Alderlieste, Cornelis


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Alderlieste Cornelis 06-12-1922, Amsterdam Alderlieste, Albert De Ruiter, Froukje

Legioen periode: 1945 - 1950

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
21517 19-02-1945 Depot LE Paris Parijs / Frankrijk 19-02-1950 / Liberable (fin de contrat) Bel Abbes / Algerije

Biografie


Amsterdam 9 december 1945

Op 9 december 1945 schreef Albert Alderlieste in Amsterdam de volgende brief over zijn zoon Cornelis Alderlieste aan het “Erica Trio” de belangenbehartigers van een organisatie van oud gevangene van Kamp Ommen ” Arbeitseinsatzlager Erika”.

Mijne Heeren

Ik zal u even een lettertje schrijven over mijn zoon Cornelis Alderlieste, daar ik u niet eerder kon schrijven is de rede dat wij niet wisten waar of hij zich vertoefde daar hij niet thuis was en nog niet thuis is , maar daar ik bericht van hem ontvangen heb waar of waar hij is, zoo kwam ik tot u om over hem eenige letters te schrijven.

Mijn zoon is in het fransen vreemdelingenlegioen in afrika hoe hij daar is gekomen is is een heele geschiedenis daar ik het u niet zo precies kan schrijven zou ik u willen vragen xxxx hem eens een brief naar hem toe wil zenden dan kan hij het u precies vertellen hoe hij er terecht gekomen is, ik weet wel dat het niet eerlijk is gegaan daar ze hem in Frankrijk want daar was hij de laatste tijd in den Elsas hem in den steek hebben gelaten toen hij daaruit moest vluchten voor de Duitsers toen de amerikane terug moesten trekken.
Hij was daar ondergedoken bij zijn meisje een fransin daar hij het goed heeft gehad en hem verzorgde en toen hij daarvandaan moest vluchten heeft hij in Frankrijk gezworven en ten einde raad naar het legion gegaan misschien kan u nog iets voor hem doen om hem er uit te krijgen daar hij graag met het meisje wil trouwen dat tevens een kind van hem heeft en hij haar niet in de steek wil laten, daar hij een hart van goud heeft, nu wil ik nog het adres van hem schrijven en hopende op een gunstig antwoord.

A. Alderlieste

ik heb hem een van u brieven naar hem toegezonden dan kan hij het zelf lezen wat of er instaat en het adres is.

Legionair
Cor Alderlieste
9de Esqadron 2de peleton
oujda Marocco
afrika

en mijn adres is
A. Alderlieste
Haarlemmerdijk 38 II
Amsterdam

Een maand later kreeg de vader het volgende antwoord van het “Erica trio”.

De Krim 15 Jan. 1946.

Geachte Heer Alderlieste,

Dank voor Uw schrijven. Het heeft lang geduurd voor we U antwoorden, maar er komen zooveel brieven, dat we het bijna niet bij kunnen houden.

Voor Uw zoon kunnen we helaas niets doen.
Voor het Vreemdelingenlegioen wordt vrijwliig geteekend en daar is niet aan te veranderen.

Hopend U naar genoegen te hebben geantwoord verblijven wij voor het “Erica trio”

Hoogachtend

Zeker niet het gunstige antwoord waarop de vader had gehoopt.
Verder onderzoek naar Cornelis Alderlieste leverde lange tijd geen resultaat op totdat bij een nieuwe poging volgende onderzoeksresultaten van Bert Nijhof [2] werden gevonden. Een groot deel van de volgende reconstructie was hierdoor mogelijk.

Jeugd

Cornelis Alderlieste werd geboren op 6 december 1922 in Amsterdam als zoon van Albert Alderlieste en Froukje de Ruiter. Zijn ouders waren op 4 oktober 1922 in Amsterdam getrouwd.

In 1938, op 16 jarige leeftijd ging Cornelis Alderlieste werken als fabrieksarbeider en een jaar later werkte hij als chauffeur en monteur.

Tweede Wereldoorlog

Uit politierapporten van de stad Amsterdam blijkt dat zowel Cornelis Alderlieste en zijn vader in het voorjaar van 1942 werden aangehouden wegens diefstal en heling.

Van 30 mei 1942 tot 1 juni 1942, aangehouden

Om 16:00 uur door agenten De Bie en Elbersen naar het politiebureau gebracht:
Albert Alderlieste, metaalbewerker wonende Haarlemmerdijk 38-II als verdachte van heling en
vanuit de werkplaats Mazurel op de Haarlemmerdijk
Cornelis Alderlieste, fabrieksarbeider verdacht van diefstal alsmede
Gerrit Mazurel, rijwielhandelaar wonende Haarlemmerdijk 114-I verdacht van heling.
De volgende dag wegens plaatsgebrek om 15:35 weer heengezonden.

Volgens overlevering stal Cornelis Alderlieste rubber bij zijn werkgever voor Gerris Mazurel om banden te repareren.
Iets meer dan een jaar later in 1943 werd Cornelis Alderlieste opnieuw aangehouden.

Van 11 juni 1943 tot 12 juni 1943, aangehouden

Politie rapport No 163 Zaterdag 12 Juni 1943
“Brengt a p . Montebau van bur. Spaarndammerstraat voor den hulp agent Algra voor transport Ommen
Cornelis Alderlieste A.dam 6-12-22
Haarlemmerdijk 38 II

Om 10:55 door de marechaussee overgedragen Cornelis Alderlieste, fabrieksarbeider wonende Haarlemmerdijk 38-II en zijn handlanger Paulus Leijen wonende Nova Zemblastraat 12-II.
Beide worden verdacht van diefstal met braak bij dr Oetker.

Vanaf 12 juni 1943 Aangehouden.
Aangehouden voor transport naar Ommen door agent Algera.
Om 2:45 in de nacht.
Om 6:15 samen met Johan van Wageningen getransporteerd per politieauto naar het H.H. kamer 270.
06:30 Op transport naar Ommen kamp Erika.

Het resulteerde in een plaatsing in Ommen, kamp Erika.

Volgens de overlevering was: Cornelis Alderlieste in de oorlog tewerkgesteld bij de arbeidsdienst.
Toen hij naar het Oostfront moest door hij onder als zakkiesplakker.
Na een razzia van de Duitsers in 1942, hij was naar het dak gevlucht maar had, toen de Duitsers zijn vader wilden meenemen, zich vrijwillig gemeld, werd hij op transport gesteld naar het gevangenkamp Ommen.
Enkele weken later werd hij overgeplaatst naar Brandenburg.
Na zijn ontslag enkele maanden later had hij in de Elzas, waar hij werkzaam was in een Duitse fabriek, zijn vrouw leren kennen die daar ook werkzaam was.
Daarna was hij met de geallieerden naar Parijs gegaan alwaar hij zich had gemeld voor het vreemdelingenlegioen.
De bedoeling was hiermee een jaar te overbruggen. Maar door taalproblemen was dit uiteindelijk 5 jaar geworden.

Franse Vreemdelingenlegioen

19-02-1945 tot

Op 19 februari 1945 nam Cornelis Alderlieste bij de Chef du Bataillon commandant du Depot LE Paris dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen. Hij deed dit voor de duur van 5 jaar. Hij maakte dus geen gebruik van de mogelijkheid dienst te nemen voor de duur van de oorlog.
De behoefte van de eenheden van het Vreemdelingenlegioen naar nieuwe manschappen, om hun zware verliezen op te vangen, was destijds vaak zo groot dat de nieuwe rekruten vrijwel direct zonder enige opleiding naar het front gestuurd werden.
Cornelis Alderlieste kreeg een opleiding van iets minder dan een maand.
Hij werd op 8 maart 1945 ingedeeld bij het C.I.A.B. ( Centre d’instruction de l’arme blindée ) en daarna ingedeeld bij het 3e Escadron op 27 maart 1945 van de Cavalerie eenheid van het Legioen het 1er Régiment Étranger de Cavalerie, waarbij een formele indeling volgde op 4 april 1945.

Van 02-04-1945 tot 31-05-1945

Cornelis Alderlieste nam in die laatste 2 oorlogsmaanden deel aan gevechten in Duitsland en Oostenrijk.
In Duitsland kwam hij aan op 2 april 1945.Hij kreeg in deze periode tweemaal een eervolle vermelding:
1. Voor deelname aan een aanval op Unterkolbach op 15 april 1945
2. Voor de inname van een mitrailleursnest en het gevangen nemen van 2 burgermilitairen ten noorden van Herbertingen (onder Stuttgart) 25 april 1945 tot 26 april 1945.

Zeer waarschijnlijk werd hij hiervoor onderscheiden met het Croix de Guerre.

Actief bij de plaats Herbertingen was op deze data het Sous-Groupement “B” onder leiding van Cdt. MARSCHAL, waarvan de 5e Cie R.M.L.E. deel uit maakte.

Sous-Groupement “B” est envoyé dans la région de HERBERTINGEN et reparti en 3 détachements qui gardent les passages du Danube pour empêcher des éléments ennemis pris au piège de refouler vers le Sud et de regagner les lignes ennemies.
Points tenus: SIGMARINGENDORF, SCHEER, RIEDLINGEN.

Op basis hiervan werd in eerste instantie aangenomen dat Cornelis Alderlieste ingedeeld was bij de infanterie eenheid het R.M.L.E. De gegevens in zijn Livret Individuel lieten zien dat deze aanname niet correct was.

Detail van een in 1945 vervaardigde, nogal drukke, kaart waarin de opmars routes van het 1 REC in de periode 1944 – 1945 zijn aangegeven.
Herbertingen is niet ingetekend,
het ligt echter tussen Sigmaringen en Riedlingen aan de Donau.

Op 30 april 1945 trok hij met zijn eenheid Oostenrijk binnen.
Hij bleef daar tot 8 mei 1945 en men keerde daarna naar Duitsland terug.

Na het einde van de oorlog in Europa werdende mannen van het Vreemdelingenlegioen die getekend hadden voor de duur van de oorlog gedemobiliseerd. De andere mannen keerden met hun eenheden terug naar Noord-Afrika.


Van 01-06-1945 tot 02-06-1945, En Mer

Cornelis Alderlieste moest zijn contract van 5 jaar uitdienen en vertrok in juni 1945 per schip van Marseille naar Algiers in Algerije.

Medio 1945
Legionairs keren terug naar Noord Afrika

Van 03-06-1945 tot 09-09-1945 Algerije

Enkele maanden verbleef hij in Algerije en werd toen overgeplaatst naar Marokko.

Van 10-09-1945 tot 08-12-1946 Oujda Marokko

Op basis van het door zijn vader in December 1945 opgegeven adres diende Cornelis Alderlieste op dat moment bij aan Cavalerie eenheid, waarschijnlijk 1 REC 9de Escadron 2de peloton.

Van 09-12-1946 tot 09-12-1946 Per schip ‘Athos II’ naar Marseille

Deze periode na de Tweede Wereldoorlog werd gebruikt het Vreemdelingenlegioen te reorganiseren en voor te bereiden op hun nieuwe taak, de inzet in Indochina.
Cornelis Alderlieste was ingedeeld bij een eenheid voor uitzending naar Indo China.

Van 10-12-1946 tot 03-01-1947 Per schip ‘Pasteur’ van Marseille naar Indochina

Eind 1946 vertrok hij vanuit Marseille naar Indochina.

Van 04-01-1947 tot 24-04-1949 Indochina

Meer dan twee jaar zou hij dienst doen in Indochina.

Medaille Coloniale

Op 15 juli 1947 kreeg Cornelis Alderlieste de Medaille Coloniale met de gesp “Extreme Orient” toegekend.
Hij kreeg deze onderscheiding namens “le Ministre de la Guerre et par delegation, Le General Commandant Superieur des Troupes Francaises en Extreme-Orient”.
Het nummer van het bijbehorende brevet was 94279.

Van 25-04-1949 tot 08-05-1949 Per schip naar Algerije

Eind April 1949 keerde hij terug naar Algerije

Van 09-05-1949 tot 22-06-1949 Algerije

Daar verbleef hij maar kort en werd weer overgeplaatst naar Marokko.

Van 23-06-1949 tot 06-01-1950 Marokko

Daar deed hij nog enkele maanden dienst totdat zijn vijf jaar er bijna opzaten.

Van 07-01-1950 tot 22-01-1950 Algerije

Ter voorbereiding op de beëindiging van diensttijd in het Legioen werd hij weer naar Algerije gestuurd.

23-01-1950 Einde diensttijd bij vreemdelingenlegioen

Daar eindigde op 23 januari 1950 zijn diensttijd bij het vreemdelingenlegioen

1950 Huwelijk in Frankrijk

Een paar maanden nadat hij het legioen verlaten had en was teruggekeerd uit Noord Afrika trouwde Cornelis Alderlieste met Elisabeth Thomann.
Dat was op 21 april 1950 in Lauterbourg, Frankrijk.
Mogelijk was zij de Française die zijn vader in de brief van December 1945 vermeldde.

1997 Overlijden

Cornelis Alderlieste overleed op 31 mei 1997 in Lauterbourg, Frankrijk, hij was toen 74 jaar oud.

Legioen eenheden: 1945 - 1950

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1 REC 3 Escadron
2 RECLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Croix de guerre avec étoile de bronze
Médaille commémorative française de la guerre 39/ -1945 avec un barette "Allemagne"
Medaille coloniale avec agrafe "Extreme Orient" Brevet 94279 du GCSTFEO 15-07-1947
Croix de Combattant
Medaille Korps Expeditionnaire Francais d'éxtreme Orient


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Noord-Hollands Archief te Haarlem, BS Huwelijk burgerlijke stand van de gemeente Amsterdam, Archiefdeel van (dubbele) registers van huwelijken v..., Amsterdam, archief 358.6, inventaris­num­mer 2616, 04-10-1922, Huwelijksakten van de gemeente Amsterdam, 1922, aktenummer Reg. 8G fol. 38v
[2] Bert Nijhoff, "Genealogie Nijhoff", database, Genealogie Online (https://www.genealogieonline.nl/genealogie-nijhoff/I3442.php : benaderd 15 december 2022), "Cornelis "Cor" Alderlieste (1922-1997)".