De Roo, Adriaan


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
De Roo Adriaan Johan Cornelis 01-02-1836, Klundert De Roo, Dirk Willem de Casembroot, Johanna Catharina

Legioen periode: 1861 - 1862

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1861 [-] [-] / [-] 1862 / [-] [-] / [-]

Biografie


1sten luitenant A.J.C. de R.

Op 3 januari 1862 verscheen in het “Algemeen Handelsblad” de volgende oproep:

‘S HERTOGENBOSCH, 1 Jan. Gisteren is bij trommelslag en aanplakking door een deurwaarder alhier ingedaagd de 1ste luit. der art. A. J. C. de R.., oud 25 jaren, om binnen 6 weken daarna te verschijnen voor den krijgsraad in Noord-Brabant, beschuldigd van desertie in tijd van vrede.
Genoemde luitenant heeft heimelijk zijn garnizoen verlaten en is spoorloos verdwenen.
Dit is alzo de tweede luitenant, die in de laatste maanden van het afgelopen jaar heimelijk de dienst verliet.

Op 15 februari 1862 verscheen in de Rotterdamsche courant volgende oproep:

Oproep 1sten luitenant van de 5de comp. 2de regiment vestingartillerie A.J.C. de R.

Op 25 juni 1862 verscheen in het Nieuw dagblad van ‘s Gravenhage het volgende bericht:

De 1ste luitenant der artillerie. A. J. C. de R, die in de maand Augustus 1861 zijn garnizoen Bergen op Zoom verliet, zonder kennisgeving waarheen, is 11. Vrijdag teruggekeerd en heeft zich vrijwillig als deserteur aangemeld.
Hij was naar Algiers geweest en had aldaar als soldaat bij het Fransche vreemdenlegioen gediend.

Een paar weken later berichten diverse kranten o.a. het Dagblad van Zuidholland en ‘s Gravenhage op 17 juli 1862 over het vonnis van de militaire krijgsraad:

‘s HERTOGENBOSCH, 14 Juli.
De 1ste luit. der art. d. R…, die, zoals men weet, in de maand Augustus 1861 uit het garnizoen te Bergen op Zoom deserteerde, eenigen tijd in Algiers als soldaat bij het vreemden-legioen diende en vervolgens, na vier herhaalde indagingen, zich vrijwillig in arrest begaf, is heden alhier door den militairen krijgsraad in de 1ste militaire afdeeling, bij vonnis, ter zake van desertie door een officier in tijd van vrede gepleegd, gecasseerd, verklaard eerloos en onbekwaam om voortaan eenige burgerlijke of militaire charge te bekleden-
Van deze uitspraak is hij onmiddellijk in appèl gekomen.
De zaak zal alsnu voor het hoog militair geregtshof dienen.

Identificatie

Door onderzoek van de heer Ad Koudijs, lukte het in januari 2022, de 1sten luitenant A.J.C. de R. te identificeren als: Adriaan Johan Cornelis de Roo, geboren op 1 februari 1836 in Klundert (Moerdijk) [1][2].
Zijn vader was de predikant Dirk Willem de Roo zijn moeder Johanna Catharina de Casembroot.
Met deze gegevens kon de staat van dienst in het Nederlandse Leger van Adriaan de Roo gevonden worden [3].

Staat van Dienst

Op 18 augustus 1853, 17 jaar oud werd Adriaan de Roo benoemd tot Kadet bij de Koninklijke Militaire Akademie bestemd voor het Wapen der Artillerie.
Op 17 juli 1857 werd hij benoemd tot 2e luitenant bij de 2de Regiment Vesting Artillerie.
Twee jaar later, 14 juli 1859 werd hij benoemd tot 1sten luitenant.

1861 Desertie

Op 1 september 1861 werd Adriaan de Roo als vermist gemeld uit de vesting Bergen op Zoom.

Als deserteur werd hij afgevoerd, van de sterkte op 29 september 1861.

1861. Franse Vreemdelingenlegioen

Op basis van informatie uit de krantenberichten, nam Adriaan de Roo na zijn vertrek uit Bergen op Zoom in september 1861, dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen. Hij diende een tijd in Algerije.

1852 Grenadier
[4]

Juni 1862. Terugkeer naar Nederland

In juni 1862, minder dan een jaar na zijn desertie uit Bergen op Zoom keerde Adriaan de Roo terug naar Nederland en meldde zich daar vrijwillig bij de autoriteiten.
Of hij ook deserteerde uit het Vreemdelingenlegioen of daar werd afgekeurd is tot nu toe niet bekend.

1862 Krijgsraad

Op 14 juli 1862 moest Adriaan de Roo voor de militairen krijgsraad in de 1ste militaire afdeeling verschijnen “ter zake van desertie door een officier in tijd van vrede gepleegd”.
Hij werd door de krijgsraad eerloos verklaard en onbekwaam om “voortaan enige burgerlijke of militaire charge te bekleden“.
Volgens de krantenberichten kwam hij onmiddellijk in appèl tegen deze uitspraak en zou de zaak opnieuw voorkomen bij het “hoog militair geregtshof”.

1863 Hoog Militair Geregtshof

Dit appèl was succesvol, zoals in zijn staat van dienst is opgenomen:

Bij sententie van het Hoog Militair Geregtshof van den 9 maart 1863 met te niet doening van het vonnis van den Krijgsraad in de 1e Militaire Afdeeling van de 14 Juli 1862 vrijgesproken van de hem ten laste gelegde beschuldiging van desertie, door eenen Officier in tijd van vrede gepleegd.
Te rekenen van den 19 Juni 1862 weder in de strekte van het Korps gebragt, ingevolge aanschrijving van het D.V.O. N3 P. dd. 18 Febr: 1863.

Op 22 april 1863 werd Adriaan de Roo wel op “non activiteit gesteld

Op grond van punt 4 van Art: 38 der Wet van den 28 Augustus 1851 (Staatsblad No 128) op non activiteit gesteld, in afwachting dat nader omtrent zal worden beschikt, bij Z.M. besluit No 62, dd 22 April 1863

Op 31 juli 1865 werd Adriaan de Roo: “Weder in actieve dienst hersteld”.
Na 3,5 jaar dienst kon hij met “tijdelijk” pensioen.

Weder in actieve dienst hersteld en wel bij het Regiment Vesting Artillerie bij H. M. besluit N42 dd 31 Juli 1865

Op tijdelijk pensioen gesteld bij Z.M. besluit dd. No 12 2 January 1869

Uit de strekte gebragt den 14 January 1869.

Legioen eenheden: 1861 - 1862

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, BS Geboorte Bron: boek, Deel: 4538, Periode: 1836, Klundert, archieftoegang 50, inventaris­num­mer 4538, 2 februari 1836, Geboorteregister Klundert 1836, aktenummer 7
[2] Westfries Archief te Hoorn, Bevolkings­register Bevolkingsregister Enkhuizen 6, 1850-1861., Enkhuizen, archief 1701-08, inventaris­num­mer 6, 1850-1861
[3] Nationaal Archief, Stamboek Landmacht: Stamboeken Officieren, 1813-1924, archief 2.13.04, inventaris­num­mer 353/355, folio 290/29
[4] Livre d'or de la Légion étrangère, 1831-1931