Brandes, Hein


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Brandes Hein 04-07-1929, Hengelo Brandes, Emil Heinrich Ehrig Luttje, Jantje

Legioen periode: 1951 - 1956

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
88536 06-12-1951 [-] [-] / Frankrijk 13-12-1956 / [-] [-] / [-]

Biografie


“Als jongeman vertrok hij begin jaren vijftig samen met zijn broer Erich vanuit Hengelo naar Zuid-Frankrijk om zich aan te melden.
Erich keerde om bij Maastricht, mijn vader niet”

Zo schreef Maureen Muller-Brandes over haar vader en oud-legionair Hein Brandes in een E-mail aan NLLegioen in Mei 2024.

Begin jaren ’50 was 1951. Na 2,5 jaar vreemdelingenlegioen en deelname aan de strijd in Indo-China keek Hein Brandes in Hanoi nog steeds vrolijk in de camera, of wellicht beter net als zijn kameraad er net een beetje naast.

Foto gemaakt op 6 Juni 1954 in Hanoi Hein Brandes rechts

De mannen zijn op de foto niet echt goed als legionairs te herkennen aangezien ze niet het karakteristieke witte kepi dragen maar in plaats daarvan een bruine baret.
Zeer waarschijnlijk diende Hein Brandes daarom op dat moment bij de 13e DBLE. In Indo China droegen de manschappen van deze eenheid hoofdzakelijk baretten en traditie overgehouden uit de Tweede Wereldoorlog.
Dat beide mannen veteranen zijn is af the leiden uit het feit dat beide als twee keer een dapperheidsonderscheiding hebben ontvangen en de coloniale medaille en de campagne medaille voor Indo China dragen.

Jeugd

Hein Brandes werd op 4 juli 1929 in Hengelo geboren als zoon van Emil Heinrich Ehrig Brandes en Jantje Luttje.
Zijn ouder waren op 1 maart 1929 in Hengelo getrouwd [1].
Zijn jongere broer Engel Erich werd geboren begin Januari 1931.

Franse Vreemdelingenlegioen

Op 6 december 1951 nam Hein Brandes dienst het Franse Vreemdelingenlegioen.
Zijn No Matricule werd 88536.
Na zijn basis opleiding werd hij uitgezonden naar Indo China.

1953

30-01-1953 Tho Cau

Op 30 januari 1953 was Hein Brandes actief als machinegeweerschutter bij de aanval op het dorp Tho Cau.
Eerst gaf hij vuursteun aan soldaten van zijn eenheid en nam daarna zelf deel aan de aanval ondanks machinegeweer en mortiervuur van de vijand.
Deze aanval was deel van een grotere operatie “Operation Normandie” bij het “Canal des Bambous” die duurde van 26 januari 1953 tot 31 januari 1953.

Op 10 april 1953 zou Hein Brandes voor deze actie onderscheiden worden met het “croix de guerre T.O.E. avec étoile d’argent”.

Citation a l’Ordre de la Division

EXTRAIT DE L’ORDRE GENERAL No 1348 DU 10.04.1953

Concernant :
le Légionnaire de 1° Classe BRANDES Heinz Jeune légionnaire calme et courageux.
Tireur au F.M. de grande valeur. Arrivé depuis six mois à l’unité, vient de s’y distinguer tout particulièrement le 30.01.1953 lors de l’attaque du village de THO-CAU ( N.V.N. ).
A appuyé de ses feux la progression des voltigeurs dans le village.
Puis s’elançant lui-même à l’assaut malgré la violence des tirs d’armes automatiques et de mortiers ennemis,
a fait preuve d’un réel mépris du danger

CETTE CITATION COMPORTE L’ATTRIBUTION
De la croix de guerre T.O.E. AVEC étoile d’argent

Op 15 februari 1953 kreeg Hein Brandes de Medaille Coloniale met de gesp Extreme Orient.
De oorkonde was opgemaakt in Saigon en had het registratienummer 470324. [ 0 kan ook een 8 zijn ]

10-05-1953 Ninh Binh

Omstreeks 10 mei 1953 verstuurde Hein Brandes volgende foto.

Achterop schreef hij:
Nimbinh, Indo China, Le 10-5-1953 “Handtekening”
SP 82006 2/13 DBLE 5 compagnie 1e Section

De schrijfwijze van de plaats is niet helemaal correct, dat is Ninh Binh.
Het is zowel de naam van een provincie in het noorden van Vietnam als de hoofdstad van deze provincie.

Bunkerbouw

Als de mannen van het Vreemdelingenlegioen even niet in operaties of gevechten verwikkeld waren, werden ze traditiegetrouw graag ingezet voor de aanleg van wegen, stellingen en kazernes. Zo ook in Indo China.
Deze twee foto’s uit de nalatenschap van Hein Brandes tonen kameraden van hem bij de aanleg van bunkers.
De foto’s zijn genomen bij de Post. P.A. 1 bij Ninh Binh. Achterop zijn goed leesbaar de namen van de mannen genoteerd.

Leg. Smieder, Scorpiniti, Fabiani en Bolinaga
(Het zijn er vier helemaal rechts loopt ook nog iemand)
Leg. Brust, Denver, Röber, Salmon, Haberecht, Scharf en knielend Sgt. Totse

Op 12 augustus 1953 kreeg Hein Brandes de “Médaille commémorative de la Campagne d’Indochine”. Deze herinneringsmedaille aan de campagne in Indochina was op 1 augustus 1953 ingesteld.

20-10-1953 Thu Dien

Op 20 oktober 1953 nam Hein Brandes deel aan een gevecht om het zwaar verdedigde dorp Thu Dien.
In het oorlogsdagboek van zijn eenheid het II/13e D.B.L.E. wordt dit gevecht echter niet specifiek genoemd.
Wel dat daarvoor van 23 september 1953 tot 1 oktober 1953 het II/13e D.B.L.E. deelnam aan Operation Brochet en daarna van 25 tot 29 oktober 1953 aan de Operation Mouette in de provincie Thanh Hoa.
Voor zijn deelname aan dit gevecht en het daarbij mogelijk maken dat zijn zwaar gewonde Chef d’équipe geëvacueerd kon worden werd Hein Brandes op 4 februari 1954 onderscheiden met het Croix de Guerre avec Étoile de Bronze.

HONNEUR FIDÉLITÉ
13 DEMI-BRIGADE DE LÉGION ÉTRANGÈRE
CITATION

à l’Ordre de la Brigade Extrait de l’Ordre Général No 124
du 4 Février 1954
Le Général de Division Cogny
Commandant Les F.T.N.V, cite
A L’ORDRE de la Brigade

BRANDES, Heinz, 2o Classe- Mle. 88.536

“Voltigeur au sang-froid remarquable , calme et efficace sous le feu.
Le 20.10.1953,lors du 2éme abordage du village de THU-DIEN (Nord-Vietnam),fortement défendu par les rebelles, son Chef d’équipe étant mortellement blessé ,s’est dressé sur la diguette en ajustent avec son arme un adversaire embusqué à 25 métres, facilitant ainsi l’évacuation de son camerade”

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre avec Étoile de Bronze
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME.

A S.P. 81.552 le 20 Mars 1954
Le Capitaine HANSS
Commandant la 5o. Compagnie du 2/13o. D.B.L.E.

Zeer waarschijnlijk gaat het bij “son Chef d’equipe” om de uit Anderlecht België afkomstige Pétrus SCHOLIERS

Mort pour la France le 20-10-1953 (Thut Thien [Thu Dien] , Asie (pays indéterminé))
Né(e) le/en 18-05-1930 à Auderlecht (Belgique)
Rang caporal, 13e demi-brigade de la Légion étrangère (13e DBLE) – 2e bataillon
Matricule au corps 92156
Cause du décès des suites de blessures

1954

07-02-1954 Phu Lao

Februari 1954 werd het II/13e D.B.L.E. ingezet in de sector van Phu Ly aan de Day rivier.
Hier kwam het op 7 februari bij Phu Lao, ten zuiden van de weg van Phu Ly naar Nam Dinh tot een zwaar gevecht met het 52e Bataljon van de 320e Divisie van de Vietminh.
De vijandelijke verliezen bedroegen 120 doden en 20 gevangenen.
Bij het II/13e D.B.L.E. sneuvelden 66 man.
Hein Brandes is een van deze eerste die het dorp binnendrong, meedeed aan zuivering ervan en daarbij verwikkeld raakte in lijf aan lijf gevechten. Hij maakte enkele krijgsgevangenen en verschillende wapens buit.

Hiervoor werd hij op 17 april 1954 onderscheiden met het Croix de Guerre T.O.E. avec Etoile de Bronze.

13. DEMI-BRIGADE DE LÉGION ÉTRANGÈRE
CITATION
l’Ordre de la BRIGADE Extrait de l’Ordre Général N° 835 du 17 Avril 1954
Le Général de Division COGNY
Commandant les Forces Terrestres du Nord-Vietnam cite
A L’ORDRE de la BRIGADE

BRANDES, Heinz – 2ème Classe -Mle.88.536 du II/13 D.B.L.E.
” Voltigeur d’élite, qui s’est déjà maintes fois distingué au combat.
Le 7 Février 1954, 1ers du nettoyage du village de PHU-LAO (Nord-Vietnam) au corps à corps,
a récupéré personnellement plusieurs armes et fait des prisonniers”.

Cette citation comporte l’attribution de la Croix de Guerre T.O.E. avec Etoile de Bronze
EXTRAIT CERTIFIE CONFORME. A SP 81552 le 2 juin 1954
Le Capitaine HANSS
Commandant la 5° Compagnie du II/13 D B.L.E.

Zeer waarschijnlijk kwamen goede kameraden van Hein Brandes om bij de gevechten om Phu Lao.
In zijn nalatenschap werd namelijk een foto van de graven van drie legionairs omgekomen bij de actie aangetroffen.


Gewond 28-02-1954

Op 28 februari 1954 Hein Brandes bij de plaats Yen Thai door een vijandelijke kogel gewond, een schampschot aan zijn rechter onderarm.
Hij kreeg hiervoor op 25 maart 1954 het recht tot het dragen van “De l’Insigne des Blesses”.
Het oorlogsdagboek van zijn eenheid het II/13e D.B.L.E. noemde dat men op die dag op vijandelijke elementen van 48e Regiment van de 320e Divisie trof. Het II/13e D.B.L.E. verloor één man en had 19 gewonden, waaronder dus Hein Brandes. De tegenstander verloor 76 man. Er werden verder 57 gevangene gemaakt en veel oorlogsmaterieel buitgemaakt.

Foto’s van de Vietminh

In de nalatenschap van Hein Brandes bevonden zich enkele zeer kleine foto’s.
Op een van hen is achterop met rode inkt geschreven:
“Vietminh Division 320 Regiment 48”.
Wellicht had Hein Brandes deze bij de strijd op 28 februari 1954 buitgemaakt.

Eind December 1953 gaf General Giáp de Division 320 het bevel om te infiltreren in de Rode rivier delta en locale Vietminh regimenten te ondersteunen om de druk op de Fransen in deze regio te verhogen. Ondertussen concentreerde Giap zijn troepen voor de slag bij Dien Bien Phu.
De regio waar de Divison 320 aktief was lag tussen region  Hanoi and Haiphong achter de De Lattre Line.


Phu Li 30-04-1954

Zeer waarschijnlijk kreeg Hein Brandes, samen met vele andere legionairs van het II/13e D.B.L.E. op de feestdag van het legioen Camerone, 30 april 1954 bij Phu Li [soms ook geschreven als Phu Ly], zijn eerder toegekende onderscheiding uitgereikt.

Zijn dochter voegde bij deze foto het volgende briefje toe:
“Als je mijn vader zoekt op een foto: hij is meestal de langste.

Wapenstilstand 27-07-1954

Op 27 juli 1954 werd in Indo China de wapenstilstand van kracht.
Op dat moment bevond het II/13e D.B.L.E. zich in Camp Paoli in Hanoi.

1955

Het II/13e D.B.L.E. bleef nog tot 12 juni 1955 in Indo China en werd toen ingescheept op de “Flamania” met als bestemming Algerije waar het schip op 5 juli 1955 in de haven van Algiers aankwam.
Of Hein Brandes al die tijd bij zijn eenheid gebleven is, is niet bekend.
Mogelijk is hij eerder naar Algerije verscheept.
Hein Brandes werd overgeplaatst naar het 4e R.E.I. dat gestationeerd was in Marokko.

Marokko 4 R.E.I.

Fraaie studio opname van Hein Brandes gemaakt na zijn terugkeer uit Indo China.
Op zijn linkerschouder draagt hij het embleem van zijn oude eenheid de 13e DBLE.
Het op de schouder dragen van emblemen van hun oude eenheid was een typisch gebruik van Indo China veteranen uit het midden van de jaren ’50.
Goed zichtbaar zijn ook de batons van zijn onderscheidingen.
De foto draagt achterop een stempel 23 maart 1955.

Fes Hopital Militaire Auvert

Vanuit het Hopital Militaire Auvert in Fes Marokko stuurde Hein Brandes zijn familie een ansichtkaart.
Hij schreef:

Liever ouders en broer
Vandaag 2 brieven ontvangen. Maar terug schrijven kan ik gelijk niet.
Want ik lig in ‘t ziekenhuis met een arm in ‘t gips een gebroken pols.
Het gaat goed, maar het gips moet er nog een maand om blijven.
Maar veel ~ en het allerbeste dáág.
P.S. Ik ben niet meer in Casablanca maar Fes.

Ansichtkaart van Jos Boll

In Fes, toen Hein Brandes diende bij de C.S.R. van het 4e R.E.I. kreeg hij een ansichtkaart uit Rabat van de Nederlandse legionair Jos Boll. Deze schreef:

Kan nog niet veel schrijven maar toch een groet met een half lamme poot.
Boll. Jos
Chirugie CH 9


L’Hôpital Marie Feuillet

[ Poststempel 29-10-1955 ].

Foto 20-02-1956 Fes Maroc

Hein Brandes werd in Indo China drie keer onderscheiden voor dapperheid.
Dat verklaard ook waarom hij geselecteerd werd voor de vaandelwacht bij een parade op 14 juli 1956 van het 4e R.E.I. Een eer voorbehouden aan de hoogst onderscheiden legionairs van een eenheid.

Vaandelwacht bij parade op 14 juli 1956
Hein Brandes links achter.

Na vijf jaar, in December 1956 eindigde de verbintenis van Hein Brandes met het Vreemdelingenlegioen.

Dank

Speciale dank aan Maureen Muller-Brandes

Legioen eenheden: 1951 - 1956

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
13 DBLE 2 5 Indo Chine
4 REI C.S.R.Legioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Médaille commémorative de la Campagne d'Indochine 12-08-1953
Médaille Militaire J.O. No 175 23-07-1956
Cité à l'% de la Brigade O.G. No 835 17-04-1954
Cité à l'% de la Brigade O.G. No 124 04-02-1954
Cité à l'% de la Division O.G. No 1348 10-04-1953
Médaille Coloniale avec agrafe "Extreme Orient" 15-02-1953


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Collectie Overijssel, BS Huwelijk Hengelo 1812-1932, Hengelo, archief 0123, inventaris­num­mer 6886, 1 maart 1929, aktenummer 29