Coene, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Coene Johannes Wilhelmus 14-11-1909, Haarlem Coene, Gerhardus Johannes Agnitus Boeree, Jeannette Maria

Legioen periode: 1936 - 1941

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1936 [-] [-] / [-] 1941 / Liberable (fin de contrat) [-] / [-]

Biografie


“De hoedanigheid van Nederlander”

In 1962 werd aan Johannes Coene de hoedanigheid van Nederlander. Het memorie van toelichting bij deze naturalisatie was:

1. Coene, Johannes Wilhelmus, geboren te Haarlem (Noordholland) 14 november 1909, grondwerker, wonende te Haarlem, provincie Noordholland;

In artikel 3, onder 1, wordt voorgedragen de staatloze oud-Nederlander Johannes Wilhelmus Coene.

Deze verloor het Nederlanderschap door in 1936, zonder daartoe bekomen verlof, dienst te nemen bij het Franse vreemdelingenlegioen. In 1941 werd hij uit deze dienst ontslagen.
Het daaropvolgende jaar keerde hij naar Nederland terug.
Later heeft hij, gedreven door persoonlijke moeilijkheden, dienst genomen bij de Organisation Todt.
In uniform heeft hij toen tot het najaar van 1944 in Frankrijk bewakingsdiensten verricht.
Omdat hij Franse identiteitspapieren had werd hij na afloop van de oorlog naar Frankrijk gerepatrieerd.
Daar heeft hij wegens het vorenstaande terechtgestaan en een gevangenisstraf van drie jaren ondergaan.

In 1948 keerde verzoeker wederom naar Nederland terug.

Hij huwde een Nederlandse vrouw en verdient nu als grondwerker het brood.

Jeugd

Johannes Wilhelmus Coene werd op 14 november 1909 te Haarlem geboren als zoon van Gerhardus Johannes Agnitus Coene en Jeannette Maria Boeree.

Vreemdelingenlegioen

In 1936 nam Johannes Coene, toen 27 jaar oud, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Op 8 maart 1937 werd Johannes Coene afgeschreven van de gezinskaart van G.J.A. Coene.
Bij waarheen vertrokken staat zeer waarschijnlijk “Marokko”, met het getal 2900.
[ Haags Gemeentearchief, Bevolkings­register ]

1941

Na 5 jaar ging hij uit dienst, waarschijnlijk omdat zijn contract van 5 jaar was afgelopen.

1942, terugkeer naar Nederland

In 1942 keerde Johannes Coene naar Nederland terug.

Organisation Todt

Op zeker moment nam Johannes Coene dienst bij de Duitse “Organisation Todt”.

1944

In uniform verrichte hij toen tot het najaar van 1944 in Frankrijk bewakingsdiensten.


Lid van de Organisation Todt in uniform en bewapend houdt toezicht bij wegenbouw in Rusland.
( Illustratie ) [3]

1945

Omdat hij Franse identiteitspapieren had werd hij na afloop van de oorlog naar Frankrijk gerepatrieerd.
Daar moest hij wegens zijn aktiviteiten in dienst de Organisation Todt terechtgestaan en kreeg en onderging een gevangenisstraf van drie jaren.

1948, terugkeer naar Nederland

In 1948 keerde Johannes Coene naar Nederland terug.

Legioen eenheden: 1936 - 1941

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Noord-Hollands Archief te Haarlem, BS Geboorte burgerlijke stand van de gemeente Haarlem, Archiefdeel van (dubbele) registers van de, Haarlem, archief 358.46, inventaris­num­mer 11909, 15-11-1909, Geboorteakten van de gemeente Haarlem, 1909, aktenummer 1332
[2] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register Haagse bevolkingsregisters, archief 354-01, inventaris­num­mer 338, 1913, Haags Bevolkingsregister (gezinskaarten)
[3] Bundesarchiv, Bild 183-2004-1216-501 / CC-BY-SA 3.0