Bil, Gerardus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Bil Gerardus Alphonsus Hubertus 08-11-1895, Venlo Bil, Bernardus Franciscis Achten, Wilhelmina Huberta

Legioen periode: 1922 - 1925

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1922 [-] [-] / [-] 1925 / [-] [-] / [-]

Biografie


Jeugd

Gerardus Alphonsus Hubertus Bil werd geboren op 8 november 1895 te Venlo als zoon Bernardus Franciscis Bil en Wilhelmina Huberta Achten. Hij was het derde kind uit een gezin met vijf kinderen.

Middelbare school

Na de lagere school volgde hij drie jaar de H.B.S.

1921 Huisvlijttentoonstelling te Helmond

Op 13 juni 1921 maakt de krant “De Zuid-Willemsvaart” melding van een huisvlijttentoonstelling in Helmond.
Genoemd hierin wordt G.A.H. Bil. Aangenomen wordt dat het hier Gerardus Bil betreft.

Onder overstelpende belangstelling is gistermiddag de Huisvlijttentoonstelling in ‘t Sobriëtasgebouw geopend. De inzending was opengesteld voor leden der R.-K. Drankweer en Werkliedenvereniging.
Uit de besturen dezer vereenigingen was een commissie samengesteld bestaande uit de volgende heeren: Herm. Waijers, voorzitter; Th. Vlemmings, Secr. Penningmeester; G. A. H. Bil; P. Corstjens en J. v. Nunen.

1922

In de “De Zuid-Willemsvaart” van 15 juli 1922 werd melding gemaakt van het vertrek van G.A.H. Bil, kantoorb. ,van Asten naar Bergen.

Franse Vreemdelingenlegioen

In het boek “Helmond 1940 – 1945” [2], staat vermeld dat Gerardus Bil in 1921, 26 jaar oud, dienst nam in het Franse Vreemdelingenlegioen. Zijn beweegredenen om dienst te nemen worden als volgt omschreven:

Een paar jaar later raakte hij smoorverliefd op een meisje, dat hem echter in de steek liet.
Dat was teveel voor hem.
Hij vertrok ,,met een dolle kop” naar Brussel en toen naar Parijs.
Hij raakte aan de drank.
In een van zijn dronken buien tekende hij voor het Vreemdelingenlegioen,
waarin hij van 1921 tot 1926 diende.

Op basis van het kranten bericht uit 1922 lijkt het er echter op dat Gerardus Bil pas in 1922 dienst genomen zou kunnen hebben.

1925 Terugkeer naar Nederland

Ook kwam Gerardus Bil, eerder naar Nederland terug. Niet in 1926 maar al in 1925.
Gerardus Bil diende daarmee niet 5 jaar in het Vreemdelingenlegioen maar mogelijk slecht 3 jaar, wat er op kan wijzen dat hij afgekeurd werd of deserteerde.

In de “De Zuid-Willemsvaart” van 9 januari 1926 werd melding gemaakt in de rubriek “Ingekomen en Vertrokken Personen” bij de plaats Asten over de maand Dec. 1925 van de inkomst van G.A.H. Bil, handelsreiziger van Bergen.

Na zijn terugkeer naar Nederland had hij verschillende baantjes, onder andere als administrateur, als verkoper en als boekhouder [2].

In 1930 stond hij geregistreerd als inwoner van Asten.

1940 – 1945

Na het uitbreken van de oorlog werd hij lid van de N.S.D.A.P. Hij sloot zich niet aan bij de N.S.B., omdat hij vond, dat daar ,,nauwelijks” fatsoenlijke mensen toe behoorden.
Gerardus Bil was voor ,,een verenigd Europa en sterk tegen het communisme” en nadat hij vanwege zijn dienstverband bij het Vreemdelingenlegioen formeel statenloos was geworden, voelde hij zich ,,sterk tot Duitsland aangetrokken”.
Volgens [2] stond Gerardus Bil in deze periode in het bevolkingsregister ingeschreven als Nederlander.
Mogelijk was het feit dat hij in dienst was geweest van het Franse Vreemdelingenlegioen i.e. “in vreemde krijgsdienst” was getreden niet bekent. Als zodanig had de administratieve handeling om hem het Nederlanderschap te ontnemen niet plaats gevonden.

1942

In verkreeg Gerardus Bil middels naturalisatie het Duitse staatsburgerschap.
In november 1942 werd hij lid van de zogenaamde Schutzgruppe; korte tijd later sloot hij zich aan bij de Duitse weermacht. Hij trad in dienst van de Duitse Ortskommandantur te Helmond, waar hij belast werd met administratieve werkzaamheden. Verder trad hij als tolk op bij onderzoeken, oefende mee controle uit op het naleven van de spertijd en assisteerde bij het opsporen van personen welke als ,,a-sociale elementen” door de Duitsers werden gezocht.

1943 – 1944 Waarnemend Ortskommandant

Van september 1943 tot februari 1944 was Gerardus Bil waarnemend Ortskommandant.
Daarna vertrok hij naar Duitsland.

Orts kommandantur in Helmond

1946

Na de oorlog dook hij weer op als tolk van de Engelsen.
De Helmondsche courant van 11 mei 1946 maakte melding van zijn arrestatie in Zelle bij Hamburg in Duitsland. In de begin van de tweede kolom wordt melding gemaakt van zijn tijd in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Dank

Speciale dank aan Jeroen Koppes STIWOT


Legioen eenheden: 1922 - 1925

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal Historisch Centrum Limburg, BS Geboorte Burgerlijke Stand in Limburg, Venlo, archief 12.120, inventaris­num­mer 44, 9 november 1895, aktenummer 416
[2] Helmond 1940 - 1945, drs. J.Bartholomeus, Zaltbommel. 1977
[3] Regionaal Historisch Centrum Eindhoven te Eindhoven, Bevolkings­register Index Bevolkingsregister Asten 1930-1938, Asten, archieftoegang 13030, inventaris­num­mer 1114, 1930
[4] De bron voor de gegevens van Gerardus Bil in [2] komen uit het B.G.H. Directoraat Bijzondere Rechtspleging, district 's-Hertogenbosch.