Bouman, Jacques


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Bouman Jacques Anne Cato 28-09-1863, Leeuwarden Bouman, Govert Nicolaas Davids, Johanna Pieternella

Legioen periode: 1888 - 1903

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
3108 09-07-1888 [-] Lille / Frankrijk 08-07-1903 / Liberable Oran / Algerije

Biografie


Een Nederlandse Marine Officier van “Uit den zeedienst ontslagen” naar meer dan 15 jaar in het Vreemdelingenlegioen.

Jeugd

Jacques Anne Cato Bouman werd geboren op 28 september 1863 in Leeuwarden als zoon van Govert Nicolaas Bouman en Johanna Pieternella Davids.

In het geboorteregister werd genoteerd dat zijn vader van beroep luitenant kwartiermeester infanterie was.

5 september 1873, overlijden moeder

Op 5 september 1873 overleed de moeder van Jacques Bouman te Gouda.

9 maart 1876, hertrouwen vader

Op 9 maart 1876 hertrouwde zijn vader met Maartje Catharina Davidts.

22 juli 1878, overlijden vader

Op 22 juli 1878 overleed de vader van Jacques Bouman te Gouda.

In dienst van de Marine

8 oktober 1879, Willemsoord Wachtschip

Op 8 oktober 1879, werd in het bevolkingsregister van Gouda genoteerd dat Jacques Bouman, toen 16 jaar oud, naar Willemsoord was vertrokken.
Vermeldt in het bevolkingsregister is nog de opmerking “wachtschip”.


Op basis van deze opmerking werd duidelijk dat Jacques Bouman mogelijk dienst had genomen bij de Marine.

Onderzoek

Openarchieven

In Openarchieven werden geen verdere documenten aangetroffen die er ook op wezen dat Jacques Bouman dienst genomen had bij de Marine.
De chronologisch eerst volgende verwijzing naar hem in Openarchieven was van meer dan acht jaar later toen hij op 10 november 1887 werd ingeschreven in het alleenstaande register van de stad Rotterdam.

Delpher

Tijd om een andere bron te raadplegen, het digitale kranten archief, Delpher.
Met als zoekopdracht “J.A.C. Bouman” en de periode ingeperkt van 1879 tot 1888 konden diverse berichten gevonden worden betreffende Jacques Bouman. die bevestigden inderdaad dat hij als Scheepsklerk bij de Marine was gegaan, enkele keren was bevorderd en verder dat hij in dienst van de Marine in Nederlands Indie was geweest.
December 1887 werd hij uit de zeedienst ontslagen.

23 augustus 1880 Nederlandsche staatscourant

Scheepsklerk J.A.C. Bouman overgeplaatst aan boord van Zr. Ms. schroefstoomschip “Leeuwarden”

5 december 1881 Passagierslijst


Passagierslijst.
Passagiers aan boord van het st. Prinses Marie, vertrokken van Amsterdam naar Batavia den 3en December. A. van der Hout, J. A. C. Bouman, H. C. A. Schluler, B. P. J. C. Mol, […]

1 juli 1883 bevordering

Bij Zijner Majesteits besluit van 22 dezer n°. 31 zijn, niet ingang van den eersten Juli [1883] a. s., bevorderd: […] tot adjunct-administrateur, de scheepsklerken P. Van Teutem, I. Lombaard, C. V. Veldman, A. P. Van de Ven, A. M. Post Uiterweer, J. A. C. Bouman, W. Baerts, […]

31 augustus 1883 bevordering

Bij Zijner Majesteits besluit van 31 Augustus 1883 n°. 24 zijn, met ingang van 16 dezer, bevorderd tot officier van administratie der 2de klasse de adjunct-administrateurs P. Van Teutem, I. Lombaard , C. V. Veldman, A. P. Vau de Ven, A. M. Post Uiterweer, J. A. C. Bouman, W. Baerts […]

17 december 1887, Uit den zeedienst ontslagen

[ Diverse kranten ]

Onderzoek

Nationaal Archief

Genoeg basis dus om in het Nationaal Archief op zoek te gaan naar de Stamboek Registratie van Jacques Bouman.
Dit kan tegenwoordig vaak geheel online, ook in dit geval. De index van Marine Officieren uit de betreffende periode was gelukkig geheel geïndexeerd wat het zoeken vrij eenvoudig maakte [8].

Marine: Stamboek Officieren

[ NL-HaNA_2.12.14_65_0169 ]

1879

Volgens de registratie in het Stamboek werd Jacques Bouman op 30 augustus 1879: “Geplaatst op het Wachtschip te Willemsoord”.

1881

Op of na 11 augustus 1881 werd hij: “Bestemd om deel uit te maken van het detach. Onder. off en schepelingen dat per S.S. Prinses Marie naar O.J. vertrekt”

1882

Op 4 april 1882 werd Jacques Bouman geplaatst op het Wachtschip te Batavia.

Wachtschip te Batavia
[ NIMH Beeldbank 2158_035671 ]

1883

Op 16 september 1883 werd Jacques Bouman bevorderd tot officier van administratie der 2de klasse.

1884

Op 14 oktober 1884 werd het hem: “Vergunt te huwen met mej. M.C.A. Boll te Pontianak”

18 juni 1885 , voor de Krijgsraad

Op 18 juni 1885 werd Jacques Bouman overgeplaatst naar het Wachtschip te Batavia om daar voor de Krijgsraad te verschijnen.

“Bij vonnis van den zeekrijgsraad aan boord voorgenoemd Wachtschip dd 20 Oct 1885 schuldig verklaard aan het verduisteren van gelden door een openbaar beambte met ontvangst of bewaring belast en veroordeelt tot een correctionele gevangenisstraf voor den tijd van 4 jaren te ondergaan in eene eenzame opsluiting van den tijd van twee jaren, en eene geldboete groot f 400, bij wanbetaling te vervangen door een corr. xxxging van 15 dagen eenz. opsluiting.

Op 11 maart 1886 vertrok Jacques Bouman met de M.S. Emma uit O. Indie.
Waarschijnlijk zat hij zijn verdere straf uit in Utrecht.

“Is op 27 October 1887 uit de Gevangenis te Utrecht ontslagen.
In afwachting van nadere beschikking, beschouwd te zijn op non-activiteit gebracht […]

10 november 1887 Rotterdam

Van 10 november 1887 tot en met 27 april 1888 stond Jacques Bouman ingeschreven in het alleenstaande register van de stad Rotterdam. Hij was afkomstig uit Utrecht en vertrok weer naar Amsterdam.

30 April 1888

Op 30 april 1888 woonde Jacques Bouman op de Pontanusstraat 1 te Amsterdam

Op 4 juli 1888 vertrok hij naar Rijssel (Lille) in Frankrijk.

Vreemdelingenlegioen

Een paar dagen later op 9 juli 1888 nam Jacques Bouman in Lille vrijwillig dienst voor een periode van 5 jaar.
Aan zijn personalia wijzigde hij niets, alleen werden zoals wel vaker zijn twee andere doopnamen niet geregistreerd.

Hij gaf als beroep zeeman (marin) op.
Hij werd ingedeeld bij het 2e Regiment Etranger.
Zijn Numero matricule du recrutement werd 1093, Classe 1883

Algérie du 14 juli 1888

Als soldat 2e classe arriveerde hij op 19 juli 1888 bij het Corps.

Algérie au 3 augustus 1889

Deze eerste campagne eindigde op 3 augustus 1889

Algérie du 4 augustus 1889

Zijn tweede campagne begon op 4 augustus 1889.

18 april 1890, Caporal

Op 18 april 1890 werd Jacques Bouman vervorderd tot caporal.

20 januari 1893 Tonkin

Op 20 januari 1893 ging Jacques Bouman een nieuw contract aan ditmaal voor twee jaar.
Expliciet werd vermeld dat hij dit deed zonder recht op een vergoeding te hebben.

Tonkin

Opmerkelijk is dat geregistreerd staat dat hij dit deed ten overstaande van M. Le Commandant d’armes de Vietri (Tonkin) volgens de voorwaarden in het besluit van 14 september 1864.

Volgens zijn campagne overzicht bevond Jacques Bouman zich op dat moment in Algerije.
Het nieuwe contract ging in exact 5 jaar nadat hij voor het eerst dienst genomen had op 9 juli 1893.

Algérie au 24 december 1893

Deze tweede campagne eindigde op 24 december 1893.


Algérie du 25 december 1893 au december 1894

Tonkin du 13 december 1894

Op 1 februari 1895 werd Jacques Bouman andermaal bevorderd tot caporal.
Mogelijk was hij eerder teruggezet in rang iets wat in het vreemdelingenlegioen niet ongebruikelijk was.

Op 12 maart 1895 ging Jacques Bouman opnieuw een contract aan dit maal voor een periode van drie jaar. Hij deed dit in Yen-Bay, Tonkin.

Tonkin au 6 april 1897

Algérie du 7 april 1897

8 mei 1897 Naturalise Francais

Op 8 mei 1897 verkreeg Jacques Bouman het Franse Staatsburgerschap.

4 juli 1897 Dragon de l’Annam

Op 4 juli 1897 werd Jacques Bouman benoemd tot Chevalier de l’Ordre du Dragon de l’Annam

30 maart 1898

Op 30 maart 1898, tekende Jacques Bouman te Saida weer, nu voor vijf jaar, bij.

Algérie au 31 augustus 1898

Tonkin du 1 september 1898 au 20 augustus 1900

Algerie du 21 augustus 1900

Op Frankrijks Nationale Feestdag 14 Juillet 1901 werd Jacques Bouman bevorderd tot Sergent.

Algerie au 23 juni 1902

Madagascar du 24 juni 1902 au 12 mei 1903

Algerie 13 mei 1903 au 8 juli 1903

9 juli 1903 Reserve de l’armee territoriale

Op 9 juli 1903 werd Jacques Bouman ingedeeld bij de l’armee territoriale.

Voor zijn tijd in het Legioen kreeg hij een bewijs van goed gedrag mee “Certificat de bonne conduite”

Op diezelfde dag werd hij ook definitief ontslagen van militaire dienst.

Decorations

A recu la Medaille Coloniale “Tonkin”

Authorisé a porter la decoration de Chevalier de l’Ordre du Dragon de l’Annam par Decret du 4 juillet 1897.

Décoré de la Médaille militaire par décret du 29 Xre 1907.

Reconstructie onderscheidingen Jacques Bouman.

1903 Pensioen

Numéro de décret: Bulletin Nº 3791 Décret Nº 69103.

Met 15 dienstjaren en 26 campagnes ging Jacques Bouman op 9 juli 1903 met pensioen.
Omdat hij minder van 2 jaar sergent was geweest voordat hij met pensioen ging, kreeg hij het pensioen van een caporal. De gepensioneerde vestigde zich in Oran.

9 juli 1913 Reserve de l’armee territoriale

Tien jaar na zijn indeling bij de reserve werd hij definitief ontslagen van militaire dienst.

1914 – 1918

Bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog was Jacques Bouman 51 jaar oud.
Hij had volgens zijn staat van dienst geen militaire verplichtingen meer, ook niet in het kader van de mobilisatie.
Dat laatste werd er schijnbaar later nog even aan toegevoegd.
Jacques Bouman had zich als vrijwilliger te gemeld en diende ook als zodanig.
Op 9 december 1914 werd hij bevorderd tot sergent major.

Liberé du toute obligation militaire, a la mob., s’est offert comme volontaire au 3e Rt de Marche du 1e Etranger pour encadre et instruire les engages volontaires a suive a titre benévole.
Nommé sergent major le 9 dec 1914 avis du Depot de Marche de la Legion Etranger a Lyon du 5 juin 1916.

Bovenaan zijn. staat van dienst treffen we deze stempel en registratie aan.
Helaas is het jaartal niet leesbaar, maar geeft aan dat de omstandigheden omtrent zijn mobilisatie gewijzigd zijn en hij zich bevond bij de gr. 14 du Depot du Rtr Etrangers.

Illustratie
Fraaie foto van zeer waarschijnlijk een deel van het kader van het recruterings depot in Lyon van het Franse Vreemdelingenlegioen.
(Ik had een stille hoop dat Jacques Bouman hier mogelijk bij zou staan, maar tegen die tijd 5 juli 1916 was hij al uit dienst).
Aardig de kat op schoot bij de militair vooraan in het midden.
[Coll NLL ]

Op 10 februari 1916 werd Jacques Bouman gedemobiliseerd, letterlijk staat in zijn staat van dienst”

Renvoyes dans ses foyers le 10 fevrier 1916.

2 februari 1927 overlijden

Op 2 februari 1927 overleed Jacques Bouman te Parijs.
Naast zijn Medaille Militaire staat in het register ook vermeld dat hij onderscheiden was met het Croix de Guerre.
Deze dapperheidsonderscheiding moet hij tijdens zijn dienst in de Eerste Wereldoorlog nog verdiend hebben.
Uit het register blijkt ook dat hij was getrouwd met Marie Louise Julie Valentine HAUGUEL.

Legioen eenheden: 1888 - 1903

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Medaille Coloniale agrafe "Tonkin"
Chevalier de l'Ordre du Dragon de l'Annam 04-07-1897
Médaille Militaire 29-12-1907
Croix de guerre


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] AlleFriezen te Leeuwarden, BS Geboorte Gemeentebestuur van Leeuwarden, 1811-1941 - Historisch Centrum Leeuwarden, Bron: boe…, Leeuwarden, archief 1002, inventaris­num­mer 3412, 29 september 1863, Geboorteregister 1863, aktenummer 616
[2] Streekarchief Midden-Holland te Midden-Holland, BS Overlijden Gouda, 23 juli 1878, aktenummer 388
[3] Streekarchief Midden-Holland te Midden-Holland, BS Huwelijk Onbekend, 9 maart 1876, aktenummer 18
[4] Streekarchief Midden-Holland te Midden-Holland, Bevolkings­register Archief van de gemeente Gouda, 1816-1920, Gouda, Bevolkingsregister 1860-1880 Deel 3 (wijk C), folio 142
[5] Streekarchief Midden-Holland te Midden-Holland, Bevolkings­register Archief van de gemeente Gouda, 1816-1920, Gouda, Bevolkingsregister 1860-1880 Deel 15 (wijk M), folio 260
[6] Stadsarchief Rotterdam te Rotterdam, Bevolkings­register Archief van de Gemeentesecretarie Rotterdam, afdeling Bevolking: bevolkingsboekhouding van Rotter..., archief 494-03, inventaris­num­mer 518, 1880, Alleenstaandenregister, Registernr. B-12, personen A-Bud, 1880-1890, aktenummer 184
[7] Het nieuws van den dag : kleine courant Datum 05-12-1881
[8] Nationaal Archief Marine Personeel