkrachten zonder enige oorlogsverklaring een aanval begonnen op Finland.
Tegen de verwachting van de in aantal en materieel veruit sterkere Russen in, hielden de Finnen stand, geholpen door de uiterst strenge winter. Begin 1940 werd echter duidelijk dat zonder concrete militaire hulp het Finse leger niet langer stand zou kunnen houden. Op verzoek van Finland besprak de Franse generale staf in deze periode de mogelijkheden voor operaties in Noord-Europa samen met eenheden uit Groot-Brittannië.

De Volkskrant berichtte er op 27 januari 1940 als volgt over:

Weldra Britse vrijwilligers naar Finland? Nieuw beroep van den Finsen gezant Nieuwe waarschuwing in de „Times” DIRECTE HULP DRINGEND NODIG
De Finse woordvoerder te Londen heeft verklaard, dat Finland de komst van vrijwilligers uit Engeland of Frankrijk zou toejuichen, daar het weet dat het, wil het blijven voortbestaan, op de lange duur afhankelijk zal zijn van mensenmateriaal uit het buitenland, evenzeer als van oorlogsmaterieel.
Uit Londen wordt gemeld dat, ofschoon de Britse autoriteiten weigeren zich hieromtrent uit te laten, Britse vrijwilligers waarschijnlijk tegen de lente aan de zijde der Finse troepen zullen vechten.
Bovendien veronderstelt men, dat in de komende weken ook Franse vrijwilligers voor Finland onder de wapenen zullen komen. Het feit, dat het klimaat in het hoge Noorden voor de uitrusting van de Engelse en Franse soldaten andere eisen stelt dan in Frankrijk, vertraagt het vertrek van de vrijwilligers.
De Britse autoriteiten ontkennen, dat Engelse of Franse militaire missies naar Finland zijn vertrokken om zich op de hoogte te stellen van de eisen, die een oorlog in Finland stelt. Wel heeft de Finse gezant Gripenberg kort na de Russische inval in Finland aan het ministerie van buitenlandse zaken te Londen een schriftelijk overzicht gegeven van Finlands behoeften.

Op 5 Februari 1940 besloten de geallieerden een expeditie eenheid naar Finland te sturen.
De Fransen besloten naast de reeds voor deze missie aangewezen bergtroepen Chasseurs Alpins ook een eenheid van het Vreemdelingenlegioen toe te voegen.
De organisatie van deze eenheid zou overeenkomstig die van de bergtroepen worden een Demi-Brigade, een eenheid bestaande uit twee bataillons. Talrijke vrijwilligers, aangetrokken door de onverwachte bestemming van de nieuwe eenheid, melden zich.

Op 20 Februari wordt het 2e Batallion formeel administratief opgericht in Sidi-Bel-Abbes.
De manschappen waren afkomstig van het DCRE en het 1e REI.

Het 1e Batallion, opgericht op 24 Februari in Fez bestond uit Legionairs van de Marokkaanse eenheden.

Het 3e REI leverde de manschappen voor de 1e Compagnie.
Het 2 REI die voor de 2e Compagnie en
het 4e REI voor de 3e Compagnie.


Op 27 februari 1940 werden de twee batailons samengevoegd.
De Demi-Brigade kreeg nummer het 13 opeenvolgend op eerder voor de verwachtte strijd in Frankrijk opgerichte nieuwe Legioen eenheden 11e en 12e REI.
De volledige naam werd zo 13e Demi-Brigade de Montagne de la Légion Etrangère.
De commandant werd Lt.Col Margin-Vernerey.
De eenheid ontscheepte in Marseille op 6 Maart 1940 en werd gestationeerd in een kamp in Larzac om te trainen op ruwe berghellingen van Aveyron. De commandant werd Lt.Col Margin-Vernerey.

Op 13 maart eindigde de oorlog in Finland met een nederlaag van de Finnen.
Op 29 Maart werd de Demi-Brigade verplaatst naar Belly (Departemen Ain) en daarna naar Brest waar het zijn speciale uitrusting ontving. Sterkte van de eenheid was op dat moment 2400 man.

Op 24 April 1940 scheept de eenheid in richting Noorwegen

Achternaam Voornamen Geboorte datum Geboorte plaats Legioen periode
Bos Peter 12-02-1919 Heerhugowaard [-]-1945
Claessens Johannes Marie 21-05-1921 Heerlen 1939-1940
Garnier Johannes Willem 14-02-1916 Rotterdam 1935-1943
Hermans Constant Joseph Adolphe Marie 28-03-1912 Baexem [-]-1941
Maas Jacob 16-09-1899 Kempen (Duitsland) 1936-1940
Tokkie David 06-08-1905 Amsterdam 1930--
Verloop Cornelis Johannes Antonius 09-10-1909 Den Haag 1936--