Beijers, Peter


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Beijers Peter Theodorus 22-09-1906, Belfeld Beijers, Peter Mathijs Janssen, Dorothea

Legioen periode: 1935 - 1935

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1935 [-] [-] / [-] 1935 / Libérable (a) [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Peter Theodorus Beijers werd geboren te Belfeld (Limburg) 22 september 1906 als zoon van Peter Mathijs Beijers en Dorothea Janssen. [1]

Franse Vreemdelingenlegioen

In 1930 nam Peter Beijers, 24 jaar oud dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Hij deed daar dienst tot 1935.

Legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen in Agadir Maroc
“Prosit Neujahr 1931”
staat op de foto geschreven.
Wat de man met de gescheurde kleding in het midden van de foto
nou precies aan het doen is, of voor moet stellen, is niet duidelijk.
[ Coll. NLL. Conv. Vörös ]

Tweede Wereldoorlog

Tijdens de Tweede Wereldoorlog woonde hij weer in Nederland.

Naturalisatie

In 1956 diende Peter Beijers een naturalisatie verzoek in. Zijn memorie van toelichting luidde:


1 Peter Theodorus Beijers, geboren te Belfeld (Limburg) 22 September 1906, bankwerker, wonende te Belfeld, provincie Limburg

De staatloze verzoeker Peter Theodorus Beijers, genoemd in artikel 2, onder 1, was Nederlander van geboorte.
Hij verloor zijn nationaliteit door van 1930 tot 1935 vrijwillig dienst te doen in het Franse Vreemdelingenlegioen, zonder daartoe bekomen Koninklijk verlof.
Verzoeker, die met een Nederlandse vrouw gehuwd is, heeft zich gedurende de oorlogsjaren als een goed Nederlander gedragen.
Als bankwerker verdient hij het brood.

Nu ingevolge het Koninklijk besluit van 4 October 1944, Stb. E 127, aan hen, die zich na 10 Mei 1940 zonder Koninklijk verlof in vreemde krijgs- of staatsdienst hebben begeven, het Nederlanderschap kosteloos kan worden teruggegeven, komt het billijk voor om ook degenen, die zich vóór 10 Mei 1940 in niet-vijandelijke dienst hebben begeven, ter wille te zijn.

Mitsdien wordt voorgesteld om verzoeker kosteloos te naturaliseren.

Navraag

In 2014 werd op verzoek van een man, van toen tegen de 90 jaar die zocht naar mensen die in het vreemdelingenlegioen hadden gezeten en die hij waarschijnlijk van vroeger kende, navraag gedaan naar Peter Beijers.
Er werd verder nog navraag gedaan naar de volgende drie mannen uit dezelfde regio:
van Crooij Antonius uit Tegelen, Leenders, Andreas Tegelen en Vos uit Venlo.

Legioen eenheden: 1935 - 1935

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal Historisch Centrum Limburg, BS Geboorte Burgerlijke Stand in Limburg, Belfeld, archief 12.008, inventaris­num­mer 5, 22 september 1906, aktenummer 33
[2] SGD 19551956 0001477 & 1478