De Geus, Dirk


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
De Geus Dirk 13-08-1906, Amsterdam De Geus, Pieter Dalmeijer, Henderika

Legioen periode: 1925 - 1930

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- (a) 1925 - - / - (a) 1930 / - - / -

Biografie


Jeugd

Dirk de Geus werd op 13 augustus 1906 te Amsterdam geboren als zoon van Pieter de Geus en Henderika Dalmeijer.

Dienstplicht

Volgens de gegevens uit het Militieregister van Amsterdam werd Dirk de Geus op 18 maart 1925 goedgekeurd als dienstplichtig militair. Dirk de Geus werd buitengewoon dienstplichtig verklaard en hoefde dus niet in werkelijke dienst. Op het moment van de keuring was hij zonder beroep maar gaf aan voornemens te zijn de Franse taal te gaan studeren [3].

Franse Vreemdelingenlegioen

Eind jaren ’20 moet hij dienst genomen hebben in het Franse Vreemdelingenlegioen en daar in de de rang van sergent in Noord Afrika hebben gediend [1][4].

Legionairs van het Franse Vreemdelingenlegioen
Omstreeks 1930
[Coll. NLL.]

Terug in Nederland, studie Frans

Na zijn tijd in het Franse Vreemdelingenlegioen keerde Dirk de Geus terug naar Nederland.

1940-1945

Dirk de Geus behaalde in 1941 het examen MO-B Frans aan de Universiteit van Amsterdam. Na een tijdelijk leraarschap in Hilversum werd hij leraar Frans aan het Kennemer Lyceum in Overveen.

Verzetsactiviteiten


Vrijwel direct na de oprichting van de Ordedienst, een illegale organisatie, voor een deel ontstaan in militaire kringen, werd Dirk de Geus actief lid.
In juli 1943 trouwde hij. Het echtpaar ging in Amsterdam wonen.
In september 1944 werd hij sectiecommandant van de Binnenlandse Strijdkrachten in Amsterdam en eerste assistent van de districtscommandant.
Dirk de Geus hield zich bezig met het werven van leden, het organiseren van de sectie Amsterdam-Centrum en het verzamelen en vervoeren van wapens. Daarnaast verstrekte hij bonkaarten, persoonsbewijzen en voedsel aan onderduikers.

Dispuut Pallas

Dirk de Geus was o.a. betrokken bij het verzetswerk van het dispuut Pallas. Hierover Willy Bloemdal die tot de Palles groep behoorde later:
“We waren allemaal bezig ons voor te bereiden op het ergste. Natuurlijk kan ik alleen maar vertellen over wat ik van dichtbij heb meegemaakt.
Daar had je Dik de Geus, ook paladijn, zo noemden we de leden van ons dispuut. Hij was een stuk ouder, woonde niet op de Zwanenburgwal, was francofiel en had in het Vreemdelingenlegioen gediend. Hij was organisator van de wapenoefeningen zodat we met een stengun wisten om te gaan, daar heb ik ook een keer aan meegedaan.

Het dispuut had in 1929 het Pallashuis betrokken, Zwanenburgwal 42 (nu nummers 72 t/m 82), in de wandeling genaamd ‘t Huis, of De Wal. Het dispuut ontwikkelde zich in die tijd in intellectuele richting. In de oorlogsjaren deed een groep Palladijnen verzetswerk vanuit het huis aan de Zwanenburgwal. Dik de Geus was een van de belangrijke verzetsmensen [5].

Gestolen fiets

Op 11 december 1944 werd in het trapportaal van de woning van Dirk de Geus en zijn vrouw een herenrijwiel gestolen. Zijn vrouw Lucie deed aangifte.

Arrestatie en moord

Als gevolg van door marteling afgedwongen verraad van een verzetsman werden Dirk de Geus, zijn echtgenote en schoonmoeder op 19 december 1944, ’s morgens om vijf uur, in hun woning gearresteerd. Tijdens de huiszoeking werden stafpapieren van de Binnenlandse Strijdkrachten en munitie aangetroffen. Diezelfde ochtend werden ook vele andere leden van zijn groep in het studentenhuis Pallas aan de Zwanenburgwal aangehouden.

Op 7 januari 1945 – de 22e verjaardag van zijn vrouw Lucie – werd De Geus in Limmen met negen anderen doodgeschoten als represaille voor het doden van een Duitse dienstplichtige soldaat door het verzet.
De tien lichamen werden in een massagraf in de duinen bij Overveen begraven.

Dirk de Geus ligt nu begraven op de Eerebegraafplaats Bloemendaal

Onderscheiding “geen termen”

Zeven jaar na zijn dood werd Dirk de Geus posthuum voorgedragen voor een dapperheidsonderscheiding.
De voordracht kwam van de voormalig commandant Binnenlandse Strijdkrachten [Exh. 3-4-52/4358 DG.]
Zoals gebruikelijk werd aan de Commissie Militaire Onderscheidingen een oordeel gevraagd [334 ra. 24-4-52/P.122]
Het oordeel van het CMO werd: “geen voordracht” [Exh. 27-8-52/9725 DG].

Middels een stempel werd de procedure afgesloten
“AAN VM CBS & CHEF STAF OD. GEEN TERMEN VOOR OND. [1245ra. 25 JUNI 1953/A297]

Legioen eenheden: 1925 - 1930

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Eerebegraafplaats Bloemendaal
[2] Wie Was Wie
[3] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4459, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, inventaris­num­mer 4459, 9 juni 1906, Militieregisters
[4] OpNieuw september 1996, Palles, door Tineke Nijenhuis en Anina Kist. Interview met Willy Bloemendal.
[5] Archief Amsterdam