Daems, Jacobus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Daems Jacobus Johannes 23-03-1871, Den Haag Daems, Guillaume Isidore Van der Lee, Alida Louise

Legioen periode: 1893 - 1897

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
14460 17 mei 1893 [-] Lille / Frankrijk 30-07-1897 / Passe dans la reserve [-] / [-]

Biografie


1897 Naturalisation

Begin 1897 verscheen in de Algerijnse krant “Le Mobacher Algerien” een lijst met de namen van legionnaires die door naturalisatie het Franse staatsburgerschap hadden verkregen.
Een van hen was de uit Den Haag afkomstige soldat au 1er régiment étranger Jacobus Daems.

Jeugd

Jacobus Johannes Daems werd geboren op 23 maart 1871 in Den Haag als zoon van Guillaume Isidore Daems en Alida Louise van der Lee.

Nationale Militie, Delft

In de periode 1887 – 1905 staat Jacobus Daems geregistreerd als Militair gelegerd in Delft.
De exacte periode is tot nu toe niet bekend. Waarschijnlijk vervulde hij daar zijn dienstplicht dus zal die omstreeks 1891 zijn geweest toen hij 20 jaar oud was [3]

Vreemdelingenlegioen

1893 – 1895 Algerije

Op 17 mei 1893 nam Jacobus Daems, 22 jaar oud, in Lille vrijwillig dienst voor de duur van 5 jaar in het Franse Vreemdelingenlegioen. Hij werd ingedeeld bij het 1er régiment etranger.
Hij kwam als soldat du 2e classe bij zijn eenheid (corps) aan op 29 mei 1893.
Hij diende in Algerije van 20 mei 1893 tot 3 april 1895.
Op 15 maart 1895 werd hij overgeplaatst naar het régiment d’Algerie en werd daar op diezelfde dag ook bij ingedeeld.

1895 Madagaskar

In 1895 werd Jacobus Daems ingedeeld bij het Corps exp nr de Madagascar.
Hij maakte daar deel van uit van 4 april 1895 tot 12 december 1895.

1895 – 1897 Algerije

Na terugkomst uit Madagaskar werd hij op 29 december 1895 weer ingedeeld bij 1e Régiment Etranger.

1897

Na vier jaar dienst in het Vreemdelingenlegioen werd Jacobus Daems overgeplaatst naar de actieve Reserve.
Deze overplaatsing was mogelijk omdat hij de Franse Nationaliteit had verkregen.
Hij gaf aan naar Lille te gaan.
Een bewijs van goed gedrag voor zijn dienst in het Vreemdelingenlegioen werd hem geweigerd.

1900 – 1901 China

In Augustus 1901 melde Jacobus Daems zich in Marseille vrijwillig voor de deelname aan de l’expédition de Chine voor de duur van deze missie. Hij werd ingedeeld bij het régiment de marche in Avignon.
Hij kwam op 8 augustus 1900 als soldat de 2e cl. bij zijn eenheid aan.
Er volgde een overplaatsing naar het 58e Regt. Infrie .
Toen de campagne in China eindigde eind 1901 werd Jacobus Daems van zijn verplichtingen ontslagen op 9 september 1901. hij werd weer ingedeeld bij de actieve reserve.
Op 28 december 1901 reëngageerde hij zich in Marseille bij de Sous Intendance Militaire voor de duur van 5 jaar bij het 4e regt d’Infanterie coloniale. [Toulon].

1902 Deserteur

Op 6 februari 1902 ontbrak Jacobus Daems op het appel, 22 dagen later op 22 februari werd hij tot deserteur verklaard.

Terugkeer naar Nederland

Jacobus Daems keerde terug naar Nederland.
Op 11 november 1903 trouwde hij in Den Haag met Adriana Gertruda ter Locht hij was toen 32 jaar oud.
Op de trouwakte is geen vermelding te vinden dat Jacobus Daems de Franse Nationaliteit had aangenomen.
Wel dat hij een certificaat had overlegd dat hij voldaan had aan de verplichtingen van de National Militie.

Het huwelijk werd ontbonden door echtscheiding op 10 maart 1910 in Den Haag

12 maart 1918 Amsterdam Vreemdelingenregister

Op 12 maart 1918 werd Jacobus Daems geregistreerd in het Vreemdelingenregister van Amsterdam.
Bijna twintig jaar later, in 1938 werd onderzoek gedaan naar zijn officiële status.
In plaats van zijn echte diensttijd in het Legioen 1893 – 1897, staat in het register 1902 – 1907 geregistreerd.


Overleden

Jacobus Daems overleed op 29 februari 1944 in Amsterdam.

Legioen eenheden: 1893 - 1897

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
1 RELegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
La Medaille de Madagascar 1895


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Vreemdelingenregister Deel: 941, Periode: 1922, Amsterdam, archief 5225, inventaris­num­mer 941, 12 maart 1918, Vreemdelingenregister
[2] Haags Gemeentearchief te Den Haag, BS Huwelijk Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, archief 335-01, inventaris­num­mer 778, 11-11-1903, Huwelijksakten Den Haag, aktenummer 1604
[3] Archief Delft, Bevolkings­register Bevolkingsadministratie van Delft, Delft, archief 16, inventaris­num­mer 00158, Registers I van in garnizoen liggende militairen, 1887-1905., folio 4
[4] Jacobus-Johannes DAEMS Naturalisation Le 11 janvier 1897 Naissance Le 23 mars 1871, Haye Âge : 25 Numéro de décret: Bulletin Nº 3093 Décret Nº 50881