Bemelmans, Eberhard


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Bemelmans Maria Josef Eberhard 25-03-1889, Aken (Duitsland) Bemelmans, Gerhard Hubert Braun, Gertrud

Legioen periode: 1914 - 1916

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
32192 1914 Seine bureau central (75) Parijs / Frankrijk 09-07-1916 / Mort pour la France. Gesneuveld Belloy en Santerre / Frankrijk

Biografie


Jeugd

Maria Josef Eberhard Bemelmans werd op 25 maart 1889 in Aken, Duitsland, geboren als zoon van Gerhard Hubert Bemelmans en Gertrud Braun. In diverse documenten werd Josef ook als Joseph geschreven.
Zeer waarschijnlijk was Eberhard Bemelmans, deels, zoon van Nederlandse ouders, waardoor hij het Nederlandse Staatburgerschap kreeg ondanks het feit dat hij in Aken geboren was.
De naam Bemelmans komt veel voor in het zuiden van Limburg [6] en was zijn vader ook uit deze regio afkomstig.

1900

In 1900 staat ene Eberhard Bemelmans geboren 1889 te Aken geregistreerd in het emigratie register van Antwerpen.

1908 Militieregister

Op 28 december 1908 werd Eberhard Bemelmans in Amsterdam voor de dienst aangewezen. Zijn registratie in het militieregister bevestigt de eerdere aanname dat hij Nederlands Staatsburger was [2].

1909 Afgekeurd

Op 26 mei 1909 werd hij in uitspraak nummer 73 en op basis van artikel 100 afgekeurd wegens lichaams gebreken.
Dit kwam na zijn indeling op 18 mei 1909 bij het 2 Reg Infanterie.

Parijs

Een tijdlang woonde Eberhard Bemelmans in Parijs op de Rue de Belleville 223.

1914 Vreemdelingenlegioen

Eind 1914 nam Eberhard Bemelmans, 25 jaar oud, vrijwillig dienst in het vreemdelingenlegioen. De Franse Militaire Administratie[1] geeft aan dat zijn geboorteplaats Aken in het Department Hollande ligt. Eberhard Bemelmans vond het mogelijk wel goed zo of had het zelfs zo opgegeven omdat het niet het meest geschikte moment was er in te volharden dat Aken in Duitsland ligt.
Mogelijk is ook dat dit binnen het gehanteerde administratieve systeem dit de enige mogelijkheid was aan te geven dat hij Nederlands staatsburger was.
Zijn Matricule au recrutement werd 8552
Zijn numero matricule bij zijn eenheid werd 32192.

9 juli 1916 Belloy en Santerre en boyau du Chancelier

Stafkaart met positie boyau du Chancelier (B. du Chancelier) [4]

Op 4 juli 1916 viel het regiment van het vreemdelingenlegioen (RMLE), gelieerd aan de 3e koloniale infanteriedivisie, het tot fort omgebouwde dorpje Belloy-en-Santerre in de Somme-regio aan.
De bataljons rukten op in de regen door velden waar het gras hoog stond. Duitse machinegeweren namen ze zwaar onder vuur. De legionairs namen het dorp desondanks toch in en maakten 750 Duitsers krijgsgevangen.
In de nacht van 5 op 6 juli werden de legionairs afgelost.
Het aantal slachtoffers was hoog: 25 officieren en 844 soldaten.

Ondanks deze hoge verliezen kreeg het RMLE geen rust, slechts drie dagen later werden 2 bataljons van het RMLE op 9 juli 1916 weer ingezet bij een aanval op een zwaar verdedigde loopgravenstelling in de buurt van Belloy-en-Santerre met de naam boyau du Chancelier (de buik van de kanselier).

Le 8 juillet 1916, deux des bataillons du R.M.L.E. sont mis à la disposition du colonel Commandant le 228ème Régiment d’Infanterie en vue d’attaquer et de prendre le terrible boyau du Chancelier. L’attaque est une nouvelle fois très violente Mais cette fois, l’offensive sur le boyau du Chancelier échoue et les pertes sont encore sévères.
La Légion se retire : ses deux Chefs de bataillons, les commandants Ruelland et Mouchet, ont été tous deux mortellement blessés au cours des engagements.
[Témoignage du Capitaine Tscharner et témoignage du Sergent Henri Maladry].

Bij deze aanval sneuvelde ook Eberhard Bemelmans.

Een akte van overlijden werd opgemaakt, Tue a l’ennemi staat er geschreven:

De akte van overlijden van Eberhard Bemelmans.
Opmerking de aangegeven geboortedag is niet correct, er staat
23 maart dit zou 25 maart moeten zijn.

Op 18 oktober 1918 werd door een tribunaal in Parijs bevestigd dat Eberhard Bemelmans daadwerkelijk overleden was en als zodanig in het bevolkingsregister van Parijs opgenomen.
Daar bij werden ook de namen van ouders vermeld.

Postuum onderscheiden

Op 22 mei 1921 werd Eberhard Bemelmans postuum onderscheiden, de citation luidde als volgt:

BEMELMANS (Eberahrd)[sic.], mle 23192, légionnaire de 1re classe: brave légionnaire.
Est tombé glorieusement, le 9 juillet 1916, au cours de l’attaque de boyau du Chancelier.
Croix de guerre avec étoile d’argent.

Gesneuveld?

1918 Deurne

Dit was de status van de reconstructie van de levensloop van Eberhard Bemelmans in 2016.
Bij het overzetten van zijn webpage naar de site NLLegioen.eu waarbij alle gegevens nog eens nagelopen werden, werd bij verder onderzoek als eerste deze registratie uit 1918 te Deurne gevonden:

Geregistreerden
Maria Josef Eberhard Bemelmans, geboren op 25 maart 1889 te Aken ( Dld), wonende te Deurne, graanhandelaar van beroep
Anna Berta Dorette Stammer, geboren op 10 september 1872 te Grossparin (Dld), wonende te Deurne

Was dit de man die in 1916 gesneuveld zou moeten zijn?
Daarna werd met zijn tweede doopnaam als Joseph geschreven ook een registratie in Den Haag gevonden.

Het echtpaar Bemelmans-Stammer afkomstig uit Hamburg had zich daar op 6 juni 1921 ingeschreven en vertrok op 18 augustus 1921 naar Maastricht. Als beroep had Eberhard Bemelmans chauffeur opgegeven.
Op de gezinskaart staat ook de mogelijke trouwdatum en plaats, 27 augustus 1915, Hamburg.

1924 Heerlen en Deurne

In 1924 verscheen er een krantenbericht waarin melding gemaakt werd dat M.J.E. Bremelmans en echt. van Heerlen naar Deurne gekomen waren.

1953 Overlijden Eindhoven

Eberhard Bemelmans overleed op 13 juni 1953 te Eindhoven [10]


Legioen eenheden: 1914 - 1916

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
RMLELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Croix de guerre avec étoile d’argent 22-05-1921


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkings­register Index Bevolkingsregister Deurne 1918-1939, Deurne, archieftoegang 13180, inventaris­num­mer 4478, 1918
[2] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4386, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, 25 maart 1889, Militieregisters
[3] Eberhard Bemelmans Belgique, Anvers, index de police de l'immigration, 1840-1930
[4] SGA - Mémoire des hommes
[5] Journal officiel de la republique Francaise 22 Mai 1921 p.1942
[6] Meertens
[7] Historiek
[8] Nederlands Bidprentjes Archief, Bidprentjes­verzameling Helmond
[9] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Overlijden Deel: 3117, Periode: 1947, 's-Hertogenbosch, archieftoegang 1297, inventaris­num­mer 3117, 15 juli 1947, Overlijdensregister 's-Hertogenbosch 1947, aktenummer 502
[10] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Overlijden Deel: 3569, Periode: 1953, Eindhoven, archieftoegang 1298, inventaris­num­mer 3569, 15 juni 1953, Overlijdensregister Eindhoven 1953, aktenummer 243