De Vries, Herman


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
De Vries Herman Johan Willem 06-08-1903, Amsterdam De Vries, Arie van den Ordel, Aaldertje

Legioen periode: 1929 - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] 1929 [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Herman Johan Willem de Vries werd op 6 augustus 1903 geboren te Amsterdam Arie de Vries en Aaldertje van den Ordel. Herman de Vries werd bij het huwelijk van zijn ouder erkent.

1922 Militieregister en Dienstplicht

Op 15 mei 1922 werd Herman de Vries geschikt bevonden voor Militaire dienst.
Hij had als voorkeur van indeling de Zeemilitie opgegeven. Zie opmerking “(veel lust)”.
Uiteindelijk werd hij ingedeeld bij de infanterie.

Registratie van Herman de Vries in het Militieregister van Amsterdam [1]

1923

Op 20 maart 1923 ging Herman de Vries in Militaire dienst en diende in het 5e Regiment Infanterie.

Registratie van Herman de Vries bij het 5e RI

Op 30 augustus 1923 ging dienstplichtige Herman de Vries met groot verlof.

1925

Op 12 februari 1925 werd hij “uit den dienst ontslagen” krachtens art. 44, 1e lid, c der Dienstplichtwet.

c. die van den dienst wordt uitgesloten

Huwelijk op 23 januari 1929 te Amsterdam

Op 23 januari 1929 trouwde Herman de Vries, te Amsterdam, 25 jaar oud, colporteur van beroep met Aaltje Muller, 35 jaar oud. Zijn vrouw Aaltje Muller was de weduwe. [3]

Franse Vreemdelingenlegioen

In 1929 nam Herman de Vries dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen.

Echtscheiding

Op 13 maart 1931 werd het huwelijk door echtscheiding ontbonden.
Interessant is dat in akte vermeld werd dat zowel Aaltje Muller als Herman de Vries op dat moment formeel woonachtig waren in Saida Algerije.
Het Herman de Vries zijn vrouw meegenomen naar Algerije ?

Hoe lang Herman de Vries in het Franse Vreemdelingenlegioen gediend heeft is niet bekend.

Kazerne van het Franse Vreemdelingenlegioen in Saida Algerije

1939

Op 8 november 1939 trouwde Herman de Vries te Amsterdam met Antonia van Nifterik.

Naturalisatie

In 1957 diende Herman de Vries een verzoek tot Naturalisatie in.
Het Memorie van Toelichting luidde als volgt:


4 Herman Johan Willem de Vries, geboren te Amsterdam ( Noord-Holland) 6 augustus 1903, fabrieksarbeider, wonende te Amsterdam, provincie Noord-Holland.

De staatloze verzoeker Herman Johan Willem de Vries, genoemd in artikel 2, onder 4, Nederlander door geboorte,
verloor het Nederlanderschap door in 1929, zonder Koninklijk verlof, vrijwillig in dienst te treden bij het Franse Vreemdelingenlegioen.
Gedurende de Duitse bezetting heeft verzoeker zich jegens ons volk loyaal gedragen.
Overeenkomstig de in deze gevallen reeds eerder gevolgde gedragslijn wordt verzoeker voor kosteloze naturalisatie voorgedragen.

Legioen eenheden: 1929 - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Dienstplicht


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Bronvermelding Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Militieregisters Deel: 4449, Periode: 1827-1940, Amsterdam, archief 5182, 6 augustus 1903, Militieregisters
[2] Titel De dienstplichtwet Deel Coauteur Groustra, A.J. Oosterhoff, P.W. Jaar van uitgave 1922 Drukker/Uitgever Samsom
[3] Noord-Hollands Archief, BS Huwelijk Amsterdam, 23 januari 1929, aktenummer Reg.8 fol. 19
[4] 5 Regiment Infanterie
[5] Noord-Hollands Archief, BS Huwelijk Amsterdam, 13 maart 1931, aktenummer Reg.1 fol. 39v
[6] Noord-Hollands Archief, BS Huwelijk Amsterdam, 19 december 1906, aktenummer Reg.2L fol. 6