Colson, Johannes


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Colson Johannes Matthijs 23-09-1825, Zutphen Colson, Wilhelmus Petrus Stangenberg, Adriana

Legioen periode: [-] - 1849

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
11121 [-] [-] [-] / [-] 17-11-1849 / Overleden aan cholera Biskra / Algerije

Biografie


1850, een ingekomen extract bij de burgerlijke stand van de stad Zutphen

Op 16 november 1850 komt er bij de burgerlijke stand van de stad Zutphen een Franstalig extract binnen.
Zorgvuldig noteerde de Wethouder alle gegevens:

Op heden den Zestienden November achttienhonderd en vijftig is bij mij Herman Franciesleulofs Wethouder, Ambtenaar van den Burgelijkenstand der stad Zutphen, Provincie Gelderland ingekomen een extract luidende als volgt:

Republique Francaise
Liberte Egalite Fraternite

Service des Hôpitaux Militaires
Extract Mortuaire
Armee d’Afrique
Hospitaal Militaire de Biskra
Du registre des de ces du dit hôpital a été extract de qui soit:
Le Sieur COLSON, Jean
Grenadier au 1er Bataillon du 2e Regiment de la legion Etrangere, Immatricule sous le no 11121,
ne le 23 septembre 1825 a Zuthvente, departement d’Hollande
fils le Guillaume et d’Anna Colson,
est entre au dit hôpital le douze du mois de Novembre de l’an 1849 et y est décédé le dix Sept du mois de Novembre de l’an 1849 a cinq heures du Soir par suite de cholera.


Je soussigne, officier d’administration, comptable du dit hôpital, certifie le present extrait véritable et conforme au registre des de ces du dit hôpital. Le present extrait est delver a titre le simple renseignement.
Fat a Biskra le Dix sept Novembre huit cent quarante neuf.
/ getekend / Darré

Nous Sous-Intendant militaire charge de la police de l’hôpital de Biskra certifient que la signature ci dessus est elle de M. Darré, adjudant en 2e comptable du dit optimal el que foi doet y être ajoute.
Fait a Batna le 17 du mois de Novembre 1849
/ geteekend / Conseillant No 3411 Vu par moi Expert Ecrivain Verificateur / geteekend / Martin

Le ministre de la Guerre certifie véritable la Signature de Mr Conseillant apposée d’autre part en qualité de Sous Intendant Militaire.
Paris le 20 juin 1850
Par délégation Speciale
Le chef du bureau des lois et archives
geteekend Moraux

Paris le 18 Aout 1849
Vu au Mtere des Affaires Etrangeres
Le chef du Bau de la Chancellerie
geteekend Dubois

Gezien voor legalisatie der handteekening aan het Ministerie van Buit. Zaken van Frankrijk
Parijs den 21 October 1850
De Bursing : Gezant en Gevolm. Min: van Z.H. den Koning der Nederlanden
getekend Pagel
Gezien voor legalisatie der handtekeening van zijne Excellentie den Heer Baron Pagel
Gezant der Nederlanden te Parijs.

‘s Gravenhage den 5 November 1850
Voor den Minister van Buitenlandsche Zaken
De Secretaris Generaal
(getekend) J.Z. Mazel

Waarvan door mij deze acte is opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven en ondertekend

H.L. ___

Identificatie

Voor verder onderzoek naar Nederlandse Militairen, die in Franse Registers zijn opgenomen, zoals hier Jean Colson, is het belangrijk om te weten dat de namen destijds vaak naar het Frans werden omgezet.
Jan of Johannes werd Jean en Willem of Wilhelmus werd Guillaume.
Dit deed men vaak niet alleen voor de naam of namen van de persoon in kwestie maar vrijwel altijd ook voor de ouders.

Zo is de transcriptie van de namen van de ouders van Jean Colson uit deze akte van overlijden dus als volgt opgenomen in Openarchieven [1].

Overlijden op 17 november 1849 te Biskra Afrika.
Vader Gillaume Colson
Moeder Anna Nn
Overledene
Jean Colson

De daarna op basis van deze gegevens door Openarchieven gezochte gerelateerde informatie levert dan ook meestal geen bruikbare verwijzingen op.

Meestal werd de achternaam niet naar het Frans omgezet en in combinatie met de vermelde geboorte datum en plaats is dus te achterhalen dat het bij Jean Colson, gaat om Johannes Matthijs Colson [2].

Geboorte op 23 september 1825 te Zutphen
Vader Wilhelmus Petrus Colson, 21 jaar oud, Timmerman van beroep
Moeder Adriana Stangenberg, 24 jaar oud, Naaister van beroep
Kind (mannelijk) Johannes Matthijs Colson, geboren op 23 september 1825 te Zutphen

1844 In dienst

Met deze gegevens is te achterhalen dat Johannes Colson, timmerman van beroep, op 28 maart 1844, 18 jaar oud voor de Nederlandse krijgsdienst “gedesigneerd” werd [3].

In mei van dat jaar, 1844, werd in het bevolkingsregister van Zutphen geregistreerd dat hij in “dienst” was.

Franse Vreemdelingenlegioen

Wanneer Johannes Colson dienst nam in het Franse Vreemdelingenlegioen is niet bekent.
Wel dat hij in dienst van het Legioen op 17 november 1849 aan de gevolgen van cholera overleed.
Kranten in Nederland melden, zeer in het kort, in deze periode over het uitbreken van cholera in Algerije, toen vaak aangeduid als Algiers.

De Noord-Brabanter : staat- en letterkundig dagblad 27-09-1849 :

– De Atlas meldt dat de cholera te Algiers uitgebarsten is –

Algemeen Handelsblad 25-10-1849 “

Administratie

Nog op de dag van overlijden, 17 november 1849, maakte de verantwoordelijke officier van administratie van het militaire ziekenhuis te Biskra, Algerije een akte van overlijden op.
Bijna exact een jaar later op 16 november 1850 arriveerde deze akte in Zutphen.

Legioen eenheden: [-] - 1849

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
2RE 1er BatLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Gelders Archief te Arnhem, BS Overlijden Burgerlijke stand Gelderland, dubbelen, Zutphen, archief 207, inventaris­num­mer 1869, 16-11-1850, Zutphen, aktenummer 316v
[2] Gelders Archief te Arnhem, BS Geboorte Burgerlijke stand Gelderland, dubbelen, Zutphen, archief 207, inventaris­num­mer 1696, 24-09-1825, Zutphen, aktenummer 240
[3] Regionaal archief Zutphen te Zutphen, Militieregister Bron: register, Deel: 2930, Periode: 1841-1845, Zutphen, archief 2, inventaris­num­mer 2930, Registers voor de nationale militie, folio 124