Deden, Willem


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Deden Willem 26-01-1891, Amsterdam Deden, Willem Langedijk, Aaltje

Legioen periode: 1931 - 1934

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
- 1931 - - / - 1934 / - - / -

Biografie


Jeugd

Willem Deden, werd op 26 januari 1891 te Amsterdam geboren als zoon van Willem Deden en Aaltje Langedijk [2].

In 1895 werd Willem Deden, 4 jaar oud voor 15 dagen verpleegd in het Buitengasthuis Afdeling: Mannen Zenuwen.

1916 Diefstal

Op 14 Oktober 1916 werd Willen Deden veroordeeld tot een straf van zes maanden wegens diefstal.
Op 28 mei 1917 werd hij weer in vrijheid gesteld.

1917 Diefstal

Op 14 september 1917 werd Willen Deden andermaal veroordeeld wegens diefstal ditmaal tot een straf van acht maanden. In het gevangenis register werd opgenomen:

Misdrijf: diefstal, terwijl tijdens het plegen van het misdrijf nog geen vijf jaren zijn verloopen sedert de schuldige eene tegen hem wegens diefstal uitgesproken gevangenisstraf geheel heeft ondergaan

Op 17 mei 1918 werd hij weer in vrijheid gesteld.

1921 – 1923 Diefstal

Op 10 oktober 1921 werd Willem Deden weer opnieuw veroordeeld wegens diefstal.
In het gevangenis register werd opgenomen.

Misdrijf: diefstal terwijl tijdens het plegen van dit misdrijf nog geen vijf jaren zijn verloopen sedert de schuldige eene tegen hem wegens diefstal uitgesproken gevangenisstraf geheel heeft ondergaan.

Hij werd veroordeeld tot 2 jaar. Op 9 oktober 1923 werd hij weer in vrijheid gesteld.

1924 België

Koninklijk Zeemanshuis Ankerrui
Antwerpen België

Na zijn in vrijheidsstelling eind 1923, ging Willem Deden naar België waar hij op 12 januari 1924 in Antwerpen aankwam. Daar werd hij op 14 januari 1924 geregistreerd met als woonplaats Ankerrui 20, te Antwerpen, een Zeemanshuis. Als beroep werd dokwerker genoteerd.
Willem Deden gaf aan dat hij van plan was langer dan 6 maanden in Antwerpen te blijven.
Een foto completeerde de registratie.

Foto van Willem Deden
1924

Omstreeks mei 1924 begon de Belgische Justitie navraag te doen naar de verblijfplaats van Willem Deden, hij werd opgeroepen zich te melden op 27 mei 1924 bij het Bureel Vreemdelingen van de Politie in Antwerpen.

Oproep Willem Deden van Vreemdelingenbureel Antwerpen
26 mei 1924 [9]Op 22 mei 1924 had het Belgische ministerie van Justitie, Willem Deden verzocht België te verlaten.
Hiervoor zou hij een reispas met een geldigheidsduur van 15 dagen uitgereikt krijgen:

“met bevel het Rijk binnen den gestelden termijn te verlaten over de grens naar zijne/hare keuze”

Als reden werd vertrouwelijk vermeld dat:
“vreemdeling acht veroordelingen heeft opgelopen wegens diefte, verduistering, opstand enz.”

De gemeente Antwerpen werd in dit proces aangeschreven, maar Willem Deden woonde niet meer in het Zeemanshuis. Aangegeven werd dat hij vertrokken was naar Charleroi zonder een adres aan te geven.

1924 – 1925 Amsterdam

Als van beroep bouwvakker en schoenmaker werd hij geregistreerd in Amsterdam van 5 juli 1924 tot 25 januari 1925 [1]. Daarna vertrok hij naar Den Haag.

1925 Huwelijk

Op 5 augustus 1925 trouwde Willen Deden te Den Haag met Christina Margaretha van der Voorde [7].

1931 Franse Vreemdelingenlegioen

In 1931 nam Willem Deden dienst in het Franse Vreemdelingenlegioen. Hij was toen 40 jaar oud.

1934 Terugkeer naar Nederland

In 1934 keerde Willem Deden naar Nederland terug.

1936 Leeuwarden

Op 30 september 1936 werd Willem Deden, koopman, 45 jaar oud in Leeuwarden tot een maand gevangenisstraf veroordeeld wegens mishandeling [8].

1940 – 1945

Op 8 januari 1943 vertrok Willem Deden, als tewerkgestelde hulparbeider naar Potsdam Duitsland.

1958 Naturalisatie

In 1958 deed Willem Deden een verzoek tot naturalisatie.
Het memorie van toelichting luidde:

1 Willem Deden, geboren te Amsterdam (Noordholland) 26 januari 1891, opperman, wonende te Amsterdam, provincie Noordholland;

In artikel 2, onder 1, wordt voorgedragen de staatloze verzoeker Willem Deden.
Verzoeker, Nederlander van geboorte, verloor zijn nationaliteit door in 1931 dienst te nemen in het Franse vreemdelingenlegioen.
In 1934 keerde hij naar ons land terug.
Als opperman verdient hij het brood voor zich en zijn echtgenote. In overeenstemming met de ter zake gevolgde gedragslijn wordt verzoeker voor kosteloze naturalisatie voorgedragen.

Legioen eenheden: 1931 - 1934

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Bijzondere registers Deel: 2560, Periode: 1897-1934, Amsterdam, archief 5000, inventaris­num­mer 2560, 26 januari 1891, Bijzondere registers
[2] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Bevolkingsregister 1874-1893 Deel: 1908, Periode: 1874-1893, Amsterdam, archief 5000, inventaris­num­mer 1908, 26 januari 1891, Bevolkingsregister 1874-1893
[3] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Patiëntenregisters Deel: 2501, Periode: 1895, Amsterdam, archief 5268, inventaris­num­mer 2501, 26 januari 1891, Patiëntenregisters
[4] Stadsarchief Amsterdam te Amsterdam, Tewerkgestelden '40-'45 Deel: 1206, Periode: 1891-1945, Amsterdam, archief 5236, inventaris­num­mer 1206 en 1360, 26 januari 1891, Tewerkgestelden '40-'45
[5] Haags Gemeentearchief te Den Haag, Bevolkings­register Bevolkingsregister Debije - Deen, archief 354-01.0243, inventaris­num­mer
[6] Brabants Historisch Informatie Centrum te Brabant, gevangenisregisters Gevangenissen in Breda, 1815-1940, Deel: 158, Periode: 1917, Breda, archieftoegang 55, inventaris­num­mer 158, Inschrijvingsregister gevangenen
[7] Haags Gemeentearchief te Den Haag, BS Huwelijk Ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 's-Gravenhage, 's-Gravenhage, archief 335-01, inventaris­num­mer 971, 05-08-1925, Huwelijksakten Den Haag, aktenummer A870
[8] Rol van strafzaken, archiefnummer 18-02, Arrondissementsrechtbank Leeuwarden - Tresoar, inventarisnummer 107, aktenummer 658 Periode: 1934-1938
[9] Felix Archief Antwerpen Vreemdelingendossiers