B., G. A.


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
B. G.A. 1931, [-] [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: [-] - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Op 30 mei 1962 berichtte “De Volkskrant” over een voormalig “legionnaire” die veroordeeld werd wegens het stelen en vervalsen van het paspoort van zijn zus.

Paspoort vervalst
(Van onze correspondent)
DEN HAAG, 30 mei — De Haagse rechtbank heeft de 31-jarige monteur G. A. B. veroordeeld tot tien maanden gevangenisstraf wegens diefstal en vervalsing van het paspoort van zijn zuster.
De man is staatloos geworden omdat hij dienst heeft gedaan in het Franse vreemdelingenlegioen.
Hij pleegde de vervalsing nadat hij was ontsnapt uit de Rekkense inrichtingen, waar hij verbleef.

Rekkense inrichtingen


De Rekkense Inrichtingen was een Nederlandse organisatie, die in het begin van de twintigste eeuw begonnen was met het verplegen van mannen, die ter beschikking gesteld waren aan de regering.

Mogelijk is er een verband met een gebeurtenis 5 jaar eerder.

Zoon stal geld van ouders
AMSTERDAM 14 febr. — De rechtbank te Amsterdam heeft zich bezig gehouden met de avonturen van de 19-jarige gedetineerde expeditieknecht J. A. van S., die in oktober van ’t vorige jaar met twee vriendjes naar Frankrijk toog na van zijn moeder en stiefvader 4200 gulden te hebben weggenomen.
De jongen was toen net een jaar uit de Rekkense inrichting ontslagen en had voor het eerst in zijn leven in eigen huiselijke kring geleefd.
De officier van Justitie — mr. J.F. Hartsuiker — eiste 8 maanden gevangenisstraf tegen hem, alsmede een voorwaardelijke terbeschikkingstelling van de regering.
Het boterde niet erg tussen de 19-jarige en zijn ouders, zo bleek ter zitting.
Een psychiatrisch rapport schetste de jonge verdachte als verminderd toerekenbaar.
Diens verdediger, mr. E.L. Bakhuys, verklaarde dat zijn cliënt gaarne weer naar Rekken terug wil, ver weg van de ouderlijke woning.
De zaak tegen een van zijn reisgenoten, aan wie heling is ten laste gelegd, zal later voorkomen.
Het tweede vriendje nam in oktober jl. in Parijs dienst bij het Vreemdelingenlegioen.
De rechtbank zal op 28 februari a.s. uitspraak doen.

[ Nieuwsblad van het Zuiden 15-02-1957 ]

Legioen eenheden: [-] - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen