Cosman, Aäron


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Cosman Aäron 15-03-1915, Rotterdam Cosman, Simon Snoek, Esther

Legioen periode: 1937 - 1943

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 23-01-1937 - - / - 25-08-1943 / - - / -

Biografie


Cavaleristen van het Franse Vreemdelingenlegioen Opname uit 1934
Kenmerkend de vele veelvuldig onderscheiden officieren meestal afkomstig uit Rusland

Jeugd

Aäron Cosman werd op donderdag 15 Maart 1915 te Rotterdam geboren als zoon van Simon Cosman en Esther Snoek [1].
Uit dit huwelijk werden in totaal vier kinderen geboren.
Na hun scheiding werd de ouders de ouderlijke macht ontnomen en werden de kinderen in de Berg stichting geplaatst.
Aäron, vaak ook als Aron geschreven, Cosman volgde 6 jaar Lagere School. Hij werd bakkersknecht en wat later banketbakker van beroep [2].

Militaire dienst

Op grond van broederdienst werd Aäron Cosman vrijgesteld van militaire dienst [2]

Franse Vreemdelingenlegioen

In Januari 1937, dan 21 jaar oud, ging Aron Cosman, volgens eigen zeggen naar Frankrijk om daar werk te vinden. Toen dat niet lukte nam hij op 23 Januari 1937 dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen. Hij werd ingedeeld of koos voor de Cavalerie en kreeg zijn basis opleiding in Sidi-el-Hani.
Toen na 5 jaar, in 1942 zijn contract afloopt, tekende Aäron Cosman voor 1 jaar bij omdat hij niet in een werkkamp of concentratiekamp terecht wilde komen die het Vichy bewind in Noord-Afrika inmiddels heeft opgezet.

Nederlandse strijdkrachten

Na afloop van dat jaar, in 1943 kwam hij in contact met de Consul te Casablanca.
Inmiddels was Marokko in geallieerde handen.
Op 10 Januari 1943 tekende hij voor dienst bij de Nederlandse Strijdkrachten.
Zijn vrijlating uit het Legioen werd schijnbaar echter tegengewerkt.
Hij kwam echter eerst nog in een tijdelijk in depot in Fez.
Pas op 25 Augustus 1943 werd hij ontslagen uit het Vreemdelingenlegioen.
Per Amerikaans vliegtuig ging het van Casablanca naar Algiers. Enkele dagen daarna kwam Aäron Cosman aan in het Engelsche kamp in Algiers.
Kapitein P. W. A. v.d. STEEG belast met het vrij krijgen van Legionairs van Nederlandse herkomst in Noord-Afrika regelde voor Aäron Cosman en nog 7 andere Legionairs van Nederlandse herkomst transport zodat ze op 31 Augustus aan de receptie georganiseerd door de Consul Generaal ter gelegenheid van de verjaardag van de koningin deel konden nemen.
Kapitein v.d. Steeg schreef nog:
“De stemming onder hen is uitstekend, wat mede te danken is aan de zeer vriendelijke behandeling welke zij van Engelsche zijde ondervinden, waarover zij vol lof zijn”.
Midden November kwam Aäron Cosman aan in Engeland.
Bij welk Krijgsmacht onderdeel Aäron Cosman uiteindelijk geplaatst werd is niet bekend.

Auschwitz

Aäron Cosman overleeft de oorlog.
Zijn ouders, echter, zijn net als een broer en een zus van hem in de oorlog opgepakt, gedeporteerd en in Auschwitz vermoord.

Legioen eenheden: 1937 - 1943

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Wie Was Wie
[2] Nationaal Archief Den Haag, Brief Algiers 7 September 1943
[3] Nationaal Archief Den Haag
[4] Joodsmonument.nl