Boosten, Pieter


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Boosten Pieter Hubert Joseph 14-05-1867, Berg en Terblijt Boosten, Gerardus Egidius Weusten, Maria Helena

Legioen periode: 1901 - 1916

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
11020 10-12-1901 [-] Parijs / Frankrijk 04-07-1916 / Mort pour la France (gesneuveld) Belloy en Santerre / Frankrijk

Biografie


Jeugd

Pieter Hubert Joseph Boosten werd geboren op 14 mei 1876 in Berg en Terblijt als zoon van Gerardus Egidius Boosten (Boesten) en Maria Helena Weusten [1][2]

Vreemdelingenlegioen

1901 – 1906

Pieter Boosten nam op 10 december 1901, 25 jaar oud, in Parijs vrijwillig dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen voor de duur van 5 jaar. Hij werd ingedeeld bij het 1e Etranger. Hij kreeg het Numero Matricule 11020.
Als soldat 2e cl kwam hij op 14 december 1901 aan bij zijn eenheid aangeduid als “corps”.

Campagnes

Karakteristiek voor registraties in Franse militaire stamboeken uit deze periode, begin 1900, was het zeer nauwkeurig bijhouden van wanneer militairen zich in de “regions saharienne” bevonden. Zelfs oponthouden van 1 dag werden geregistreerd.
In het geval van Pieter Boosten resulteerde dit in het volgende overzicht in zijn stamboek registratie.

Stamboek registratieDecret agrafe « Sahara »
Algerie 12 december 1901 tot 8 januari 1903
Regs Sahs 9 januari 1903 tot 11 januari 1903
Algerie 12 januari 1903 tot 23 januari 1903
Regs Sahs 24 januari 1903 tot 29 januari 1903
Algerie 30 januari 1903 tot 30 maart 1903
30 maart 1903
Regs Sahs 31 maart 1903 tot 4 april 1903
Algerie 5 april 1903 tot 17 april 1903
Regs Sahs 18 april 1903 tot 23 april 1903
Algerie 24 april 1903 tot 25 april 1903
Regs Sahs 26 april 1903 tot 3 mei 1903
Algerie 4 mei 1903 tot 19 mei 1903
Regs Sahs 20 mei 1903 tot 24 mei 1903
Algerie 25 mei 1903 tot 1 juni 1903
Regs Sahs 2 juni 1903 tot 3 juni 1903
Algerie 4 juni 1903 tot 19 juni 1903
16 juni tot 3 juli 1903
Regs Sahs 20 juni 1903 tot 2 juli 190316 juni tot 3 juli 1903,
21 juni tot 3 juli 1903
Algerie 3 juli 1903 tot 19 juli 1903
16 juli 1903, 25 juli 1903
Regs Sahs 20 juli 1903 tot 21 juli 190321 tot 27 juli 1903
25 juli 1903,
26 juli 1903
Algerie 22 juli 1903 tot 17 augustus 1903
Regs Sahs 18 augustus 1903 tot 12 september 190317 tot 20 augustus 1903
Algerie 13 september 1903 tot 17 september 1903
Region Saharienne 18 september 1903 tot 12 juni 1904Mois d’avril et de mai 1904
Algerie 13 juni 1904 tot 17 maart 1906

Sud-Oranais


In deze periode waren de Fransen bezig met een militaire opmars en het vergroten van hun aanwezigheid in de Oued (rivier) Saoura en Qued Zouzfana valleien in het zuidwesten van Algerije, de zogenaamde Zuid-Oranese Campagne (ca. 1903-1907). Het belangrijkste doel van de campagne was om de inheemse stammen die aan de westelijke grens van de Grand Erg Occidental (de Westelijke Zandzee) woonden te onderwerpen en veiligheid te bieden aan de groeiende Franse nederzettingen en de nieuwe Méchéria-Béchar-spoorlijn.
Nomadische stammen in deze regio voerden regelmatig aanvallen uit op konvooien, karavanen en kuddes van inheemse stammen en op Franse militaire posten.

Detail van een ingekleurde bijzondere foto uit deze periode met als oorspronkelijk bijschrift;
“resten van een door de Marokkanen geplunderd konvooi in de buurt van Taghit”

In de loop van de campagne werden de uitgestrekte gebieden aan de slecht gedefinieerde Algerijns-Marokkaanse grens in de Westelijke Sahara, die traditioneel onder Marokkaanse invloed stonden, onderdeel van Algerije.

Agrafe « Sahara »

Aanwezigheid of deelname aan veldtochten in de “regions saharienne” gaven onder bepaalde voorwaarden recht tot het dragen van de “médaille coloniale avec l’agrafe « Sahara »”.
Pieter Boosten kreeg dit recht ook.
Hij was regelmatig aanwezig geweest in de “region saharienne” van 9 januari 1903 tot 12 juni 1904.
De volgende twee wettelijke besluiten, betreffende het recht op deze onderscheiding, zijn op deze periode van toepassing:

Décret du 16/07/1904 : ( J.O. 24/07/1904 ) – Art. 2. — Le droit à l’obtention de la médaille coloniale avec l’agrafe « Sahara » est acquis aux militaires européens et indigènes, aux fonctionnaires civils et aux goumiers qui ont pris une part effective aux opérations suivantes :
1° Combat du 30 mars 1903, aux environs de Ksar el Azoudj ;
2° Opérations effectuées dans la région du Béchar, sous la direction du colonel d’Eu ( du 16 juin au 3 juillet 1903 ) et reconnaissance dirigée dans les Ksours du Nord, par le capitaine de Susbielle ( du 21 juin au 3 juillet 1903 ) ;
3° Reconnaissance effectuée par le lieutenant Guillo-Lohan, des affaires indigènes ( annexe d’In-Salah ), au pays des Touareg-Hoggar ( du 30 septembre au 17 décembre 1902 ) ;
4° Défense de Taghit ( du 17 au 20 août 1903 ) ;
5° Combat de Hassi-R’Zell ( Saoura ), 16 juillet 1903 ;
6° Opération dirigée par le capitaine Regnault, du service des affaires indigènes, chef de l’annexe de Béni Abbès ( du 21 au 27 juillet 1903 ) et combat de Noukhila ( 25 juillet 1903 ) ;
7° Combat d’El-Moungar ( Sud-Oranais ) ( 2 septembre 1903 ) ( échelon commandé par le capitaine Vauchez du 2e rég. étranger ) ;
8° Combat de l’oued Cheggnet Souid ( 26 juillet 1903 ) et Hassi-El-Kheroua ( 27 juillet 1903 ) dans le Sud-Oranais.

Décret du 29/08/1904 : ( J.O. 02/09/1904 ) – Art. 1er. — Le droit à l’obtention de la médaille coloniale avec l’agrafe « Sahara » est acquis aux militaires et auxiliaires indigènes qui ont pris part aux opérations de police effectuées dans le Sud-Oranais, aux mois d’avril et de mai 1904, sous la direction de M. le chef de bataillon d’infanterie hors cadres Pierron, opérations qui ont amené les rencontres de Taouz ( 26 avril ), de Chabet Kerkour et Oglat Berda ( 3 mai ) avec des Berabers du Tafilalet.

Toegevoegd aan het overzicht van campagnes waaraan Pieter Boosten deelnam zijn in tweede kolom ook de periodes opgenomen waarin voor deelname aan acties de gesp « Sahara » werd toegekend.
We zien hier 4 keer een periode dat Pieter Boosten zich in region saharienne bevond.
Voor deelname aan precies welke actie of acties hij de onderscheiding kreeg is op basis van de beschikbare gegevens, niet met zekerheid te zeggen.


1905


Op 26 november 1905 verkreeg Pieter Boosten middels naturalisatie het Franse Staatsburgerschap.
Hij werd daarom ook ingeschreven als dienstplichtig militair van jaargang “Classe de Mobilisation” 1905 met het nummer 1952.


1906 – 1911

Pieter Boosten werd bevorderd tot soldat 1er classe op 11 januari 1906.
Inplaats van na het einde van zijn vijfjarige contract het Vreemdelingenlegioen te verlaten werd Pieter Boosten op 18 maart 1906 naar Tonkin gezonden. Waarschijnlijk was dit op vrijwillige basis, Tonkin gold in die tijd als een van de betere locaties om gestationeerd te zijn.

Campagnes

Tonkin 18 maart 1906 tot 22 juli 1909

Tijdens zijn stationering in Tonkin nam Pieter Boosten op 3 mei 1907 nam hij opnieuw voor 5 jaar dienst.
Hetgeen echter effectief werd met ingang van 10 december 1906, overeenkomstig de datum waarop hij 5 jaar eerder dienst had genomen.

1911 – 1916

Algerije 16 oktober 1910 tot 20 maart 1912

Weer 5 jaar later nam hij op 10 oktober 1911 voor 5 jaar dienst ingaande 10 december 1911

Tonkin 21 maart 1912 tot 18 juni 1914

Voor een tweede keer werd hij uitgezonden naar Tonkin.

Op 27 april 1912 werd hij, weer, bevorderd tot Legionnaire de 1ere classe.
Op 1 juli 1912 werd hij overplaatst naar het 2e Etranger.


Algerije 19 juni 1914 tot 1 september 1914

Op 19 juni 1914 keerde Pieter Boosten terug naar Algerije.

De Eerste Wereldoorlog

Medaille Coloniale met de gespen Algerie – Sahara – Tonkin


Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog kwam “veteraan” Pieter Boosten vanuit Algerije aan het Westelijke Front terecht en deed o.a. dienst in 1916 bij de 7e Cie van het RMLE.

Belloy en Santerre

Op 4 juli 1916 viel het RMLE het tot fort omgebouwde dorpje Belloy-en-Santerre in de Somme-regio aan.
De bataljons rukten op in de regen door velden waar het gras hoog stond. Duitse machinegeweren namen ze zwaar onder vuur. De legionairs namen het dorp in en maakten 750 Duitsers krijgsgevangen.
In de nacht van 5 op 6 juli werden ze afgelost.
Het aantal slachtoffers was hoog: 25 officieren en 844 soldaten.
Onder deze 844 legionairs waren zeker vier Nederlanders:
Adrien Sanders van Los,
Louis Batta,
Jean Charles Arnoldussen en
Pieter Boosten, [4].

Pieter Boosten sneuvelde al direct de eerste dag bij de aanval op Belloy en Santerre.

Faleristiek

Pieter Boosten werd postume onderscheiden[a] , de motivatie luidt als volgt[5]:

BOOSTEN (Pieter-Huber-Jospeh)[sic], mle 12037, soldat de 1re classe a la 7e compagnie du rég. de marche de la Légion étrangere: méritant par ses services antérieurs et ses campagnes, continue a faire preuve de zele et de dévouement au cours de la guerre actuelle.

[a] Welke onderscheiding Pieter Boosten postume kreeg is niet geheel duidelijk. Hij werd opgenomen in het “tableau special de la medaille militaire” wat echter nog niet hoeft te betekenen dat hij de Medaille Militaire heeft gekregen. Ook militairen onderscheiden met het Croix de Guerre of andere militaire onderscheidingen werden opgenomen in deze lijst.

Legioen eenheden: 1901 - 1916

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1 RE
2 RE
RMLELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Medaille Coloniale agrafe "Sahara"
Medaille Coloniale agrafe "Algerie"
Medaille Coloniale agrafe "Tonkin"


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] ANOM, Registres matricules militaires FR ANOM 2 RM 106 / Boosten Hubert Joseph / classe : 1905
[2] Journal officiel de la République française. Lois et décrets – 10-14-1916 (Année 48, N°280) en [6] Journal officiel de la République française. Lois et décrets – 19-08-1916 (Année 48, N°224)
[3] "Belgique, Anvers, index de police de l'immigration, 1840-1930," database with images, FamilySearch Name Joseph Boosten Immigration Date 1840-1885 Immigration Place Antwerpen, Belgium Event Type Immigration Birth Year 1876 Birthplace Bergen Op Zoom, Nederland File Number 95900 Image Number 690 Record Number 72690
[4] Photos Documenting the Algerian South-Oranese Campaign 1903-7
[5] SGA - Mémoire des hommes
[6] Wie Was Wie
[7] Boosten, stamboom
[8] Historiek