Dekkers, Adrianus


Personalia

Achternaam Voornamen Geboorte datum Naam vader Naam moeder
Dekkers Adrianus Cornelis 24-02-1920, Princenhage Dekkers, Johannes De Hoon, Cornelia Maria

Legioen periode: 1947 - 1951

No Matricule Engage Libere Libere Plaats
46020 03-04-1947 [-] Lille / Frankrijk 18-06-1951 / Reforme No. 1 Sidi Bel Abbes / Algerije

Biografie


Kunt u mij helpen?

Op 26 mei 2022 kreeg NLLegioen van de familie van de oud-legionair Adrianus Dekkers de volgende E-mail:

Sinds kort weet ik dat mijn al geruime tijd overleden opa bij het vreemdelingenlegioen heeft gezeten.
Ik heb daar een document van gevonden maar zou zo graag daar meer over te weten komen.
Kunt u mij helpen?

Bij de E-mail zat als bijlage een photo van een losse bladzijde uit een Frans militair paspoort een “Livret Individuel“. Zichtbaar op foto was pagina 6 waar de “Campagnes” en eventuele “Citations” op geregistreerd konden worden.

Dit overzicht van stationeringen van Adrianus Dekkers liet zien dat hij o.a. in Frans Indo-China gestationeerd was geweest en daar in 1949 in het kader van Operation “CANIGOU” een onderscheiding had gekregen.
Het riep echter ook de vraag op waar de rest van het militair paspoort was gebleven?
Bij navraag, bleek dat er binnen de familie nog ergens een enveloppe met diverse documenten van Adrianus Dekkers moest zijn.
Dit convoluut werd snel gevonden, wat het mogelijk maakte volgende reconstructie van zijn levensloop te maken.

Jeugd

Adrianus Cornelis Dekkers werd geboren op 24 februari 1920 in Princenhage als zoon van Johannes Dekkers en Cornelia Maria de Hoon.

[ Bredasche courant 02-03-1920 ]

1936

Geregistreerd als inwoner van Princenhage, Beekschestr. 34, op 23 september 1936. [6]

1939

Geregistreerd als inwoner van Terheijden, A 50, op 15 mei 1939. [6]

Tweede Wereldoorlog

1940

Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog werd Adrianus Dekkers ingedeeld bij het 6e Regiment infanterie gestationeerd in Breda.
Na de capitulatie van de Nederlandse Strijdkrachten werd hij vanuit het 6e Depot Bataljon 5e Compagnie op 25 mei 1940 met groot verlof gestuurd.

Geregistreerd als inwoner van Gilzen en Rijen, D 65, op 20 juni 1940. [6]

1941

Geregistreerd als inwoner van Hulten, D 28, op 24 maart 1941.

Geregistreerd als inwoner van Teteringen, Hoeveneind D 36, op 30 april 1941.

Geregistreerd als inwoner van Terheijden, A 2, op 5 augustus 1941. [6]

Op 13 augustus 1941 kreeg Adrianus Dekkers een persoonsbewijs (PB) met het nummer 2989. [6].

1942

Geregistreerd als inwoner van Nieuw Ginneken, Lijndonk B 230a, op 18 augustus 1942. [6]

Geregistreerd als inwoner van Breda, Heilaarstr. 85 , op 16 september 1942. [6]
Heilaarstraat 85 in Breda was het adres van zijn ouders.

Ondergedoken

Tijdens de Tweede Wereldoorlog zat Adrianus Dekkers ondergedoken in de Wieringermeerpolder. Dit waarschijnlijk om verplichte tewerkstelling in Duitsland te voorkomen of alsnog in krijgsgevangenschap te moeten.

Eind april 1943 krijgen alle dienstplichtigen een oproep zich bij Duitse instanties te melden. De bezetter heeft namelijk veel arbeiders in Duitsland nodig. De oproep roept een golf van protest op en mondt uit in de april/meistaking. Uiteindelijk worden 11.000 van de 300.000 dienstplichtigen naar Duitsland afgevoerd.
De rest voorkomt deportatie, onder ander door onder te duiken.

5 april 1944. Broer doodgeschoten

Op 5 april 1944 werd in Wengsel Duitsland de jongere broer van Adrianus Dekkers, Cornelis Dekkers bij een vluchtpoging doodgeschoten. In het kader van de Arbeidseinsatz moest deze in Duitsland werken [3].

Op 22 mei 1944 kreeg Adrianus Dekkers een nieuw persoonsbewijs B85/046378 gemerkt als 2e exemplaar. [6].
De afgifte van dit document was in Breda, als adres werd de Heilaarstraat 85 geregistreerd.

18 oktober 1945. Aanmeldingsbureau voor Oorlogsvrijwilligers, Breda

Vijf maanden na de bevrijding van Nederland melde Adrianus Dekkers zich voor een keuring bij het Aanmeldingsbureau voor Oorlogsvrijwilligers in Breda, een feit dat vastgelegd werd in zijn uit de Tweede Wereldoorlog afkomstige persoonsbewijs.
Onbekend is wat de uitslag van deze keuring was.

Aanmeldingsbureau voor Oorlogsvrijwilligers
Keuringsraad te 4501/Breda
Keuringsdatum 18-10-45

De Nederlandse regering wierf destijds actief voor de dienst in Nederlands Indië.

Inlichtingen bij het naastbijzijnde Aanmeldingsbureau voor Oorlogsvrijwilligers
[ Bredasche courant 04-10-1945 ]


Franse Vreemdelingenlegioen

Op 11 april 1947 nam Adrianus Dekkers in Marseille, vrijwillig dienst, voor de duur van 5 jaar, bij het Franse Vreemdelingenlegioen. Formeel ging zijn diensttijd in op 3 april 1947.
Dit eerder ingaan van zijn diensttijd was waarschijnlijk op basis van een eerder voorlopig contract opgesteld bij het rekruteringsbureau. in Lille.
In zijn nagelaten convoluut bevindt zich een document betreffende een medische keuring van 30 maart 1947 met als locatie “département du Nord“. Daarop ook aangegeven dat hij afkomstig was van het rekruteringsdepot in Lille.
Als beroep had Adrianus Dekkers mijnwerker opgegeven.

En mer du 17-04-1947 au 18-04-1947


Hij werd ingescheept in Marseille op 17 april 1947 en ontscheepte op 18 april 1947 in Oran.

Algerie du 19-04-1947 au 23-05-1947

Hij werd op 19 april 1947 naar het DCRE gestuurd en een dag later toegevoegd aan de CP3.

Maroc du 24-05-1947 au 28-01-1948

Op 24 mei 1947 werd hij ingedeeld bij de 4e DBLEM, eenheid gestationeerd in Marokko. Waarschijnlijk omdat deze eenheid toen nog in oprichting was, werd hij kort daarna op 28 mei 1947, weer even bij het DCRE ingedeeld.
Twee maanden later werd hij op 16 juli 1947 ingedeeld bij het CAB 1, zeer waarschijnlijk van de 4e DBLEM.
De geschiedenis van deze eenheid in de periode was als volgt.

Na het einde van de Tweede Wereldoorlog werd de Franse militaire aanwezigheid in Marokko weer uitgebreid. Daarom werd o.a. besloten het 4e Regiment van het Franse Vreemdelingen, vaak aangeduid als “Regiment du Maroc” op 16 mei 1946 in Fez weer opnieuw op te stellen.
Er kon in het begin echter maar één bataljon gevormd worden, omdat door de snel verslechterende situatie in Indo China er niet genoeg manschappen waren om de voor een regiment gebruikelijk 3 bataljons te vormen.
Daarom werd op 16 September 1946 in plaats van een nieuw 4e REI, de 4e DBLEM gevormd.
Deze halve brigade “Demi Brigade” bestond uiteindelijk uit twee bataljons en een bereden compagnie.
De 4e DBLEM hield zijn manschappen initieel voornamelijk bezig met de aanleg van wegen, verbetering van hun kampen en oefeningen en patrouilles in het Atlas gebergte. Later werd een opleidingseenheid gevormd in Fez voor het trainen van jonge rekruten om de opleidingscentra van het Legioen in Algerije iets te ontlasten.
In Juni 1947 werd uit het 2e bataljon in Meknes een eenheid gevormd voor uitzending naar Madagascar.
Een nieuw 2e bataljon werd weer gevormd in November 1947 in El Hajeb.
Ondertussen bleef de oorlog in Indo China constant om nieuwe versterkingen vragen en bijna iedere maand vertrokken een aantal legionnaires van het 4e vanuit Afrika naar het Verre Oosten.


Begin 1948, op 27 januari werd ook Adrianus Dekkers naar het DCRE gestuurd om deel uit te gaan maken van een versterking voor het Verre Oosten (REO).

En mer du 26-02-1948 au 30-03-1948

Op 26 februari 1948 werd Adrianus Dekkers voor zijn reis naar het Verre Oosten ingescheept in Oran en kwam daar iets meer dan een maand later op 30 maart 1948 in Saigon aan.
Hij werd ingedeeld bij de 5e Cie van het 2e bataillon van de 13e DBLE.

Embleem 13e DBLE
[ Convoluut Dekkers, Adrianus ]

Extreme Or (Cochinechine) du 31-03-1948 au 16-04-1948

Indo China, van Zuid naar Noord, Cochinchina,
Annam en Tonkin

En mer du 17-04-1948 au 18-04-1948

Zijn eenheid werd kort daarna verplaatst naar het midden van Annam.
De inscheping was in Saigon op de boot “St. Michel” en de ontscheping was in Tourane.
Op 19 april 1948 was hij weer terug bij zijn eenheid, vermeldt zijn staat van dienst.

Centre Annam du 19-04-1948 au 03-07-1949

Legionnaire Adrianus Dekkers, rechts op de foto, in een khaki kleurig tropenuniform van het Franse Vreemdelingenlegioen.
Karakteristiek voor deze periode, draagt hij de “chapeau de brousse” de jungle hoed.
Beide legionnaires dragen verder op hun rechterborstzak het embleem van de 13e DBLE.

La médaille coloniale avec agrafe en argent « Extrême-Orient »

Drie maanden deelname aan operaties in Indo China gaven Adrianus Dekkers het recht op de médaille coloniale met de gesp “Extreme-Orient”. Zijn bijbehorende brevet droeg het nummer 160799.
Vaak lieten de formele toekenningen wat op zich wachten, soms wel met een vertraging van enkele maanden, zodat zonder verdere gegevens niet te bepalen is wanneer Adrianus Dekkers deze onderscheiding uitgereikt gekregen heeft.

Art. 1er. — La médaille coloniale avec agrafe en argent « Extrême-Orient » est attribuée à tous les militaires des forces terrestres, maritimes et aériennes remplissant l’une des conditions ci-après :
[…]
3° Avoir participé pendant trois mois aux opérations effectuées en Indochine ( Cochinchine, Cambodge, Annam, Laos, Tonkin ) entre le 23 septembre 1945 et une date qui sera fixée ultérieurement par circulaire du ministre des armées ;
[…]

Foto van een voetbalploeg van de 13e DBLE, ergens in Indo China
[ Convoluut Dekkers, Adrianus ]

Op 18 juni 1949 werd Adrianus Dekkers bevorderd tot legionnaire 1e Classe.

Eenheidsembleem van het Franse Vreemdelingenlegioen met rangonderscheiding van légionnaire 1ère classe
[ Convoluut Dekkers, Adrianus ]

En mer du 04-07-1949 au 06-07-1949

Na meer dan een jaar in Centre Annam gestationeerd te zijn geweest, werd het 13e DBLE verplaatst naar het Noorden van Indo China, Tonkin.
De inscheping vond plaats in Tourane op de “Calais” en de ontscheping in Haiphong.

Tonkin du 07-07-1949 au 17-09-1949

Enkele weken na aankomst in Tonkin namen eenheden van de 13e DBLE deel aan de Operation “CANIGOU”.
Mogelijk was de eenheid zelfs specifiek voor deelname aan deze operatie naar Tonkin gestuurd.

Operation “CANIGOU”


Opération Canigou was een militaire operatie die 3 weken duurde een plaats vond in de provincie Vinh-Yen 80 km ten noord westen van Hanoi.
De operatie was gericht tegen Viet Minh eenheden in de regio.
Diverse eenheden van het Vreemdelingenlegioen namen deel waaronder het 3e bataillon van het 6e REI, het 1er BEP en de 13e DBLE.

Adrianus Dekkers viel tijdens deze operatie op door dapper gedrag en werd daarvoor door de commandant van de operatie op 20 oktober 1949 onderscheiden met het Croix de Guerre.

O.G. No 649 du 20.10.1949 du Lt. Colonel CARBONEL, Cdt Operation ” CANIGOU” % du Regiment

Batons van het Croix de Guerre des T.O.E. en Medaille Coloniale.
Bij het Croix de Guerre ontbreekt hier het bronzen sterretje vandaar het gaatje in het lint.
[ Convoluut Dekkers, Adrianus ]

En mer du 18-09-1949 au 22-09-1949

Op 18 september 1949 werd hij weer ingescheept in Haiphong en ontscheept op 23 september 1949.

Cochinechine du 23-09-1949

1950

Op 14 februari 1950, werd op de persoonkaart van Adrianus Dekkers, Duitsland als woonplaats geregistreerd.
Zijn laatste adres in Nederland was dat van zijn ouders in Breda geweest.

01-08-1950

Op 1 augustus 1950 werd bij Adrianus Dekkers een aandoening geconstateerd, die hij tijdens de dienst had opgelopen.

Maladie contractée le fait du service le 1er août 1950

Saigon 19-09-1950

In Saigon werd Adrianus Dekkers opgenomen in hôpital Grall, waar hij op 19 september 1950 toestemming kreeg voor een middag de stad in te gaan.

Saigon, hôpital Grall

29-10-1950 Saigon – Alger

Aan boord van het passagierschip de SS Chantilly keerde Adrianus Dekkers terug naar Algerije.

Le Chantilly in de periode 1946 et 1951
[ 4 ]

Aan boord van het schip schreef op 29 oktober 1950, de chef van de wasruimte dat meneer Deckers [sic] in staat was een strijkmachine te bedienden, zo hij had vernomen, voor zijn baantje als vrijwillige arbeider tijdens de reis van Saigon naar Algiers.

05-02-1951

Op 5 februari 1951 werd Adrianus Dekkers van het CCB 3 (Compagnie de Commandement du Bataillon) de 13e DBLE overgeplaatst naar het DCLE CP2.

Congé fin de Campagne 24-02-1951 au 17-06-1951

26 februari 1951. Certificat de Liberation en Certificat de Bonne Conduite

Op 26 februari 1951 kreeg Adrianus Dekkers in Sidi Bel Abbes uit naam van de Lieutenant-Colonel Commandant van het Depot Commun de la Legion Etrangere een Certificat de Liberation.
Hierop stond vermeld dat hij definitief voor dienst ongeschikt was bevonden (réforme no 1 ) en op 18 juni 1951 uitgeschreven werd uit het register van het Vreemdelingenlegioen.
Hij had aangegeven na zijn ontslag uit dienst te willen vertrekken naar de Service Social in Marseille.

Op diezelfde dag kreeg hij ook een certificaat mee dat hij een bewijs van goed gedrag zou krijgen.
Tevens stond er op dit bewijs dat men gunstig oordeelde mocht hij zich willen vestigen in Frankrijk.

Terugkeer naar Nederland

Adrianus Dekkers besloot zich echter niet te vestigen in Frankrijk en keerde per trein naar Nederland terug.
Zijn reis ging op 7 maart 1951, o.a. via Offenburg naar Emmerich, waarvoor hij een “vrij reizen” biljet had gekregen.

De Heilaarstraat in Breda

Op 14 maart 1951 werd Adrianus Dekkers weer als inwoner van Breda geregistreerd op het adres van zijn ouders Heilaarstr. 85.

Convoluut Dekkers, Adrianus

Bewijs van inlevering van Rijksgoederen. 20 september 1940, Breda
Groot verlof bewijs 6e Depot Bataljon 5e Compagnie. 25 mei 1940
Oorlogszakboekje 6e Regiment infanterie. 1940
Persoonsbewijs, 22 mei 1944 Breda
Fiche medicale individuelle, 31-03-1947 Lille
Livret Individuel, Ministère de la Guerre. 1947
Hopital Grall Saigon, permission de l’apres midi. 19-09-1950


[…]

Legioen eenheden: 1947 - 1951

Van Tot Regiment Bataljon Compagnie Plaats LandLegioen onderscheidingen

Onderscheidingen Datum Uitreiking
Croix de Guerre des T.O.E. avec etoil de bronze.Citation a % du Regiment 20-10-1949
Med. Coloniale E.O. Br. No 160799


Overige Krijgsdienst

Overige krijgsdienst
Dienstplicht


Info

Verder onderzoek gaande, heeft U meer informatie laat het mij weten via: info@nllegioen.eu

Datum:

Bronnen

[1] Regionaal Archief Tilburg te Tilburg, Bevolkings­register Bevolkingsregister Terheijden, Bron: boek, Deel: 059A, Periode: 1920-1938, Terheijden, archief 2545, inventaris­num­mer 059A, Inv. nr. 59A 1920-1938 Dienstboden, folio 9
[2] Stadsarchief Breda te Breda, Bevolkings­register Gemeente Princenhage 1811-1941, Bron: boek, Deel: 1328, Periode: 1907-1938, Princenhage, inventaris­num­mer 1328, Gezinskaarten Princenhage 1907-1938 D-Dir
[3] Cornelis Dekkers, jongere broer
[4] SS Chantilly
[5] Canon Noord Oost Polder
[6] Persoonskaart