Alsemgeest, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Alsemgeest Johannes Petrus 15-05-1928, 's Hertogenbosch Alsemgeest, Johannes Schilperoort, Jacoba Adriana

Legioen periode: 1954 - 1959

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
104491 23-04-1954 - - / - 23-04-1959 / Libérable Sidi Bel Abbes / Algerije

Biografie


Jeugd


Johannes Petrus Alsemgeest werd op 15 Mei 1928 in ‘s-Hertogenbosch (Noord-Brabant) geboren.

Franse Vreemdelingenlegioen


1954Algerije 24-05-1954 t/m 13-09-1954

Op 23 april 1954 nam Johannes Alsemgeest vrijwillig voor 5 jaar dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Een maand later op 22 mei 1954 werd hij te Marseille ingescheept naar Oran, Algerije waar hij een dag later aan zou komen.
Hij werd een dag later doorgestuurd en ingedeeld bij de Compagnie de Passage No 3. (CP3), zijn No Matricule werd 104491.
Op 11 juni 1954 werd hij ingedeeld bij het 1e REI en een dag later bij de 7e Cie van dit regiment.

Tunisie 14-09-1954 t/m 30-12-1954


Dire maanden later op 13 september 1954 werd hij ingedeeld bij de Compagnie de commandement et de soutien (CCS) van dit regiment en naar Tunesië overgeplaatst. De grens van Algerije met Tunesië passeerde hij op 14 september 1954.

Op 6 december 1954 werd de naam van het 1e REI gewijzigd in 1e RE.

Algerije 31-12-1954 t/m 23-03-1959

1955

Er volgde weer een overplaatsing en op 30 december 1954 passeerde Johannes Alsemgeest weer de grens tussen Algerije en Tunesië op weg naar Sidi Bel Abbes was hij op Nieuwjaarsdag 1955 aankwam.
Er volgde een indeling bij de 2e Cie van het 1e RE op 3 januari 1955 en een week later op 10 januari 1955 een indeling bij de Compagnie de Passage No 4 (CP4) van het algemene depot van het Legioen (DCLE).
Zes dagen later werd Johannes Alsemgeest gedetacheerd bij het Bataillon de Marche (B.M.) No 1/ 3e Cie.
Op 1 juli 1955 werd deze eenheid het 3e bataljon van het 3eme Régiment Etrangere d’Infanterie. (III/3)
De 3e Cie werd de 11e Cie.

Het bevel over het III/3 kreeg op 25 juli 1955 in Taberdga de Chef de Bataillon Langlois en nog geen 2 dagen later leed de eenheid de eerste zware verliezen.
Dit gebeurde in de omgeving van Tafassour, een bevoorradingskonvooi vertrokken uit Taberdga viel in een hinderlaag op weg naar de post Djellal waar de 11e Cie onder bevel van Capitaine Eischen was gestationeerd. Bij deze hinderlaag gelegd bij een brug over de Oued el Abiod kwamen 26 legionnaires om het leven.

Parade van het Bataillon de Marche (B.M.) No 1 in Marnia 1955.
Rechts zichtbaar het Monument a la Memoires des Combattants du Maroc.
[ Camerone 1956, p.65 ]

Vier maanden, op 30 oktober 1955 werd Johannes Alsemgeest ingedeeld bij de CCS van het III/3 REI.

1956

Op zijn staat van dienst werd op 1 juli 1956 vermeld dat zijn salarisschaal herzien was naar II SSP.

Johannes Alsemgeest in het uniform van het
3e Régiment Etrangere d’Infanterie
samen met zijn Chien de Guerre.
Op basis van bovenstaande foto diende Johannes Alsemgeest zeer waarschijnlijk een periode bij het peloton of de section cynophile.


1957

Na drie dienstjaren werd Johannes Alsemgeest bevorderd tot legionnaire 1e Classe.
Op 1 oktober 1957 werd zijn dienst bij de CCS “mute” stil gelegd [?].

1958

Op zijn staat van dienst werd op 13 april 1958 vermeld dat zijn salarisschaal herzien was naar III SSP.
Op 25 april 1958 werd zijn burgerlijke staat aangepast.

1959

Toen zijn 5 jaar dienst er bijna op zaten werd Johannes Alsemgeest naar Sidi Bel Abbes gestuurd waar hij op 13 maart aankwam.

C.F.C. 24-03-1959 t/m 22-04-1959

Congé Fin de Campagne (C.F.C.)
Schijnbaar had hij nog recht op 30 dagen verlof die ingingen op 24 maart 1959.
Op 23 april 1959 eindigde formeel zijn contract en kon hij de dienst verlaten.
Hij kreeg een bewijs van goed gedrag (Certificat de bonne Conduite) mee.

Terugkeer naar Nederland


In 1959 keerde Johannes van Alsemgeest naar Nederland terug.

Naturalisatie

Johannes van Alsemgeest had door zonder Koninklijk verlof in dienst van het Franse Vreemdelingenlegioen te treden zijn nationaliteit verloren. Hij diende daarom een Naturalisatie verzoek in wat in de Tweede Kamer in behandeling werd genomen: Zitting 1961-1962 – 6759 Naturalisatie van Alsemgeest, Johannes Petrus en 22 anderen Memorie van Toelichting Nr.3.

1 Alsemgeest, Johannes Petrus, geboren te ‘s-Hertogenbosch (Noord-Brabant) 15 mei 1928, kantoorbediende, wonende te “s-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant;

In artikel 1, onder 1, wordt voorgedragen de oud-Nederlander Johannes Petrus Alsemgeest, die in 1928 te ‘s-Hertogenbosch werd geboren. Hij verloor zijn nationaliteit door zonder Koninklijk verlof in dienst te treden bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Sinds 1959 is hij weer hier te lande gevestigd. Hij wenst thans in het Nederlanderschap hersteld te worden. Als kantoorbediende verdient hij het brood voor zich en zijn Nederlandse echtgenote.

Bijzondere dank aan de Familie van Alsemgeest

TOWNSEND, engagé volontaire le 28-04-1954, matricule numéro 104638.

Legioen eenheden: 1954 - 1959

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
3 REI
1 REI
1 RELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Medaille Commemorative des Operations de Securite et de Maintain de l'Ordre en A.F.N.


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen