De Balbiaan, Hendrik


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
De Balbiaan Hendrik Johannes 10-08-1925, Amsterdam De Balbiaan, Johannes Smit, Jaantje

Legioen periode: 1945 - 1947

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
27473 1945 - - / - 06-07-1947 / Gesneuveld Bounhai / Vietnam

Biografie


Jeugd

Hendrik de Balbiaan werd op 10 augustus 1925 in Amsterdam geboren [1].

1940 – 1945

Tijdens de Tweede Wereldoorlog diende hij bij de W.A. [2]

WA mannen in Amsterdam

Uit Politierapport, Rapportnummer: 243, 31 augustus 1941, Wijkbureau: Singel

10 uur

Komt aan dit bureau zich beklagen over een politieruiter door hem aangeduid als de roode agent met een pleister aan zijn gezicht: (volgens navraag genaamd Spaargaren (Stbr. 5169).
een in uniform gekleed W.A. man genaamd:
PIETER WILHELMUS NIEUWKERK, geboren te Utrecht, 3 September 1887, Ziekenverpleger, wonende Nieuwe Looierstraat 84 I alhier.
Bedoelde agent heeft volgens hem 4 á 5 maal zonder reden zijn paard opzettelijk met de kop in zijn rug geduwd. Ook heeft hij gezegd: Doorlopen of ik sla je de hersens in”.

Daarna had Nieuwkerk zich over dien agent beklaagd bij een militair v/d Ordnungspolizei, waarna deze die agent over zijn gedrag heeft onderhouden.

Voor hetzelfde geval komt een W.A. man in. uniform genaamd:

HENDRIK JOHANNES BALBIAAN

geboren te Amsterdam 10 augustus 1925, matroos, wonende Amstel 334 hs, alhier die over dezelfden ruiter het navolgende verklaarde:
” Die agent heeft o.a. gezegd, dat wanneer we niet gingen hij ons omver zou rijden en dat hij de Ordnungspolizei niet kende: Hij heeft na een klacht van ons bij een een militair van de Ordningspolizei, zijn houding niet gewijzigd jegens ons, doch ongeveer 2 à 3 maal de kop van zijn paard inmiddels onze rug geduwd”.

Afschrift in 4 voud gezonden naar kamer 42 R.B.

1944 Duitsland

Op 31 augustus 1944 ging Hendrik de Balbiaan naar Duitsland.

1945 Franse Vreemdelingenlegioen

Medio 1945 (a) nam hij dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.
Hij werd ingedeeld bij het 3eme Bataillon van het 2e REI als Legionnaire de 2ème classe.
Hendrik de Balbiaan sneuvelde op 6 juli 1947 door de explosie van een bom bij Bounhai region Drah (Zuid Annam).

Nom DE BALBIAAN
Prénoms Hendrik Johannes
Date de naissance 10-08-1925
Commune de naissance Amsterdam
Pays de naissance Pays Bas
Matricule au corps 27473
Recrutement
Date de décès 06-07-1947
Lieu de décès Bounh Ai région N Drah (Sud Annam)
Genre de mort Tué par explosion de bombe
Grade 2ème classe
Corps 3/2e régiment étranger d infanterie

(a) Op basis van NOVIK, engagé volontaire le 23 juillet 1945, matricule numéro 29201.





Legioen eenheden: 1945 - 1947

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats Land
2 REI 3



Legioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] MdH
[2] Registratie (in het jaar 1928-1950) Geregistreerde Hendrik Johannes de Balbiaan Bronvermelding Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Politierapporten '40-'45 Deel: 6731, Periode: 1928-1950, Amsterdam, archief 5225, inventaris­num­mer 6731, Politierapporten '40-'45
[3] Archiefkaarten, archiefnummer 30238, inventarisnummer 32 Gemeente: Amsterdam Periode: 1939-1960