C., W.


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
C. W. (a) 1930, (a) Aken, Duitsland [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: 1950 - 1956

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] (a) 1950 [-] [-] / [-] (a) 1956 / [-] [-] / [-]

Biografie


Op 19 juni 1956 berichtte “De Volkskrant” onder de kop “Oud-legioensoldaat in arrest voor nog juist niet verjaarde diefstal” over de oud-legionair W. C. die terecht moest staan voor de verduistering van een fiets.
Volgens gegevens in het artikel had W.C. 6 jaar in het Vreemdelingenlegioen gediend o.a. in Afrika en Indo-China als chauffeur.

Legionnaires uit het Franse Vreemdelingenlegioen in Indo-China.
De chauffeur draagt het karakteristieke witte kepi van het Legioen,
de andere mannen de voor Indo-China typische “chapeau de brousse” (jungle hoeden).
IC 49328
( Illustratie )

MAASTRICHT, 18 juni (ANP) — Als de 26-jarige oud-legionair W. C, geboortig uit Aken, enkele dagen na 13 juni over de Nederlandse grens terug gekomen zou zijn, had men hem niet meer de verduistering van een fiets ten laste kunnen leggen, want dan zou dit feit (na zes jaar) verjaard zijn.
De jongeman had namelijk on 13 juni 1950 te Maastricht een fiets gehuurd en deze verkocht, voordat hij bij het Franse Vreemdelingenlegioen in dienst trad.
In de zes jaar van zijn verbintenis had hij in Afrika en Indo-China als chauffeur rondgezworven en was aan het einde van deze tijd naar Nederland teruggekeerd.
Enkele dagen te vroeg, want prompt werd hij wegens de verduistering van de fiets — welk misdrijf de jongeman zich na zijn vele avonturen in de wereld nauwelijks- wist te herinneren — aan de grens aangehouden.
In de cel is hem op 13 juni 1956 de dagvaardiging betekend, dus precies binnen de wettelijke termijn.
De officier van Justitie bij de rechtbank te Maastricht eiste een maand met aftrek.
Nadat de advocaat een straf gelijk aan het voorarrest had bepleit, met onmiddellijke invrijheidstelling, stelde de rechtbank verdachte direct op vrije voeten, met bepaling van de uitspraak op 2 juli.

Legioen eenheden: 1950 - 1956

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen