De Haan, Herman


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
De Haan Herman (a) 1924, Nijmegen -, - -, -

Legioen periode: - - 1955

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- - - - / - 1955 / Desertie - / -

Biografie


Twee uit het Franse Vreemdelingenlegioen gedeserteerde Nederlanders

In de periode van 6 april 1955 tot en met 29 april 1955 berichtte diverse landelijke en regionale kranten over twee uit het Franse Vreemdelingenlegioen gedeserteerde “voormalige Nederlandse onderdanen”. Een van hen is de uit Nijmegen afkomstige Herman of Hermann de Haan, dan 31 jaar oud. De Volkskrant berichtte op 27 april als volgt:

(Van onze correspondent)
BONN, 26 April — Tussen hoop en vrees wachten twee Nederlanders, die uit het Franse Vreemdelingenlegioen zijn ontvlucht, Andries Lock uit Den Haag en Herman de Haan uit Nijmegen, aan boord van het Duitse vrachtschip „Christiane Schulte” in de haven van Hamburg, op de beslissing over hun lot. Zolang niet is uitgemaakt, of de Bondsrepubliek de beide deserteurs asyl zal verlenen, mogen zij het schip niet verlaten. Zij zijn tezamen met vijf Duitse légionnaires in Noord-Afrika gevlucht. De Duitsers hebben het Duitse vrachtschip reeds in Schotland [Aberdeen] verlaten, waar de Duitse consul zich hun lot aantrok. De Nederlandse consul weigerde iets te doen, aangezien de beide vluchtelingen — volgens het Duitse blad „Der Mittag” — statenloos zijn. Zij hebben in de laatste oorlog aan Duitse zijde gevochten. In Duitsland zullen zij vermoedelijk ten slotte wel van boord mogen, aangezien aan buitenlanders die bij de Duitse „Wehrmacht” hebben gediend, het Duitse staatsburgerschap kunnen krijgen, zoals in het geval der Bredase vluchtelingen is gebleken. Er wordt door de Duitse autoriteiten echter nog een onderzoek ingesteld naar het verleden van de beide Nederlanders. Vanavond gaat het schip naar Italië en het is niet onwaarschijnlijk dat zij de reis nog verder zullen moeten meemaken.

De foto

Herman de Haan, links en Andries Lock rechts.

Er is een foto van de twee mannen, waarop ze door een patrijspoort een sigaret aangeboden krijgen, met als bijschrift: “Apr . 04, 1955 – Must they return to the Foreign Legion The question of these two men is: Can we set feet on freedom or will be forced to return to Africa, to the foreign legion, where we escaped by a fluke. They are on board of the German freighter ‘Christiane Schulte’ anchored at Hamburg. The two men are Hermann de Haan (DE HAAN), from Nymwegen (left) and Andries Lock (LOCK) (right) from Den Haag. They are Dutchmen, but because they collaborated with the Germans, Holland do not want them. [Keystone Press Agency]

De Tijd meldde verder dat “Lock bij de Duitse Kriegsmarine en De Haan bij de Nederlandse SS-divisie in Rusland gediend had, waardoor zij het Nederlandse Staatsburgerschap verloren hebben”.

Volgens het Overijselsch dagblad, werden de mannen uiteindelijk aan Nederland uitgeleverd.

W.A. en Oostfront

Mogelijk had Herman de Haan W.A. Nr. 7647 en diende hij als Wachtmeester aan het Oostfront.

Legioen eenheden: - - 1955

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] De ontsnapten uit het Vreemdelingenlegioen, De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad, 06-04-1955
[2] Nederlanders ontsnapten uit Vreemdelingenlegioen Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland,07-04-1955
[3] Gevlucht uit het Vreemdelingenlegioen, De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad, 26-04-1955
[4] Duitsland verleende nog geen asyl 2 Nederlanders gevlucht uit Vreemdelingenlegioen ALS GEVANGENEN op Duits VRACHTSCHIP, De Volkskrant, 27-04-1955
[5] Gevluchte legionnaires blijven in Hamburg HAMBURG, De Volkskrant, 28-04-1955
[6] Deserteurs uit het Vreemdelingenlegioen welkom in Hamburg, Leeuwarder courant : hoofdblad van Friesland, 28-04-1955
[7] Nieuwsgierigheden, Overijsselsch dagblad, 29-04-1955