De W., G.


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
De W. G. 1932, [-] [-], [-] [-], [-]

Legioen periode: [-] - [-]

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
[-] [-] [-] [-] / [-] [-] / [-] [-] / [-]

Biografie


Legionnaires van het Franse Vreemdelingenlegioen drinken bier.
Algerije 1959
( Illustratie )

Omdat hij zich geen uitweg meer wist had G. de W. op zeker moment dienst genomen in het Franse Vreemdelingenlegioen. Als alcoholist zou hij eruit gekomen zijn.
Na terugkeer in Nederland had hij zijn leven weer in zekere mate op de rij gekregen.
Maar op 3 maart 1962 ging hij weer in de fout.

De Trouw berichtte er op 4 augustus 1962 als volgt over toen hij zich vanwege diefstal voor de Amsterdams rechtbank moest verantwoorden:

Man met gestolen geld direct naar Brussel
Hij riep: „Vive l’ OAS” en werd gearresteerd

(Van een onzer verslaggevers)

G. de W. (30) had een nare jeugd achter de rug.
Zo erg zelfs, dat hij op zekere dag geen uitweg meer wist en dienst nam ln het Vreemdelingenlegioen. Toen hij daaruit kwam, was hij alcoholist.

Enkele veroordelingen wegens diefstal en een voorwaardelijke straf van drie maanden droegen ertoe bij, dat men bij de Justitie de mogelijkheden tot verbetering van De W. miniem achtte. „Nu was u, dank zij het medisch consultatiebureau voor alcoholisme zo op de goede weg”, sprak de officier van justitie, mr. W. Tonckens, gisterochtend hoofdschuddend tegen De W. die zich wegens diefstal van 10 dollar, 200 Belgische francs en 660 gulden voor de Amsterdamse rechtbank moest verantwoorden.

Op 3 maart van dit jaar was het weer fout gegaan. Nauwelijks een maand na de behandeling van het consultatiebureau, ging De W. uitgerekend werken bij ‘n hotel aan ‘t Damrak in Adam. Als receptionist verdiende hij daar aardig zijn geld.
Na vier dagen werken kwam de verleiding. De W. sloeg met enkele hotelgasten aan het drinken. Die nacht deed hij een greep in de kas. Met het gestolen geld vertrok hij naar Brussel.
Op 12 maart werd hij daar aangehouden, omdat hij „Vive I’OAS” had geschreeuwd. Tien maanden gevangenisstraf met aftrek van voorarrest eiste de officier.

Mogelijk moet De W. zich te zijner tijd voor de rechtbank te Rotterdam verantwoorden wegens de tenuitvoerlegging van de voorwaardelijke straf van drie maanden.

” Deze man is het slachtoffer van een gevaarlijk experiment geworden”, sprak verdachtes raadsman.
Hij verzocht de rechtbank De W. een gedeeltelijk voorwaardelijke straf op te leggen, opdat deze zo snel mogelijk in een beschermd milieu, bij zijn vrouw, kan terugkeren.

Uitspraak 15 augustus.

Legioen eenheden: [-] - [-]

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen