De Heer, Jan


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
De Heer Jan 29-08-1906, Vlaardingen -, - -, -

Legioen periode: 1930 - 1935

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1930 - - / - 1935 / - - / -

Biografie


Jan de Heer werd geboren op 29 augustus 1906 te Vlaardingen.

1930 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1930, 24 jaar oud, nam Jan de Heer dienst het Franse Vreemdelingenlegioen.

Waarschijnlijk diende hij zijn contract van 5 jaar uit.

1935 Terugkeer Nederland

In 1935 keerde Jan de Heer terug naar Nederland.

1940 – 1945 Verzet

Tijdens de oorlogsjaren lukte het Jan de Heer, die toen als zeeman werkzaam was, verschillende Nederlanders uit het bezette vaderland te laten ontsnappen.

1964 Naturalisatie

In 1964 diende Jan de Heer een verzoek tot naturalisatie in.
Zijn memorie van toelichting luidde:

de Heer, Jan, geboren te Vlaardingen (Zuid-Holland) 29 augustus 1906. timmerman/schilder, wonende te Rotterdam, provincie Zuid-Holland;
De oud-Nederlander Jan de Heer, genoemd onder 7, werd in 1906 te Vlaardingen geboren. Adressant verloor zijn nationaliteit door in 1930 zonder Koninklijk verlof dienst te nemen in het Franse Vreemdelingenlegioen. In 1935 keerde hij naar ons land terug.
Tijdens de oorlogsjaren gelukte het verzoeker, die toen als zeeman werkzaam was, verscheidene Nederlanders uit het bezette vaderland te laten ontsnappen.
Hij is gehuwd met een Nederlandse vrouw en werkt als timmerman/schilder.

Legioen eenheden: 1930 - 1935

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen